українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

Ukrajina má v rámci aktuální strategie zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) status tzv. specifické země – tedy země, která sice nepatří mezi prioritní země ZRS, ale je jí udělena zvláštní pozornost a financování. Rozvojové aktivity na Ukrajině jsou od roku 2014 směřovány na oblast školství a okrajově též do oblasti zdravotnictví. Od roku 2014 je Ukrajina též příjemcem humanitární pomoci, a to zejména v souvislosti s ozbrojeným konfliktem v Doněcké a Luhanské oblasti.

Rozvojová spolupráce České republiky s Ukrajinou se rozvíjela pomalu přibližně od roku 2005, kdy byl Ústavem jaderného výzkumu v Řeži u Prahy realizován projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti ukrajinských jaderných elektráren. Od roku 2007 Česko v rámci tzv. malých lokálních projektů začalo podporovat rozvoj udržitelného turismu na Ukrajině, a to nejprve v Zakarpatské oblasti, od roku 2011 také na Krymu. V rámci jednotlivých projektů došlo mj. k vyznačení stovek kilometrů pěších turistických tras. V roce 2010 byl také ve spolupráci se Státním výborem pro lesnictví završen několikaletý projekt v oblasti inventarizace lesních ekosystémů a hodnocení lesních zdrojů.

V reakci na události na přelomu roku 2013 a 2014 rozhodla česká vláda o potřebě poskytnout Ukrajině zvláštní pomoc při její obnově a demokratické transformaci. Stávající aktivity byly zásadně rozšířeny, nejprve usnesením Vlády ČR č. 167/2014, poté č. 401/2017. Díky tomu bylo v letech 2014–2018 na konkrétní rozvojové a transformační projekty vyčleněno 85 milionů Kč. Společně s další bilaterální pomocí a přispěním do mezinárodních projektů nakonec celková česká pomoc Ukrajině v letech 2014-2019 dosáhla výše 250 milionů Kč. Od roku 2019 má Ukrajina status specifické země ZRS. Prioritní oblastí spolupráce je zejména oblast školství, některé aktivity jsou směřovány do oblasti zdravotnictví.

Rozvojová spolupráce je poskytována zejména těmito institucemi:

  • Česká rozvojová agentura (ČRA) – od roku 2015 realizuje na Ukrajině množství projektů. Největší z nich s názvem Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině je zaměřen na rozvoj vysokého, resp. středního školství prostřednictvím asistence centrálním vzdělávacím institucím, meziuniverzitní spolupráce a materiální pomoci tzv. přesídleným univerzitám. Dále jsou na Ukrajině realizovány také projekty v rámci průřezových programů vysílání expertů  a business-to-bussiness (B2B) projektů.
  • Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Kyjevě nabízí každoročně na základě veřejné výzvy tzv. malé rozvojové lokální projekty v objemu 200 – 500 tis. Kč. V celosvětové konkurenci každoročně uspějí přibližně 2 projekty ukrajinských realizátorů. Prioritní oblastí pro tyto projekty je od r. 2016 zdravotnictví.
  • Ministerstvo vnitra a jeho program MEDEVAC na Ukrajině působí od roku 2014. Z počátku v rámci programu probíhaly zejména evakuace civilistů zraněných v důsledku násilných střetů s policejními pořádkovými silami v Kyjevě, následně se pomoc rozšířila i na civilisty zraněné v konfliktu na východě země. Celkem bylo do ČR na několikaměsíční léčení přepraveno okolo 50 pacientů. Později se MEDEVAC zaměřil na školení ukrajinských zdravotníků v oblasti fyzioterapie a ergoterapie. Prostřednictvím humanitárních organizací program poskytuje materiální pomoc nemocnicím v blízkosti linie kontaktu.

Rozvojová spolupráce je dále poskytována i na úrovni dalších ministerstev (např. projekty bezpečnostní rozvojové spolupráce ministerstva vnitra, společné projekty výzkumu a vývoje ministerstva školství apod.), krajů (např. fond ViZa) i měst a obcí. Oblíbeným je též program vládních stipendií.

Humanitární pomoc je Ukrajině poskytována od roku 2014 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem v Doněcké a Luhanské oblasti. Hlavním bodem programu jsou dětské letní ozdravné tábory realizované ukrajinskými nevládními organizacemi (Iniciativa E+, skautská organizace Plast). Pobyty probíhají hned v několika oblastech Ukrajiny a každoročně se jich účastní na 500 dětí. Další projekty humanitární pomoci se zaměřovaly na opravy škol v blízkosti linie kontaktu a odminování (ve spolupráci s organizací HALO Trust).

Výsledky rozvojových projektů ve sféře fyzioterapie a ergoterapie v roce 2019

thumb

V roce 2019 Ministerstvo zahraničních věcí ČR finančně podpořilo na Ukrajině ve sféře fyzioterapie a ergoterapie tři malé lokální rozvojové projekty. Grant pro další rozvoj získala Národní dětská specializovaná nemocnice Ochmadyt v Kyjevě,… více ►