українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus na Ukrajině, aktuální info k cestování

Od 24. 2. 2021 platí na Ukrajině adaptivní karanténa.  Česká republika je pro cestování na Ukrajinu aktuálně v červené zóně. Vstup na Ukrajinu pro cizince je od 24. 3. 2021 možný pouze s negativnímPCR testem a pojištěním na Covid-19.

Informace k aktuálnímu stavu šíření infekce v Ukrajině je možné nalézt zejména na následujících stránkách:

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

https://www.facebook.com/moz.ukr/

Zákaz vstupu cizinců na Ukrajinu byl zrušen a byl zaveden tzv. adaptivní (pružný) přístup k cizincům, kteří přijíždějí na Ukrajinu. Od 24. 3. 2021 byly podmínky jejich vstupu sjednoceny a jsou následující: 

1) Každý cizinec přijíždějící na Ukrajinu (včetně transitu) musí předložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení). Pojištění má vydávat společnost (pojišťovna) s registrací na Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině nebo smluvní vztah s partnerskou pojišťovnou na území Ukrajiny (assistance). Pojistka přitom musí pokrývat celé období pobytu na Ukrajině. Ukrajinské pojišťovny nabízejí pojištění s výslovným pokrytím nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 online.

2) Každý cizinec přijíždějící na Ukrajinu (včetně transitu)  musí předložit potvrzení o negativním výsledku PCR testu na Covid-19 ne starší 72 hodin.

Povinnosti předložit pojištění a test se nevztahuje na v Ukrajině akreditované diplomaty a jejich rodinné příslušníky,  řidiče a členy posádek  autobusů pravidelné, nepravidelné a kyvadlové přepravy, nákladních dopravních prostředků a posádek letadel, námořních a říčních lodí a vlaků,  instruktory ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil.

Pro cizince tedy již není možné absolvovat test na Ukrajině nebo projít sebeizolací. Pokud cizinec nepředloží výše uvedené pojištění a/nebo test vstup na Ukrajinu, včetně transitu, mu nebude umožněn.

Potvrzení o negativním výsledku PCR testu na Covid-19 nemůže být nahrazeno ani potvrzením o přítomnosti antitěl proti Covid-19 nebo potvrzením o to, že byl cizinec proti Covid-19 očkován.

Seznam států zařazených do zelené nebo červené zóny je aktualizován v týdenním intervalu. Česká republika je aktuálně zařazena do červené zóny.

Více informací ke karanténním opatřením naleznete na stránkách Visit Ukraine.

Mezinárodní letecká přeprava byla zatím obnovena jen do omezeného počtu zemí. ČSA obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Kyjevem. 

Seznam hraničních přechodů, jež jsou v provozu

Doporučujeme sledovat i webové stránky českých zastupitelských úřadů v tranzitních zemích, abyste měli kompletní informace o zavedení a platnosti všech případných omezujících opatřeních, jež tyto státy přijaly. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA CESTOVNÍ OMEZENÍ V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

V rámci opatření, která mají omezit šíření onemocnění COVID-19, zavedly jednotlivé státy schengenského prostoru cestovní omezení, a to i na některých hranicích mezi sebou. V závislosti na vývoji epidemiologické situace uvnitř i vně EU mohou být cestovní omezení uvolněna, nebo opět zavedena.

Všichni cestující jsou povinni před odjezdem ověřit, zda nějaká cestovní omezení platí a musí dodržovat platná cestovní omezení. 

OPATŘENÍ 

Na Ukrajině je od 24. 2. 2021 zavedena adaptivní karanténa, a to do 30. 4. 2021.

Aplikuje systém čtyř epidemiologických stupňů nebezpečí - zelený, žlutý, oranžový a červený. Jednotlivé oblasti na Ukrajině jsou do nich rozděleny, a to v závislosti na epidemiologické situaci, v níž se aktuálně nacházejí.

