українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro vstup a pobyt

Aktuální informace o podmínkách vstupu do země, celních a devizových předpisech, bezpečnostní situaci apod. lze nalézt v  pasáži "cestujeme" na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

Finanční prostředky pro pobyt na území Ukrajiny

Sdělujeme, že na hraničním přechodu mohou ukrajinské orgány vyžadovat doklad o dostatečných finančních prostředcích pro pobyt v zemi. Jejich množství však není pevně dáno, protože závisí jednak na aktuální podobě životního minima, jehož výše se i několikrát do roka mění, jednak na kurzu ukrajinské hřivny (UAH) k volně směnitelným měnám (dle kurzovního lístku Národní banky Ukrajiny), jenž také podléhá výkyvům, a jednak i na tom, do jaké míry je pobyt cizince hrazen třetí osobou či předem zaplacen (např. přes cestovní kancelář).

Požadovaná výše finančních prostředků se počítá dle následujícího vzorce:

F3 = ((20 x Pmin):30) x (KD + 5), kde

F3 jsou dostatečné finanční prostředky,

Pmin je životní minimum stanovené na UA na osobu a měsíc.

KD je počet dnů plánovaného pobytu na území UA.

Upozorňujeme na skutečnost, že k délce plánovaného pobytu je třeba vždy automaticky přičíst dalších 5 dnů.

Konkrétní příklad:

Cizinec plánuje navštívit Ukrajinu na 7 dnů.

 Životní minimum bylo k 1.1.2018 stanoveno na 1 700,- UAH.

Dosadíme do výše uvedeného vzorce:

F3 = ((20 x 1 700):30) x (7 + 5) = 13 600,- UAH.

Výsledek je výše minimálních finančních prostředků, kterými musí cizinec při vstupu na Ukrajinu disponovat.

Dostatečnost finančních prostředků lze prokázat např. tím, že je bude mít cizinec k dispozici v hotovosti (ať už v UAH či v EUR, USD nebo jiné konvertibilní cizí měně), nebo předložením mezinárodní platební karty a příslušného výpisu z bankovního účtu cizince minimálně s požadovanou částkou (stačí stvrzenka z bankomatu), předložením úředně ověřeného pozvání, jímž zvoucí osoba na sebe přijala veškeré závazky za náklady spojené s pobytem cizince na Ukrajině a jeho vycestováním ze země, turistickým voucherem zcela pokrývajícím náklady pobytu v zemi atd.

Kontrola dostatečných finančních prostředků se neprovádí např. u cizinců s povoleným trvalým pobytem na UA, u cizinců, kteří nedosáhli věku 18 let, u cizinců, kteří se účastní výletních plaveb.

Doporučujeme, aby každý občan disponoval dostatečnou rezervou nad rámec minimální výše požadovaných finančních prostředků.

K datu 20.2.2018 byl aktuální kurz 1,- EUR = 33,60,- UAH.