українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenské vízum za účelem zaměstnání pro vysoce kvalifikované pracovníky

Pouze pro činnosti v hlaních třídách 1 - 3 klasifikace CZ-ISCO

Vízové náležitosti

  • cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stránek s poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza alespoň o 3 měsíce)
  • vnitřní pas (kopie všech stránek s poznámkami; originál se předkládá k nahlédnutí); v případě nové biometrické ID karty je nutné předložit i potvrzení o místě pobytu na Ukrajině
  • 1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)
  • cestovní zdravotní pojištění (platnost do všech zemí EU/Schengenu, minimální pojistné krytí ve výši 30 000 EUR; pojištění musí být vyplněno na psacím stroji nebo na počítači a následně vytištěno; pojištění vyplněné ručně se nepřijímá)
  • povolení k zaměstnání - originál s kolkem, musí být vydáno pro činnosti v hlavních třídách 1 - 3 klasifikace CZ-ISCO
  • pracovní smlouva  s pracovním poměrem na plný úvazek (nebo dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí), mzda nebo plat odpovídající alespoň minimální výši průměrného výdělku podle příslušné podskupiny klasifikaceCZ-ISCO, nebo alespoň minimální výši stanovené pro modré karty
  • v případě zdravotnické profese rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o povolení k výkonu odborné praxe na území ČR, nebo rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR
  • doklad o ubytování  (u potvrzení o ubytování je třeba podpis ubytovatele opatřit úředním ověřením)          
  • doklad o zaměstnání a příjmu

               - zaměstnanci – potvrzení o zaměstnání obsahující pracovní pozici žadatele, jeho plat za posledních 6 měsíců, datum nástupu do zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s dobou dovolené žadatele; potvrzení musí rovněž specifikovat jméno, příjmení a funkci osoby, která jej podepisuje, jakož i registrační a kontaktní údaje o společnosti.  

              - podnikatelé – licence, doklad o registraci nebo poslední daňové přiznání

              - důchodci – penzijní kartička nebo doklad osvědčující výši pobíraného důchodu

              - studenti a žáci – doklad od vzdělávacího zařízení s potvrzením doby nepřítomnosti

              - nezaměstnaní – podepsané písemné vysvětlení své finanční situace

Občané jiných zemí jsou povinni předložit platný doklad o povolení k  dlouhodobému či trvalému pobytu na Ukrajině.