Aktuální informace ke COVID-19 na Ukrajině 

Rozdělení oblastí dle aktuálního epidemiologického nebezpečí (Příloha s názvem "oznaky" ve formátu .pdf)

Zelený stupeň

 • zavedl by se pro celou zemi, a to jen v případě, že
  • úroveň onemocnění na chřipku a ostrou respiratorní virovou infekci nepřevýší minimálně ve 13 regionech 50 % epidemiologického prahu stanoveného Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny pro ten který region a
  • koeficient výskytu případů onemocnění COVID-19 bude menší než 5 %

Žlutý stupeň

 • jelikož zelený stupeň nelze v současné době aplikovat, je žlutý stupeň od 24. 2. 2021 stanoven jako základní pro území Ukrajiny
 • povinné nošení roušek nebo respirátorů zakrývajících nos a ústa na všech veřejných místech a ve veřejné dopravě
 • povinné nošení dokladů totožnosti
 • zákaz opouštět místa samoizolace a observace
 • zákaz organizace veškerých akcí (kulturních, sportovních, zábavních, společenských, náboženských, reklamních, vědeckých, vzdělávacích, odborných a jiných) s účastí více než 1 osoby na 4 metry čtvereční budovy nebo venkovního prostoru, nebo těch, u nichž naplněnost sálů přesahuje 50 % míst v každém jednotlivém sále
  • výjimky:
   • akce nutné pro zabezpečení činnosti státních úřadů a orgánů místní samosprávy
   • provedení kvalifikačních notářských zkoušek a testování na prověření znalosti zákonných pravidel státní registrace
   • oficiální sportovní akce, přičemž počet diváků je omezen na 50 % vymezené kapacity a organizátoři musejí zajistit dodržení stanovených epidemiologických pravidel (při stojících návštěvnících musí organizátor zajistit značení či jiné prostředky, dle nichž bude dodržen vzájemný 1,5 metrový rozestup)
 • kina, divadla, další kulturní zařízení mohou být naplněna pouze do 50 % své kapacity (týká se i jednotlivých kinosálů, resp. částí kulturního zařízení) s tím, že jsou povinny zajistit volný prostor kolem účastníka
 • možné ve veřejné dopravě, včetně MHD, cestovat maximálně v takovém počtu osob, jenž odpovídá počtu sedadel daného dopravního prostředku
 • zákaz organizace diskoték, provozu zábavních center, nočních klubů; v restauracích a obdobných zařízeních nelze organizovat hromadné oslavy jakéhokoliv typu
 • uzavření restaurací a jiných stravovacích zařízení v době od 24:00 do 07:00 hod. (povolena zůstává možnost objednávky s doručením na určenou adresu či vyzvednutí objednávky v daném zařízení)
  • v těchto zařízeních zároveň musí být zajištěna vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými stoly minimálně 2 metry a za každým stolem můžou sedět maximálně 4 osoby (do tohoto počtu se nezapočítávají děti do 18 let)
  • je povinností nosit roušky při jakémkoliv opuštění místa u stolu; roušku lze naopak sundat jen v průběhu konzumace
 • zákaz provozu veškerých hospodářských subjektů (obchodů apod.), které nejsou schopny zajistit vyznačení minimálně 1,5 metrových rozestupů mezi klienty čekajícími ve frontách, nošení roušek svých pracovníků i zákazníků a náležité ukládání použitých prostředků individuální ochrany do speciálních kontejnerů
 • zákaz provozu veškerých ubytovacích zařízení (s výjimkou hotelů, rehabilitačních a sociálních ústavů a lázeňských zařízení)
 • uzavření vzdělávacích zařízení, v nichž se na samoizolaci nachází více než 50 % žáků/studentů a pedagogického personálu
 • odložení plánovaných operací s následujícími výjimkami:
  • výskyt komplikací v průběhu těhotenství a porodu
  • poskytování lékařské péče ženám v těhotenství, při porodu a po porodu a novorozencům
  • poskytování lékařské péče onkologicky a pulmonologicky nemocným pacientům ve specializovaných odděleních
  • poskytování paliativní lékařské péče
  • jiné operace, pokud by jejich odložení znamenalo riziko ohrožení života
 • zákaz provozu sportovních zařízení, včetně fitness center (s výjimkou těch zařízení, které zajistí přítomnost maximálně 1 návštěvníka na 10 metrů čtverečních)
 • zákaz provozu bazénů, které nejsou schopny zajistit, aby v jedné dráze byly maximálně 4 (v případě individuálních tréninků), resp. 6 (v případě skupin) osob
 • cizí osoby mají zákaz návštěv ústavů poskytujících sociální ochranu, kde žijí občané pokročilého věku, váleční veteráni, invalidé, osoby s mentálními poruchami či rodiny/osoby v těžkých sociálních situacích (s výjimkou zařízení poskytujících krizové služby)
  • výše uvedená zařízení však mohou 1x týdně navštívit zákonní zástupci, rodinní příslušníci a příbuzní umístěných osob¨

