українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro vstup a opuštění okupovaného území Autonomní republiky Krym - zpřísnění v důsledku pandemie koronaviru

Níže informujeme o pravidlech, která stanoví ukrajinské zákony pro cesty cizinců na Krym, popř. do Sevastopolu. Zároveň však připomínáme, že v plné míře platí aktuální důrazné doporučení MZV pro české občany zdržet se cest na Krym, resp. do Sevastopolu.
Zároveň však upozorňujeme, že v souvislosti s pandemií koronaviru jsou od 16. 3. 2020 dočasně pro cizince všechny níže uvedené  pozemní kontrolní body uzavřeny pro vstup na území Krymu/Sevastopolu. Cizinci mohou tyto kontrolní body použít pouze pro výjezd z území Krymu/Sevastopolu, avšak povolení pro výjezd je možné získat pouze z důvodu ochrany národních zájmů, v souvislosti s výkonem mezinárodních závazků nebo jde-li o představitele diplomatických nebo humanitárních misí. Pravidla uvedená níže pro získání potřebného povolení zůstávají v platnosti. Pro výjezd cizinců v jiných než těchto případech je třeba vyřídit souhlas Ministerstva pro otázky reintegrace dočasně okupovaných území.

Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že organizované turistické cesty na Krym a do Sevastopolu podléhají platným, právně závazným restriktivním opatřením EU přijatým v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací. Tato opatření (mj. nařízení Rady EU č. 1351/2014 a další) se vztahují na občany EU a společnosti usazené v EU a zahrnují zákaz poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu, dovozu zboží, obchodu či investic. Fyzické nebo právnické osoby, které nebudou tato nařízení dodržovat, se vystavují možnosti postihu.

V souladu s ustanoveními zákona Ukrajiny „Zajištění práv a svobod občanů a právní režim na dočasně okupovaném území Ukrajiny“ (bod 1, část 1, článek 3) je Autonomní republika Krym od 27. dubna 2014 dočasně okupovaným územím. Režim návštěv dočasně okupovaného území Ukrajiny se řídí usnesením vlády Ukrajiny č. 367 ze dne 4. června 2015.

V souladu s platnými předpisy je na dočasně okupované území možné vstupovat a opouštět ho pouze přes ukrajinské pozemní kontrolní body: Kalančak, Čaplynka, Čonhar.

Cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti se na kontrolních bodech prokazují cestovními doklady a zvláštním povolením, vydaným územním orgánem Státní migrační služby Ukrajiny nebo územním oddělením Státní migrační služby Ukrajiny v Novotrojickém a Heničevském okrese. Postup vyřízení takových povolení je stanoven Pravidly pro vstup/výstup na/z dočasně okupované území Ukrajiny, schválenými usnesením Kabinetů ministrů Ukrajiny č. 367 ze dne 4. června 2015. 

Zvláštní povolení se vydává pro případy:

 1. na dočasně okupovaném území Ukrajiny žijí blízcí příbuzní nebo rodinní příslušníci manžela/manželky cizince či osoby bez státní příslušnosti
 2. na dočasně okupovaném území Ukrajiny jsou pochováni blízcí příbuzní nebo rodinní příslušníci manžela/manželky cizince či osoby bez státní příslušnosti
 3. na dočasně okupovaném území Ukrajiny zemřel blízký příbuzný nebo rodinný příslušník manžela/manželky cizince či osoby bez státní příslušnosti
 4. na dočasně okupovaném území Ukrajiny se nacházejí nemovitosti, jichž je žadatel o povolení vlastníkem
 5. pravidelné cesty na dočasně okupované území Ukrajiny spojené s výkonem práce zaměstnance železniční společnosti
 6. výkon novinářské práce
 7. zajištění duchovní služby, náboženských obřadů a dalších náboženských úkonů
 8. pobyt na dočasně okupovaném území Ukrajiny na základě povolení k trvalému pobytu
 9. účast na akcích Medžlisu krymskotatarského národa

Turistický nebo obchodní účel návštěvy Krymu není důvodem k vydání zvláštního povolení.

Zahraniční novináři mohou na dočasně okupované území Autonomní republiky  Krym vycestovat pouze za účelem výkonu své profese a na základě souhlasu Ministerstva informací Ukrajiny.

Vstup a opuštění dočasně okupovaného území Autonomní republiky Krym z území Ruské federace, včetně použití letecké a námořní dopravy, jsou zakázány.

Zdůrazňujeme, že mořské přístavy ve městech Jevpatorija, Kerč, Sevastopol, Feodosija a Jalta jsou uzavřeny pro mezinárodní námořní dopravu, o čemž byly členské státy Mezinárodní námořní organizace (IMO) oficiálně informovány. Letiště v Autonomní republice Krym byla rozhodnutím vlády Ukrajiny rovněž uzavřena. V dubnu 2014 Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu zakázala lety na Krym, pokud nebyly odsouhlaseny s ukrajinskou stranou.

Cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti, kteří poruší platné právní předpisy pro vstup na dočasně okupované území Ukrajiny a jeho opuštění, nesou správní, případně i trestněprávní odpovědnost a hrozí jim uložení pokuty,  zákazu vstupu na území Ukrajiny či trestu odnětí svobody.

Trestněprávní odpovědnost: Trestní zákoník Ukrajiny byl doplněn článkem 332-1 (v souladu se zákonem č. 1207-VII ze dne 15. dubna 2014; v platném znění v souladu se zákonem č. 1019-VIII ze dne 18. února 2016), který zní takto:

„Článek 332-1. Porušení pravidel vstupu na dočasně okupované území Ukrajiny a jeho opuštění

 1. Porušení pravidel vstupu na okupované území Ukrajiny a jeho opuštění s cílem poškodit zájmy státu se trestá omezením svobody na dobu až tří let anebo odnětím svobody na tutéž dobu.
 2. Tytéž činy spáchané opakovaně či skupinou osob po předchozí domluvě anebo spáchané úřední osobou využívající své funkce se trestají odnětím svobody na dobu tří až pěti let se zákazem vykonávat určitou funkci nebo vykonávat určité činnosti po dobu až tří let.
 3. Skutky, uvedené v bodech jedna a dva tohoto článku, jichž se dopustila organizovaná skupina, jsou trestány odnětím svobody na dobu od pěti do osmi let se zákazem vykonávat určitou funkci nebo vykonávat určité činnosti po dobu až tří let.

Správní odpovědnost: V souladu s čl. 204 zákona o správních přestupcích, hrozí cizímu státnímu občanovi, který poruší Pravidla pro vstup/výstup na/z dočasně okupované území Ukrajiny schválená usnesením Kabinetu ministrů Ukrajiny č. 367 ze dne 4. června 2015,   uložení pokuty ve výši 100 - 300 nezdanitelných minimálních příjmů.  Je-li čin spáchán skupinou osob anebo osobou, které v průběhu roku byla uložena pořádková pokuta za přestupek, hrozí uložení pokuty ve výši 300 - 500 nezdanitelných minimálních příjmů.