українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus na Ukrajině, aktuální info k cestování

Ke dni 2. 6. 2020 má Ukrajina 24 340 potvrzených případů infekce koronavirem, z tohoto počtu 727 pacientů zemřelo. Za poslední den přibylo 328 nových případů. Mimořádná situace (celostátní karanténa) je na Ukrajině prodloužena do 22. 6. 2020. Od 16. 3.  jsou hranice uzavřeny pro vstup cizinců. Od 17. 3. 2020 jsou zrušeny všechny pravidelné mezinárodní lety. 

Informace k aktuálnímu stavu šíření infekce v Ukrajině je možné nalézt zejména na následujících stránkách:

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

https://www.facebook.com/moz.ukr/

Uzavření hranic

 • Ukrajina rozhodla s platností od 16. 3. 2020 zcela uzavřít své hranice pro cizince a osoby bez občanství. Toto opatření je nadále platné.
 • Cizinci, kteří se nacházejí na území Ukrajiny, mohou zemi opustit, pokud jim příslušná sousední země dovolí vstup (viz níže informace k Polsku, Slovensku a Maďarsku).
 • Na území Ukrajiny mohou vstoupit
  • ukrajinští občané
  • cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému (dkouhodobému) pobytu na Ukrajině
  • manželé/manželky nebo děti občanů Ukrajiny
  • pracovníci cizích diplomatických a konzulárních misí akreditovaných na Ukrajině a jejich rodinní příslušníci
  • pracovníci zastoupení oficiálních mezinárodních misí a organizací akreditovaných na Ukrajině a jejich rodinní příslušníci
  • řidiči a obsluhující personál nákladní dopravy
  • členové posádek
  • jiné skupiny osob na základě společného schválení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny a Státní pohraniční služby Ukrajiny
 • Od 17.3.2020 byla
  • zrušena pravidelná osobní mezinárodní přeprava - byly zrušeny mezinárodní lety a uzavřeny hraniční přechody pro osobní železniční a autobusovou přepravu. Obnovení mezinárodní osobní železniční přepravy se předběžně plánuje od 1. 6. 2020, mezinárodní osobní letecké přepravy pak od 15. 6. 2020. Počínaje dnem 22. 5. 2020 mají dopravci možnost obnovovat mezinárodní osobní hromadnou autobusovou přepravu přes otevřené hraniční přechody. Znovu se otevírá 66 hraničních přechodů s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Moldavskem (většina přechodů s Ruskem a Běloruskem zůstává uzavřena. Na hranicích pracují sanitární oddíly, při návratu se zahraničí se měří teplota a ukládá se 14denní karanténa.
   • seznam hraničních přechodů, jež jsou v provozu
   • pro mezinárodní nákladní leteckou, železniční, automobilovou a mořskou přepravu lze využívat hraniční přechody určené pro tento druh přepravy, ale posádky jsou povinny podrobit se na hranici lékařské kontrole (může být uložena 14denní karanténa

Doporučujeme sledovat i webové stránky českých zastupitelských úřadů v tranzitních zemích, abyste měli kompletní informace o zavedení a platnosti všech případných omezujících opatřeních, jež tyto státy přijaly. 

V této souvislosti doplňujeme, že

 • Slovensko s platností od 13.3.2020
  • uzavřelo své hranice a na své území vpouští pouze slovenské státní občany a dále cizince s povoleným pobytem na Slovensku
  • uložilo všem osobám s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku po návratu ze zahraničí pobýt povinně v karanténě 14 dní
  • zrušilo všechny mezinárodní lety, mezinárodní autobusovou a železniční dopravu
  • aktuální informace - Velvyslanectví ČR v Bratislavě
 • Polsko s platností od 15. 3. 2020 
  • uzavřelo své hranice na 10 dnů s možným prodloužením o 20, případně o 30 dnů
  • zrušilo všechny mezinárodní lety, mezinárodní autobusovou a železniční dopravu
  • provádí na hranicích vedle pasových kontrol i kontroly sanitární
  • vpouští na své území pouze cizince legálně pobývající a pracující v Polsku, po příjezdu je povinná 14denní karanténa
  • od 21.5. 2020 mohou přes území Polska tranzitovat všichni občané států EU, EHS a Švýcarska, kteří při hraniční kontrole prokážou, že cestují do místa svého bydliště (de facto repatriace), nebo pobytu (všechny pobytové tituly). Cesta přes polské území nesmí v takovém případě trvat déle než 12 hodin.
  • aktuální informace - Velvyslanectví ČR ve Varšavě

