українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus na Ukrajině, aktuální info k cestování

Mimořádná situace (celostátní karanténa) je na Ukrajině prodloužena do 28.2.2021. Pro celé území Ukrajiny platí v současné době pravidla oranžové zóny.  Pro období od 8. do 24. 1. 2021 je zaveden mimořádný lockdown . Česká republika je pro cestování na Ukrajinu aktuálně v červené zóně.

Informace k aktuálnímu stavu šíření infekce v Ukrajině je možné nalézt zejména na následujících stránkách:

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

https://www.facebook.com/moz.ukr/

Zákaz vstupu cizinců na Ukrajinu byl zrušen a byl zaveden tzv. adaptivní (pružný) přístup k cizincům, kteří přijíždějí na Ukrajinu. Podmínky jejich vstupu záleží na tom, zda jsou občany zemí tzv. zelené nebo červené zóny nebo v těchto zemích v posledních 14 dnech pobývali.  Seznam států zařazených do zelené nebo červené zóny je aktualizován v týdenním intervalu.

Pokud přijedou ze zemí tzv. zelené zóny, budou vpuštěni do země bez potřeby projít povinným lékařským pozorováním/sebeizolací. Musejí však doložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení). 

Pokud přijedou ze zemí tzv. červené zóny, musejí podstoupit 14denní pozorování/sebeizolaci za povinného použití mobilní aplikace “Дій вдома” (Jednej doma), kterou je třeba si nainstalovat již před vstupem na území Ukrajiny,  nebo fyzicky ve stacionářích vyčleněných místní samosprávou. Pozorování/sebeizolaci lze ukončit předložením negativního testu na COVID-19, provedeného metodou PCR na území Ukrajiny po překročení hranice. Aby byl test uznán pro ukončení pozorování/sebeizolaci , musí být proveden pouze akreditovanými laboratořemi. Od 1. 8. 2020 se můžete pozorování/sebeizolaci vyhnout, pokud při překročení hranice předložíte  negativní test na COVID-19 ne starší dvou dnů.  I na tuto skupinu se vztahuje povinnost doložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení). Česká republika je aktuálně zařazena do červené zóny. Rozdělení zemí do zón je aktualizováno týdně.

Všichni cizinci přijíždějící na Ukrajinu musejí tedy předložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení). Pojištění má vydávat společnost (pojišťovna) s registrací na Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině nebo smluvní vztah s partnerskou pojišťovnou na území Ukrajiny (assistance). Pojistka přitom musí pokrývat celé období pobytu na Ukrajině. Ukrajinské pojišťovny začaly nabízet pojištění s výslovným pokrytím nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 a pozorováním/sebeizolací, které je možné sjednat online. Povinnost předložit toto pojištění se nevztahuje na v Ukrajině akreditované diplomaty a jejich rodinné příslušníky,  instruktory ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil Ukrajiny.

Povinnou sebeizolaci nemusí absolvovat, pokud není důvod se domnívat, že byly v kontaktu s osobou nakaženou COVIDem-19, děti do 12 let, v Ukrajině akreditovaní diplomaté a jejich rodinní příslušníci,  řidiči a členové posádek autobusů pravidelné přepravy, nákladních dopravních prostředků a posádek letadel, námořních a říčních lodí a vlaků,  osoby převážející hematopoetické kmenové buňky pro transplantace, osoby, které předloží negativní test na COVID-19, provedený metodou PCR, ne starší dvou dnů.

Více informací ke karanténním opatřením naleznete na stránkách Visit Ukraine.

Mezinárodní letecká přeprava byla zatím obnovena jen do omezeného počtu zemí. Obnovování letů bude pozvolné mj. kvůli přetrvávající nemožnosti Ukrajinců cestovat do většiny zemí v zahraničí. ČSA obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Kyjevem. 

Seznam hraničních přechodů, jež jsou v provozu

Doporučujeme sledovat i webové stránky českých zastupitelských úřadů v tranzitních zemích, abyste měli kompletní informace o zavedení a platnosti všech případných omezujících opatřeních, jež tyto státy přijaly. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA CESTOVNÍ OMEZENÍ V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

V rámci opatření, která mají omezit šíření onemocnění COVID-19, zavedly jednotlivé státy schengenského prostoru cestovní omezení, a to i na některých hranicích mezi sebou. V závislosti na vývoji epidemiologické situace uvnitř i vně EU mohou být cestovní omezení uvolněna, nebo opět zavedena.

Všichni cestující jsou povinni před odjezdem ověřit, zda nějaká cestovní omezení platí a musí dodržovat platná cestovní omezení. 

OPATŘENÍ 

Celostátní karanténa je na Ukrajině prodloužena do 28.2.2021. Zároveň od 4.12.2020 platí pro celou zemi pravidla oranžové zóny. Během silvestrovské noci bude povolen provoz stravovacích zařízení do 1:00.

UA vláda rozhodla o zavedení mimořádného lockdownu na období od 8. do 24. ledna 2021.

Dojde tak zákazu provozu stravovacích zařízení (dovoluje se pouze take-away a rozvoz), barů, klubů, obchodů prodávajících jiné zboží než potraviny, kulturních a sportovních zařízení (kina, divadla, posilovny, bazény, sportovní sály, povolují se profesionální sportovní události bez účasti diváků), nákupních center (s výjimkou potravin, lékáren, obchodů pro domácí mazlíčky či drogerií).

Vzdělávací zařízení vyhlásí prázdniny (provoz školek bude zachován) a budou zakázány veškeré hromadné akce. Provoz horských středisek se dovoluje. Fungovat by měla nadále veřejná doprava, banky, pošta, hotely, rehabilitační zařízení či salóny krásy.

