українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace pro české krajany

Osoby s českým původem mohou požádat o vydání potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.

Tento dokument jim umožňuje:

1) podat žádost o schengenské vízum za zvýhodněných podmínek (detailněji viz informace u jednotlivých účelů víz)

2) podat žádost o trvalý pobyt v ČR

O povolení k trvalému pobytu lze požádat zároveň se žádostí o vydání potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě. To znamená, že český krajan během jediné schůzky na konzulátě může podat žádost jak o dané potvrzení, tak i o trvalý pobyt. Současně také mohou při této příležitosti podat žádost o trvalý pobyt i manžel/manželka krajana či jeho nezletilé děti. Naopak zletilé děti krajana, tj. starší 18 let, jsou povinni podat žádost o potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě i o trvalý pobyt samostatně.

Při podání žádosti o trvalý pobyt může krajan požádat o asistenci. Podrobnější informace o podmínkách a rozsahu poskytované pomoci je možné nalézt v následujících odkazech:

Usnesení vlády (PDF, 57 KB)

Příloha č. 1 (PDF, 88 KB)

Příloha č. 2 (PDF, 91 KB)

Čeští krajané a jejich nejbližší příbuzní, kteří již obdrželi písemnou informaci o udělení asistence při přesídlení, jsou povinni nejpozději do jednoho týdne od doručení tohoto souhlasu kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím e-mailové adresy krajani@mvcr.cz a uvést datum (měsíc) jejich plánovaného příjezdu na území ČR. Ministerstvo vnitra ČR buď daný termín potvrdí, nebo v závislosti na ubytovacích kapacitách určí jiný termín příjezdu. O konkrétním termínu příjezdu a o tom, kdy se mají dostavit pro vyznačení příslušného víza, budou čeští krajané a jejich nejbližší příbuzní informováni písemně prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Kyjevě.

Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě

Povolení k trvalému pobytu pro krajany a jejich rodinné příslušníky