українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Dvoustranné smlouvy s Ukrajinou

Úplný seznam platných mezinárodních smluv s Ukrajinou z databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV.

 

Základním smluvním dokumentem dvoustranných vztahů je Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci
mezi ČR a Ukrajinou (Praha, 26.4.1995).

Smluvní základnu vztahů dále tvoří mj.:

- Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha, 17.3.1994), renegociována 17. 9. 2008,

- Dohoda o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci (Praha, 17.3.1994),

- Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (Praha, 19.3.1997),

- Smlouva o zamezení dvojího zdanění (Kyjev, 30.6.1997),

- Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu (Kyjev, 30.6.1997),

- Dohoda o realizaci Dohody mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu ze dne 16.12.1985 (Kyjev, 30.6.1997),

- Dohoda o spolupráci v oblasti jaderné energetiky (Kyjev, 30.6.1997),

- Dohoda o letecké přepravě (Kyjev, 1.7.1997),

- Dohoda o mezinárodní silniční dopravě (Kyjev, 1.7.1997),

- Smlouva o právní pomoci v občanských věcech (Kyjev, 28. 5. 2001),

- Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení (Kyjev, 5.7.2001).

 

Další smluvní dokumenty vztahující se k oblasti obchodně-ekonomické spolupráce mezi ČR a Ukrajinou:

-    Smlouva o partnerských vztazích a spolupráci  (podepsána prezidenty  obou států v dubnu 1995 v Praze),

-    Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti veterinární, Praha, 28. 1. 1997,

-    Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin, Praha, 28. 1. 1997,

-    Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajinou o vzájemné pomoci v celních otázkách, Praha, 19. 3. 1997,

-    Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě, Kyjev, 1. 7. 1997,

-    Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňových úniků v oboru daní z příjmů a majetku, Kyjev, 30. 6. 1997,

-    Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, Kyjev, 1. 7. 1997,

-    Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podmínkách dokončení realizace po 1. lednu 1992 na území Ukrajiny "Dohody mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice SSSR a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze SSSR do ČSSR" ze 16. prosince 1985, Kyjev, 30. 6. 1997,

-    Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu, Kyjev, 30. 6. 1997,

-    Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorismu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, Kyjev, 30. 6. 1997,

-    Dohoda mezi vládou ČR, RF, SR a Ukrajiny o spolupráci v oblasti přepravy jaderných materiálů mezi ČR a RF přes území SR a území Ukrajiny,

-    Protokol o poskytování úvěrů na financování vývozu zboží a služeb z České republiky na Ukrajinu,

-    Dohoda mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické,

    průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, 16. 3. 2006.

- Dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro standardizaci, metrologii a zkušebnictví ČR a Státním výborem Ukrajiny pro technickou regulaci a spotřebitelskou politiku (Kyjev 17.9. 2009)

- Protokol mezi Statistickým úřadem ČR, Generálním ředitelstvím cel ČR, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací (Kyjev, 17.9. 2009.