українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Druhá světová válka

Po mnichovském diktátu na podzim 1938, vyhlášení takzvaného Slovenského státu 14. března 1939 a okupaci zbytku okleštěného Československa nacistickým Německem 15. března odešlo několik stovek vojáků přes Polsko do Sovětského svazu.

Mezitím se důrazný odpůrce československé kapitulace armádní generál Lev Prchala stal vojenským velitelem Podkarpatské Rusi a 15. března 1939 nařídil vojenskou obranu proti maďarskému útoku, která se udržela tři dny. SSSR byl v této době faktickým spojencem třetí říše a českoslovenští občané na jeho území byli internováni či uvězněni v GULAGu.

Po přepadení Sovětského svazu nacisty v červnu 1941 se situace začala měnit a počátkem roku 1942 se na Urale ve městě Buzuluku mohla začít formovat pod vedením někdejšího legionáře z  první světové války a pozdějšího komunistického prezidenta Ludvíka Svobody první československá jednotka. Kromě dříve internovaných českých a slovenských vojáků se do jejích řad hlásili zajatci z řad armády Slovenského státu, kteří bojovali proti Sovětskému svazu a také mnoho československých Židů. Jednotka, v níž zpočátku převažovali lidé z Podkarpatské Rusi, formálně podléhala české exilové vládě v Londýně, po celou dobu války však byla předmětem sporů, jelikož se jí Komunistická strana Československa a Sovětský svaz snažily využívat pro své politické záměry.

Poté, co se v průběhu roku 1942 1. samostatný československý prapor zformoval a byl vyzbrojen, byl v lednu roku následujícího odeslán na frontu. Počátkem března 1943 se téměř tisícovka mužů a žen ocitla v právě osvobozeném ukrajinském městě Charkově. Prapor byl nato odeslán k obraně linie řeky Mža před německým protiútokem a dne 8. března svedl těžký boj u obce Sokolove, při nichž kvůli kontroverznímu postupu Ludvíka Svobody padlo téměř sto vojáků. Tato bitva byla později široce využívána v  poválečné komunistické propagandě, stejně jako jméno Otakara Jaroše, který zde padl a byl jako první cizinec posmrtně vyznamenán titulem Hrdina Sovětského svazu.

Po stažení do zázemí byla jednotka doplňována o nové členy a přeformovala se na 1. československou samostatnou brigádu, jež měla více než 3,5 tisíce vojáků. Počátkem října 1943 byla jednotka nasazena k bojům o Kyjev, jejž sovětské hlavní velení rozhodlo osvobodit do výročí Velké říjnové socialistické revoluce 7. listopadu. Ve svém rozkaze Ludvík Svoboda vojáky nabádal, aby se za „osvobození Kyjeva a Ukrajiny bili jako za osvobození Prahy a Československa“. Vojáci se 5. listopadu probojovali na okraj Kyjeva a odpoledne dobyli továrnu Bolševik a filmové ateliéry. Pod velením generála Jana Kratochvíla poté pokračovali v bojích proti ustupujícím německým vojákům a 6. listopadu v časných ranních hodinách dosáhli centra Kyjeva se ztrátami 30 mrtvých a 80 zraněných. Na území dnešní Ukrajiny pak českoslovenští vojáci bojovali u Čerchaňova, Vasilkova, Bílé Cerekve, Žaškova a Ostrožan. Po osvobození Volyně, kde žila asi třicetitisícová česká menšina, byla jednotka v březnu 1944 přemístěna do Rovna, doplněna více než 12 tisíci dobrovolníky, z nichž bylo asi 600 žen a rozšířena na 1. československý armádní sbor v SSSR, který se poté účastnil bojů o Dukelský průsmyk a osvobození Slovenska a Moravy. Během druhé světové války na území dnešní Ukrajiny padly asi čtyři stovky československých vojáků. Podrobné informace o místech jejich posledního odpočinku a dalších válečných pomnících je možné nalézt na specializovaných stránkách Ministerstva obrany ČR.

SSSR však považoval Československo spíše za svůj majetek, než spojence. V rozporu s československo-sovětskou smlouvou z prosince 1943 i dohodou z 8. května 1945 o spolupráci Sovětské armády s československou vládou na osvobozeném území neumožnila Moskva ustavení československé správy na Podkarpatské Rusi, tamní obyvatele násilně odváděla do Rudé armády, povolila činnost pouze komunistické straně, z níž v listopadu 1944 učinila faktickou součást sovětské Všesvazové komunistické strany (bolševiků), řadu lidí deportovala na Sibiř a 8. prosince sovětské úřady vyhnaly představitele československé vlády ze země. V červnu 1945 byla oblast odstoupena SSSR, přičemž tisíce jejích obyvatel odešlo do Československa. Název Podkarpatská Rus bylo poté ministerstvem vnitra zakázáno používat.