 

 • Maďarsko s platností od 17. 3. 2020
  • povoluje průjezd svým územím za účelem návratu občanů EU (a cizinců s povoleným pobytem v zemi EU) do příslušné země EU za pevně stanovených podmínek
   • v případě návratu z Ukrajiny přes jediný otevřený hraniční přechod Čop-Záhony, a to pouze osobním automobilem nebo mikrobusem o maximální kapacitě 9 osob (tranzit je povolen pouze tím vozidlem, v němž cestující překročili hraniční přechod)
   • občané EU (ČR) a cizinci s povolením k pobytu v EU (ČR) - překročení hranice denně od 10:00 hod. s tím, že území Maďarska je nutné opustit do 22:00 hod.
   • na hranici je nutné strpět provedení testu na přítomnost COVID-19 a nevykazovat známky onemocnění
  • následně je možné tranzitovat Rakouskem s tím, že při vstupu prokážete, že Rakouskem projedete bez zastavení (např. plnou nádrží)
  • podrobnější informace - Velvyslanectví ČR v Budapešti, Velvyslanectví ČR ve Vídni

OPATŘENÍ 

Celostátní karanténa je na Ukrajině prodloužena do 22. 6. 2020.

Dne 11. 5. 2020 byla zahájena první etapa zmírňování restriktivních opatření a došlo k obnovení následujících provozů:

 • kadeřnictví, salony krásy
 • restaturaace a kavárny k prodeji formou take away, letní zahrádky kaváren a restaurací
 • maloobchod a velkoobchod nepotravinářským zbožím
 • nákupní centra s výjimkou zábavních, dětských center a food courts
 • muzea, knihovny
 • stomatologie
 • auditoři, advokáti, notáři
 • psychologové, novináři

Bude umožněn vstup do parků a dalších zón odpočinku a na dětská hřiště. Dále se povoluje týmový trénink profesionálních sportovců.

Všechna výše uvedená uvolnění mají za podmínku dodržování zvýšených hygienických požadavků - ochranných masek či respirátorů jak provozovateli, tak návštěvníky, přítomnost 1 zákazníka na 10 m2 prodejní plochy.

Všechny ostatní opatření zůstávají v platnosti v nezměněné podobě do 22.5.

Úřady místní samosprávy mají právo jednotlivá karanténní opatření ve svém regionu posilovat v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Opatření, která platí do konce současné karantény 22.5.: 

 • přítomnost na veřejných místech bez nasazené roušky nebo respirátoru (od 6. dubna); 
 • pohybovat se ve skupině více než dvou osob (s výjimkou služební potřeby a doprovodu dětí) (od 6. dubna); 
 • pohybovat se na ulici osobám mladším 14 let bez doprovodu rodičů;
 • navštěvovat instituce, které poskytují paliativní péči, ústavy sociálního zabezpečení ústavy, které poskytují sociální služby;
 • nacházet se venku bez průkazu totožnosti;
 • organizování hromadných akcí. 

Druhá etapa rozvolňování opatření platí od 22. 5. 2020. Dochází k obnovování městské a příměstské hromadné dopravy, prozatím bez mezioblastního spojení (jeho obnovení se očekává od 1. 6. 2020. Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz metra v Kyjevě, Dnipru a Charkově. Dále se např. otevřou hotely (hotelové restaurace však zůstávají uzavřeny).

V platnosti zůstává povinnost nošení roušek na veřejných místech, omezení sdružování a omezení organizování hromadných akcí. zákaz provozu restaurací kromě letních zahrádek aj.

Od. 22. 5. 2020 začal platit model tzv. adaptivní karantény, kdy místní a regionální samosprávy mají možnost přizpůsobovat opatření dle epidemilogické situace v místě.

Vláda také dala pokyn vedení oblastních administrací k ustanovení kontrolních stanovišť u vjezdu a výjezdu z oblastí, na nichž bude probíhat měření teploty. Pokud dojde k zhoršování situace, mají oblastní administrace za úkol omezit dopravu mezi jednotlivými oblastmi.

 • Přechody na linii dotyku byly ze strany tzv. DNR uzavřeny, vládou nekontrolované území na Donbase je tak z UA nyní nepřístupné. Uzavřeny jsou i kontaktní body pro vstup na území Krymu a Sevastopolu.