українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Lidská práva a transformační spolupráce

Ochrana základních práv a svobod spolu s podporou demokracie patří ke stěžejním cílům zahraniční politiky České republiky. Tento cíl ČR prosazuje ve vztazích s ostatními státy, v politice Evropské unie i v mezinárodních organizacích. V rámci své transformační politiky a podpory lidských práv a demokracie Česká republika využívá své specifické zkušenosti s procesem společenské transformace, budováním demokracie, jakož i nenásilným odporem proti totalitnímu režimu, který zahájení demokratizace předcházel.

Zahraniční politika ČR dbá na to, aby mezinárodní vztahy byly založeny na úctě k právu, demokracii a lidským právům. Základní principy zahraniční politiky ČR v oblasti lidských práv jsou obsaženy v programovém prohlášení vlády, v koncepci zahraniční politiky ČR a v koncepci podpory lidských práv a transformační spolupráce. Demokracie, právní stát a ochrana lidských práv představují dle těchto koncepcí neoddělitelné a vzájemně se posilující principy přispívající k zajištění lidské důstojnosti.

Transformační politika se zároveň opírá o principy a hodnoty sdílené euroatlantickým společenstvím, ke kterému Česká republika náleží. ČR vychází z přesvědčení, že lidská práva jsou základem lidské důstojnosti, tvoří nutný předpoklad otevřených, inkluzívních a svobodných společností v celém světě a jsou univerzální a nedělitelná ve svém obsahu i územním rozsahu. V rámci podpory všech univerzálních mezinárodně uznaných lidských práv se Česká republika soustředí zejména na tyto prioritní oblasti:

  1. mezinárodní lidskoprávní mechanismy a systematické zohledňování lidských práv (tzv. lidskoprávní mainstreaming);
  2. podpora občanské společnosti, včetně obránců lidských práv;
  3. svoboda projevu a přístup k informacím, včetně svobody médií,
  4. rovná a co nejširší politická a veřejná participace;
  5. budování institucí právního státu;
  6. podpora rovnosti a nediskriminace;
  7. lidská práva spojená se zaměstnaností a životním prostředím

Ukrajina dlouhodobě patří k prioritním zemím české transformační spolupráce. České nevládní organizace realizují projekty spojené s transformací a lidskými právy již od roku 2006. V reakci na události na přelomu roku 2013 a 2014 rozhodla česká vláda o potřebě své transformační aktivity na Ukrajině posílit. V rámci usnesení vlády ČR č. 167/2014 a posléze č. 401/2017 bylo rozhodnuto o vyčlenění zvláštních finančních prostředků pro přímou podporu ukrajinských nevládních organizací. Tematicky se projekty zaměřovaly na podporu médií, rozvoj mediální gramotnosti, boj proti korupci, prosazování klíčových reforem, ochranu lidských práv, rozvoj místních inciativ či ochranu práv spojených s životním prostředím. Granty jsou rozdělovány na základě výzvy zveřejňované jednou ročně (pro její zobrazení přejděte na ukrajinskou verzi webu). Ročně jsou rozděleny granty přibližně v objemu 8 mil. Kč.

Transition Promotion Program in Ukraine 2021: Results

thumb

The Embassy of the Czech Republic is pleased to announce the results of the call for project proposals in the framework of Transition Promotion Program 2021. více ►

Transition Promotion Program in Ukraine: Call for project proposals 2021

thumb

The Embassy of the Czech Republic in Ukraine is pleased to announce a call for project proposals for Ukrainian NGOs in the framework of Transition Promotion Program. více ►