Oranžový stupeň

 • všechna opatření žlutého stupně
 • dodatková opatření přijatá příslušnou oblastní komisí pro mimořádné situace

Červený stupeň

 • všechna opatření žlutého stupně
 • posílená opatření přijímá státní komise pro mimořádné situace
 • pohyb na veřejných prostranstvích povinně v maskách/respirátorech
 • uzavření restaurací a jiných stravovacích zařízení (povolena zůstává možnost objednávky s doručením na určenou adresu či vyzvednutí objednávky v daném zařízení a otevřené zůstávají restaurace a stravovací zařízení na letištích)
  • hotelové restaurace mohou fungovat jen v době od 06:00 do 11:00 hod., popř. ve formě donášky na pokoj
 • uzavření obchodních a zábavních center
 • uzavření obchodů
  • výjimky (platí i pro obchodní centra, která mají svou prodejní plochu alespoň ze 60 % vyhrazenu pro níže uvedené produkty a zároveň zabrání návštěvníkům přístup k jiným než níže uvedeným produktům):
   • potraviny, pohonné hmoty, lékárny, zdravotnické potřeby, hygienické potřeby, čisticí prostředky pro domácnost
   • telekomunikační služby (za podmínky předchozí registrace)
   • finanční služby, banky, pošty
   • lékařské a veterinární praxe
   • čerpací stanice (bez stravovacích zón)
   • autoservisy, stanice technické kontroly
   • opravny výpočetní techniky, domácích spotřebičů i předmětů osobního užití
   • kadeřnictví a salony krásy (za podmínky předchozí registrace)
   • subjekty zaobírající se sběrem a zpracováním odpadů
   • prodejny tištěných sdělovacích prostředků
   • prodejny veterinárních preparátů, krmiva pro zvířata, osiv, prostředků na ochranu rostlin
   • prodej s doručením na adresu zůstává zachován
 • zákaz konání kulturních akcí (s výjimkou fungování historicko-kulturních přírodních rezervací a koncertů či filmových představení sledovaných z automobilů)
 • zákaz provozu sportovních zařízení, včetně fitness center a bazénů (s výjimkou členů ukrajinské reprezentace a jejich trenérů při dodržení stanovených epidemiologických opatření)
 • zákaz organizace veškerých akcí (sportovních, zábavních, společenských, náboženských, reklamních, vědeckých, vzdělávacích, odborných a jiných), kromě oficiálních sportovních akcí, které se však musejí odehrávat bez diváků a za dodržení stanovených epidemiologických pravidel
 • zákaz provozu nepotravinářských trhů
 • uzavření vzdělávacích zařízení (s výjimkou předškolních a speciálních institucí a výuky v 1.-4. třídě)

Město Kyjev je od 22. 3. v červené zóně.

Přechody na linii dotyku byly ze strany tzv. DNR uzavřeny, vládou nekontrolované území na Donbase je tak z UA nyní nepřístupné. Uzavřeny jsou i kontaktní body pro vstup na území Krymu a Sevastopolu. 

Přechody na linii dotyku byly ze strany tzv. DNR uzavřeny, vládou nekontrolované území na Donbase je tak z UA nyní nepřístupné. Uzavřeny jsou i kontaktní body pro vstup na území Krymu a Sevastopolu.