українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond je donorskou organizací založenou v roce 2000 vládami zemí Visegrádské skupiny (V4)  – Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Jejím cílem je podpořit regionální spolupráci jak mezi státy V4, tak i mezi dalšími regiony, zejména zeměmi západního Balkánu a Východního partnerství (EaP).

Každoročně je na projekty, studentská stipendia a umělecké rezidenční pobyty vyčleňováno na 8 mil. eur, přičemž každá země přispívá rovným dílem 2 mil. eur. Další státy (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko a Spojené státy) přispěly na projekty Visegrádského fondu od r. 2012 dalšími 10 miliony eur.

Ukrajinští občané a subjekty se mohou účastnit následujících aktivit Visegrádského fondu:

1)      Granty Visegrad+

Tyto granty jsou určeny na rozvoj partnerství mezi regionem V4 a EaP. Podpora může být přiznána projektům, kterých se účastní subjekty z minimálně 3 zemí V4 a 1 země EaP (např. subjekty z Česka, Polska, Slovenska a Ukrajiny). Projekty mohou trvat maximálně 18 měsíců a působit v jedné z prioritních oblastí stanovených Fondem. Žadateli mohou být nevládní neziskové organizace, místní samosprávy, školy, univerzity, výzkumná pracoviště, případně podnikatelské subjekty, pokud se jedná o neziskový projekt. Žádosti jsou přijímány 3x ročně, vždy 1. února, 1. června a 1. října. Podrobné aktuální informace naleznete přímo na webových stránkách Fondu

2)      Stipendijní program Visegrad

Stipendia jsou určena pro studenty a výzkumníky magisterského a vyššího stupně. Ukrajinští občané mohou získat stipendium pro studium ve státech V4, pokud se daná instituce nachází více než 150km od místa jeho bydliště či studia. Podpora je vyplácena 1-4 semestry pro studenty magisterského studia, 1-2 měsíce pro studenty postgraduálního studia a výzkumné pracovníky. Výše stipendia může dosáhnout až 2 300 eur/semestr pro studenta či výzkumníka a 1 500 eur/semestr pro přijímající instituci. Žádosti přijímá Visegrádský fond každý rok do 15. března. Podrobné informace naleznete zde

3)      Studijní pobyty v Open Society Archives

Program nabízí výzkumný pobyt v Open Society Archivum Budapest (OSA) pro vědecké pracovníky, umělce či novináře, kteří si přejí v OSA uskutečnit výzkum. Účastník pobytu může získat až 2000 eur na pokrytí cesty, ubytování a dalších nákladů v průběhu maximálně 2měsíčního výzkumného pobytu. Podrobné informace naleznete zde

V případě doplňujících otázek je možné se obracet přímo na Visegrádský fond visegradfund[@]visegradfund.org nebo na Trustee Fondu při Velvyslanectví ČR v Kyjevě kyiv[@]embassy.mzv.cz.