українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Adresa, kontakty a úřední hodiny konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě

 

Personální obsazení konzulárního oddělení:

Mgr. Jana Stará, konzul, vedoucí konzulárního oddělení

Ing. David Mašek, vicekonzul

Adresa pro osobní styk: Kyjev, ul. Bohdana Chmelnyckého č. 58

Adresa pro poštovní styk: Velvyslanectví ČR, Jaroslaviv Val 34a, 01901 Kyjev

Mobilní telefon nepřetržité konzulární služby:

+380 503 10 10 46, není-li možné se na toto číslo dovolat (časté výpadky signálu), volejte na číslo
+380 689 71 87 97

Linka je určena výhradně občanům ČR, kteří se ocitli v nouzi nebo ohrožení zdraví či života (např. ztráta nebo odcizení cestovních dokladů, nehoda, úraz, pokud se stanete obětí trestné činnosti nebo
jste zadrženi policií apod.). Tato linka neslouží k zodpovídání dotazů týkajících se víz.       

Telefon: +38 044 234 10 05

Telefon pouze pro dotazy ohledně dlouhodobých pobytových titulů od 14:00 do 16:30 hod: + 38 050 405 47 70

Upozorňujeme, že komunikačními prostředky s veřejností pro vízovou agendu jsou pouze e-mail, telefon, fax a listinná zásila. Na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě se každý den obrací několik desítek až stovek žadatelů a je tedy velmi vytížen. Obvykle může být problém se dovolat. Z tohoto důvodu doporučujeme zformulovat Vaši žádost písemně a zaslat ji e-mailem nebo faxem. V písemné komunikaci se zastupitelským úřadem vždy uvádějte své jméno a příjmení latinkou (jak jsou uvedeny v cestovním pasu) a číslo jednací své žádosti.

Fax: +38 044 234 10 07

E-mail: consulate_kyiv@mzv.cz

E-mail: visa_kiev@mzv.cz pro registraci k podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu:  (upozorňujeme, že e-mail pro registraci k podání žádosti o dlouhodobá pobytová oprávnění slouží výhradně k tomuto účelu; na jakékoliv jiné žádosti, zaslané na e-mail sloužící k registraci, nebude brán zřetel a nebudou zodpovězeny). TENTO EMAIL NESLOUŽÍ PRO REGISTRACI K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAMĚSTNANECKOU KARTU.

Pracovní doba:
Pondělí - Pátek od 8:30 do 17:00 hod.

Upozornění:

V roce 2020 bude konzulární oddělení pro veřejnost z důvodů státních svátků České republiky uzavřeno v následujících termínech: 1.1.2020, 10.4.2020, 13.4. 2020,  1.5.2020, 8.5.2020, 6.7.2020, 28.9.2020, 28.10.2020, 17.11.2020, 24.12.2020, 25.12.2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Žádosti o schengenská víza je možné podávat pouze ve vízovém centru (možnost podání žádosti přímo na konzulátu zůstává zachována pro rodinné příslušníky občana EU, humanitární případy, krajany a obchodní partnery českých podnikatelů registrovaných na velvyslanectví

Příjem žádostí rodinných příslušníků občanů EU, krajanů a humanitárních případů o udělení krátkodobých víz bez předchozí registrace

Každý pracovní den  od 9:00 do 12:30 hod.

Příjem žádostí o udělení krátkodobých víz od obchodních partnerů českých podnikatelů registrovaných na velvyslanectví

ST od 09:00 do 12:30 hod.

Příjem žádostí o udělení dlouhodobých víz (na základě předchozí registrace na e-mailu visa_kiev@mzv.cz)

PO,  ČT, PÁ od 09:00 do 12:30 hod.

Příjem žádostí o udělení dlouhodobých víz za účelem sportu (na základě předchozí registrace na e-mailu visa_kiev@mzv.cz)

PO, PÁ od 09:00 do 12:30 hod.

Příjem žádostí o udělení dlouhodobých víz za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace (zácvik) (na základě předchozí registrace na e-mailu visa_kiev@mzv.cz)

PO, ČT, PÁ od 09:00 do 12:30 hod.

Příjem žádostí o udělení dlouhodobých víz za účelem podnikání (na základě předchozí registrace na e-mailu visa_kiev@mzv.cz)

PÁ od 9:00 do 12:30

Příjem žádostí o udělení povolení k dlouhodobému pobytu (na základě předchozí registrace na e-mailu visa_kiev@mzv.cz)

ÚT a ST od 09:00 do 12:30 a od 14:00 do 16:00

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty v rámci speciálních programů na základě termínu stanoveného konzulátem: Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Program klíčový a vědecký personál, hromadná žádost v rámci Programu kvalifikovaný pracovník, a 

Příjem žádostí o udělení mimořádného pracovního víza na základě termínu stanoveného konzulátem

Každý pracovní den  od 09:00 do 12:30 hod. a od 14:00 do 16:30 hod.

Příjem žádostí o modré karty (na základě předchozí registrace na e-mailu visa_kiev@mzv.cz)

ST od 9:00 do 12:30

Příjem žádostí o povolení k trvalému pobytu na území ČR  (na základě předchozí registrace na e-mailu visa_kiev@mzv.cz)

ÚT od 09:30 do 12:30 hod.

Příjem žádostí českých krajanů o povolení k trvalému pobytu na území ČR (na základě předchozí registrace na e-mailu visa_kiev@mzv.cz nebo telefonické rezervace na čísle +38 044 234 10 05)

dle kapacit konzulárního oddělení

Příjem žádostí o přenos pobytového oprávnění do nového cestovního dokladu (bez předchozí registrace)

Každý pracovní den  od 09:00 do 12:30 hod.

Výdej víz (dlouhodobých i krátkodobých)

Každý pracovní den  od 14:30 do 16:30 hod.

Příjem žádostí o nové posouzení neudělení schengenského víza v případě osobního podání

Každý pracovní den  od 09:00 do 12:30 hod. a od 14:00 do 16:30 hod.

Legalizace dokladů (ověřování podpisů, kopií apod.)

ÚT a ČT od 14:00 do 16:00 hod. (na základě telefonického či e-mailového objednání)

Ostatní konzulární záležitosti (státoobčanská agenda, žádosti o matriční doklady, žádosti o výpis z Rejstříku trestů ČR atd.)

Každý pracovní den od 14:00 do 16:00 hod. (je nezbytné předem sjednat schůzku telefonicky či zasláním e-mailové žádosti).

 

Konzulární oddělení vykonává vízovou a ověřovací agendu, zajišťuje vydávání náhradních cestovních dokladů, zprostředkovává vydávání cestovních dokladů, matričních dokladů, osvědčení/potvrzení o státním občanství ČR, výpisů z rejstříku trestů ČR atd. Ve spolupráci s místními úřady řeší případy nouze občanů ČR.

Konzulární oddělení rádo vyhoví všem žádostem spojeným s výše uvedenými činnostmi, zásadně však neposkytuje rady a doporučení ryze turistického charakteru jako např. informace o levném ubytování, dopravním spojení na Ukrajině, turistických zajímavostech země apod.