Rozlišují se 4 stupně epidemiologického nebezpečí rozšíření COVID-19 – zelený, žlutý, oranžový a červený. O tom, jaký stupeň bude platit, rozhoduje příslušná komise na celostátní úrovni na základě vyhodnocení epidemiologické situace.  

Komise posuzuje následující kritéria:

 1. koeficient nových případů COVID-19 v oblasti je za posledních 7 dní nižší/vyšší než 11 %,
 2. zaplněnost lůžek v referenčních nemocnicích pro COVID-19 ne/přesahuje 50 % 
 3. za posledních 7 dní se denně ne/uskuteční v průměru více než 24 PCR/IFA testů na 100 tis. obyvatel
 4. ukazatel dynamiky růstu nových případů COVID-19 za posledních 7 dnů je nižší/vyšší než 10 % ve srovnání s obdobím předchozích 7 dnů

Důvodem pro posílení karantény je překročení byť jen jednoho kritéria.

Během adaptivní karantény, bez ohledu na to, jestli a jaký stupeň epidemiologického nebezpečí je stanoven, platí:

 • povinné nošení roušek nebo respirátorů zakrývajících nos a ústa na všech veřejných místech a ve veřejné dopravě

 • povinné nošení dokladů totožnosti

 • zákaz opouštět místa samoizolace a observace

  Nad rámec výše uvedených obecných pravidel přinášejí stupně epidemiologického nebezpečí tato omezení:

  Zelený stupeň

 • zákaz organizace veškerých akcí s účastí více než 1 osoby na 5 metrů čtverečních

 • kina a další kulturní zařízení mohou být naplněna pouze do 50 % své kapacity (týká se i jednotlivých kinosálů, resp. částí kulturního zařízení)

 • v případě akcí, kde účastníci stojí, je organizátor povinen zajistit mezi nimi vzdálenost minimálně 1,5 metru

 • možné ve veřejné dopravě, včetně MHD, cestovat maximálně v takovém počtu osob, jenž odpovídá počtu sedadel daného dopravního prostředku

  Žlutý stupeň

 • všechna opatření zeleného stupně

 • zákaz návštěv ústavů poskytujících sociální ochranu, kde žijí občané pokročilého věku, váleční veteráni, invalidé, osoby s mentálními poruchami či rodiny/osoby v těžkých sociálních situacích (s výjimkou zařízení poskytujících krizové služby)

  Oranžový stupeň

 • všechna opatření žlutého stupně

 • zákaz organizace veškerých akcí s účastí více než 100 osob, přičemž zároveň každá osoba musí mít k dispozici 20 metrů čtverečních

 • zákaz provozu ubytovacích zařízení (s výjimkou hotelů)

 • zákaz provozu stravovacích zařízení (restaurace, bary, jídelny, noční kluby apod.) mezi 24:00 a 07:00 hod. (zůstává možnost objednávky s doručením na určenou adresu či vyzvednutí objednávky v daném zařízení)

 • zákaz návštěv vzdělávacích zařízení ve skupině více než 20 osob (netýká se předškolních zařízení ani základních a středních škol)

 • odložení plánovaných operací s následujícími výjimkami (podmínkou je u pacienta negativní PCR test):

  • výskyt komplikací v průběhu těhotenství a porodu

  • poskytování lékařské péče ženám v těhotenství, při porodu a po porodu a novorozencům

  • poskytování lékařské péče onkologicky nemocným pacientům ve specializovaných odděleních

  • poskytování paliativní lékařské péče

  • jiné operace, pokud by jejich odložení znamenalo riziko ohrožení života 

 • zákaz provozu sportovních zařízení, včetně fitness center

 • zákaz provozu dětských rekreačních a ozdravných zařízení

  Červený stupeň

 • všechna opatření oranžového stupně

 • zákaz osobní hromadné přepravy s následujícími výjimkami:

  • pokud počet cestujících v osobním automobilu nepřekročí 5 osob (včetně řidiče), přičemž se do tohoto počtu nezapočítávají osoby mladší 14 let

  • pokud společnost (firma, instituce) využije své nebo pronajmuté vozidlo a nejméně 2 dny předem nahlásí plánovanou trasu policii

 • zákaz návštěv vzdělávacích zařízení

 • zákaz návštěv kulturních, sportovních, zábavních, stravovacích a jiných zařízení s následujícími výjimkami:

  • obchody s potravinami, pohonnými hmotami, hygienickými a zdravotnickými potřebami, krmivy, pesticidy, zemědělskými chemikáliemi, sazebnickým materiálem

  • poskytování bankovních, poštovních a pojišťovacích služeb, lékařská praxe, čerpací stanice, autoservisy, opravny výpočetní techniky a potřeb do domácnosti a pro osobní užití

  • stravovací služby omezené na doručování na určenou adresu

 • zákaz návštěv zařízení zaobírajících se sociální a rehabilitační činností (s výjimkou těch, které poskytují krizové služby)

Přechody na linii dotyku byly ze strany tzv. DNR uzavřeny, vládou nekontrolované území na Donbase je tak z UA nyní nepřístupné. Uzavřeny jsou i kontaktní body pro vstup na území Krymu a Sevastopolu. 

Přechody na linii dotyku byly ze strany tzv. DNR uzavřeny, vládou nekontrolované území na Donbase je tak z UA nyní nepřístupné. Uzavřeny jsou i kontaktní body pro vstup na území Krymu a Sevastopolu.