українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus na Ukrajině, aktuální info k cestování

Ke dni 3.8. 2020 má Ukrajina 73 156 potvrzených případů infekce koronavirem, z tohoto počtu 1 736  pacientů zemřelo. Za poslední den přibylo 990 nových případů. Mimořádná situace (celostátní karanténa) je na Ukrajině prodloužena do 31. 8. 2020. Zároveň však od. 22.5.2020 platí model tzv. adaptivní karantény, kdy místní a regionální samosprávy mají možnost přizpůsobovat opatření dle epidemiologické situace v místě. ČR je od 31. 7. 2020 opět zařazena do červené zóny.

Informace k aktuálnímu stavu šíření infekce v Ukrajině je možné nalézt zejména na následujících stránkách:

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

https://www.facebook.com/moz.ukr/

Od pondělí 15.6.2020 Ukrajina otevřela své hraniční přechody (s výjimkou některých přechodů s Běloruskem a Ruskem) a obnovila mezinárodní letecké spojení. Rovněž od stejného data byl zrušený zákaz vstupu cizinců na Ukrajinu a byl zavedený tzv. adaptivní (pružný) přístup k cizincům, kteří přijíždějí na Ukrajinu. Podmínky jejich vstupu záleží na tom, zda jsou občany zemí tzv. zelené nebo červené zóny nebo v těchto zemích v posledních 14 dnech pobývali. 

Pokud přijedou ze zemí tzv. zelené zóny, budou vpuštěni do země bez potřeby projít povinným lékařským pozorováním/sebeizolací. Musejí však doložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení). 

Pokud přijedou ze zemí tzv. červené zóny, musejí podstoupit 14denní pozorování/sebeizolaci za povinného použití mobilní aplikace “Дій вдома” (Jednej doma), kterou lze instalovat jen na ukrajinské SIM karty,  nebo fyzicky ve stacionářích vyčleněných místní samosprávou. Pozorování/sebeizolaci lze ukončit předložením negativního testu na COVID-19, provedeného metodou PCR na území Ukrajiny po překročení hranice. Aby byl test uznán pro ukončení karantény, musí být proveden pouze akreditovanými laboratořemi. Od 1. 8. 2020 se můžete pozorování/sebeizolaci vyhnout, pokud při překročení hranice předložíte  negativní test na COVID-19 ne starší dvou dnů.  I na tuto skupinu se vztahuje povinnost doložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení). 

Při posuzování nutnosti podstoupit lékařské pozorování/sebeizolaci bude zohledněno jak státní občanství cizince, tak jeho poslední země pobytu. Pokud je cizinec občanem země z „červené zóny“, ale prokáže, že během posledních 14 dnů pobýval v zemi „zelené zóny“, nebude podléhat povinnosti pozorování/sebeizolace. 

Povinné pozorování/sebeizolaci nemusí absolvovat osoby, které přijíždějí na Ukrajinu ze zemí (nebo jsou občany zemí) „červené“ zóny, které přes území Ukrajiny pouze tranzitují a mohou doložit dokumenty, které potvrdí opuštění území Ukrajiny v průběhu nejvíce dvou dnů. Povinné pozorování/sebeizolaci nemusí dále absolvovat děti do 12 let, v Ukrajině akreditovaní diplomaté a jejich rodinní příslušníci,  řidiči a členové posádek autobusů pravidelné přepravy, nákladních dopravních prostředků a posádek letadel, námořních a říčních lodí a vlaků, instruktoři ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil Ukrajiny, kulturní pracovníci a 1 osoba doprovázející každého z nich (na základě pozvání kulturní instituce).

Česká republika je aktuálně zařazena do červené zóny. Rozdělení zemí do zón je aktualizováno týdně.

Aktuální seznam „červených a zelených“ zemí.

Podrobnější informace k pravidlům pro jednotlivé zóny.

V souladu s požadavky Usnesení Kabinetu Ministrů Ukrajiny č. 480 ze dne 12. června 2020 je překročení státní hranice cizinci bez pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním/sebeizolací (umístěním v karanténním zařízení) zakázáno. Pojištění má vydávat společnost (pojišťovna) s registrací na Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině nebo smluvní vztah s partnerskou pojišťovnou na území Ukrajiny (assistance). Pojistka přitom musí pokrývat celé období pobytu na Ukrajině. Pohraniční orgány Ukrajiny nepostupují při uznávání pojištění českých pojišťoven jednotně. Ukrajinské pojišťovny začaly nabízet pojištění s výslovným pokrytím nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 a pozorováním/sebeizolací, které je možné sjednat online; toto pojištění je při vstupu cizinců na Ukrajinu akceptováno. Povinnost předložit toto pojištění se nevztahuje na cizince, kteří mají v Ukrajině povolen trvalý pobyt, v Ukrajině akreditované diplomaty a jejich rodinné příslušníky,  instruktory ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil Ukrajiny

Mezinárodní letecká přeprava byla zatím obnovena jen do omezeného počtu zemí. Obnovování letů bude pozvolné mj. kvůli přetrvávající nemožnosti Ukrajinců cestovat do většiny zemí v zahraničí. ČSA obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Kyjevem dne 22.6.2020.

