українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Stipendia vlády České republiky

Vláda České republiky nabízí v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z vybraných zemí stipendia k podpoře studia na veřejných vysokých školách v České republice. Tato pomoc má dlouhou tradici - od konce 50. let minulého století do současnosti absolvovalo studium na vysokých školách se stipendiem vlády České republiky více než 21.500 cizinců. Od roku 2017 jsou v rámci programu nabízena stipendia i ukrajinským studentům.

POZOR – program vládních stipendií je dočasně pozastaven. Pro školní rok 2020 – 2021 nebude Česká republika nabízet nová stipendijní místa. Zájemci o studium na českých vysokých školách mohou využít stipendií Mezinárodního visegrádského fondu, případně další programy (přehled stipendijních možností zde). Stávajících stipendistů se změna nijak nedotkne, mohou dostudovat podle dříve platných pravidel.

Stipendia jsou poskytována pro studium

  1. českém jazyce ve vybraných navazujících magisterských studijních programech (dvou až tříletých). Studenti, kteří nedisponují potřebnou znalostí českého jazyka, před samotným studiem procházejí jednoletou jazykovou a odbornou přípravou Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.
  2. anglickém jazyce ve vybraných navazujících magisterských a doktorských programech (jedno až tříletých).

Počty míst a prioritní obory pro jednotlivé země jsou stanovovány českými ministerstvy zahraničních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy individuálně každý rok.

Více informací o programu vládních stipendií naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.