Seznam hraničních přechodů, jež jsou v provozu

Doporučujeme sledovat i webové stránky českých zastupitelských úřadů v tranzitních zemích, abyste měli kompletní informace o zavedení a platnosti všech případných omezujících opatřeních, jež tyto státy přijaly. 

V této souvislosti doplňujeme, že

 • Slovensko – s platností od 20.6.2020 povoluje průjezd svým územím za účelem návratu občanů států EU z Ukrajiny (cesta přes slovenské území nesmí trvat déle než 8 hodin a musí proběhnout bez zastavení; výjimkou je čerpání pohonných hmot). Aktuální informace - Velvyslanectví ČR v Bratislavě.
 • Polsko s platností od 21.5.2020 povoluje průjezd svým územím za účelem návratu občanů států EU, EHS a Švýcarska i cizinců s platným povolením k pobytu v zemi EU (na hranici je třeba prokázat, že cestujete do místa svého bydliště nebo pobytu); cesta přes polské území nesmí v takovém případě trvat déle než 12 hodin. Aktuální informace - Velvyslanectví ČR ve Varšavě.
 • Maďarsko (a Rakousko) – s platností od 18.6.2020 povoluje obousměrný průjezd svým územím za účelem návratu občanů EU (a cizinců s oprávněním k pobytu, tj. vízem nebo povolením k pobytu v zemi EU) do příslušné země EU nebo do místa bydliště (země původu) za pevně stanovených podmínek (v případě návratu z Ukrajiny přes jediný otevřený hraniční přechod Čop-Záhony). Následně je možné tranzitovat Rakouskem s tím, že při vstupu prokážete, že Rakouskem projedete bez zastavení (např. plnou nádrží). Aktuální informace - Velvyslanectví ČR v Budapešti, Velvyslanectví ČR ve Vídni.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA CESTOVNÍ OMEZENÍ V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

v rámci opatření, která mají omezit šíření onemocnění COVID-19, zavedly jednotlivé státy schengenského prostoru cestovní omezení, a to i na některých hranicích mezi sebou. V závislosti na vývoji epidemiologické situace uvnitř i vně EU mohou být cestovní omezení uvolněna, nebo opět zavedena.

Všichni cestující jsou povinni před odjezdem ověřit, zda nějaká cestovní omezení platí a musí dodržovat platná cestovní omezení. 

OPATŘENÍ 

Celostátní karanténa je na Ukrajině prodloužena do 31.8.2020. Zároveň od 22.5.2020 platí model tzv. adaptivní karantény, kdy místní a regionální samosprávy mají možnost přizpůsobovat opatření dle epidemiologické situace v místě. Je proto potřebné sledovat rovněž opatření přijímaná místními orgány.

Celostátně je nadále v platnosti:

 • povinné nošení roušek (nebo respirátorů) zakrývajících nos a ústa na všech veřejných místech (včetně např. obchodů) a ve veřejné dopravě;
 • povinné nošení dokladů totožnosti při pohybu venku.

V oblastech, kde epidemiologická situace nedovoluje rozvolňování opatření, zůstávají karanténní opatření zachována. Jedná se především o:

 • omezení pořádání hromadných akcí (sportovních, kulturních, náboženských a jiných);
 • omezení provozu ubytovacích zařízení;
 • omezení pravidelné i nepravidelné osobní přepravy (městské, příměstské, meziměstské, v rámci oblasti i mezioblastní);
 • omezení činnosti vzdělávacích zařízení;
 • omezení činnosti sportovních zařízení, fitness center, kulturních zařízení;
 • omezení činnosti stravovacích zařízení.

 

Přechody na linii dotyku byly ze strany tzv. DNR uzavřeny, vládou nekontrolované území na Donbase je tak z UA nyní nepřístupné. Uzavřeny jsou i kontaktní body pro vstup na území Krymu a Sevastopolu.