українською  česky 

Розширений пошук
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Дозвіл на постійне проживання для земляків та членів їх родини

Зареєструватися для подачі заяви на постійне проживання можливо двома способами:

 1.  відправивши запит на електронну адресу visa_kiev@mzv.cz
 2. на підставі телефонної реєстрації за номеролм: +38 044 234 10 05

З земляком можуть одночасно подавати заяву на постійне проживання і члени його родини (чоловік/дружина, неповнолітні діти). Діти повнолітні, які старші 18 років, повинні подавати заяву самостійно як на отримання підтвердження про приналежність до чеської земляцької спільноти, так і на постійне проживання.

Якщо земляк планує подавати заяву на постійне проживання разом зі своїми членами родини, рекомендуємо по зазначеному номеру телефона зареєструватися для подання заяв. При реєстрації необхідно зареєструвати всіх заявників на постійне проживання, що може були ускладнено для родини, яка планує подавати заяви в один день.

Для подання заяви на отримання дозволу на постійне проживання необхідно надати:

 1. заповлений бланк заяви на постійне проживання та анкета ( заява) на довгострокову візу
 2. 2 фотокартки
 3. дійсний закордонний паспорт
 4. документ про наявність фінансових засобів для постійного проживання відповідно до Ст.71 п.1 закона №326/1999 Зб. «про перебування іноземців на території ЧР» - дохід повинен бути регулярним та достатнім; дохід може бути показаний саме підтвердженням роботадавця про середньомісячну зароботну плату або декларація про сплату податків на прибуток, або випис з банківського рахунку за останні 6 місяців, з якого витікає регулярний та достатній прибуток 
 5. документ про забезпечення проживання
 6. довідка про відсутність судимості. Посольство Чеської Республіки в Києві відповідно до §31 абз.3 п. а) закона № 326/1999 Зб., про перебування іноземців на території ЧР просить усіх заявників на отримання довгострокових віз та довгострокового перебування, які подаватимуть заяви у даному представництві, разом з заявою на довгострокову візу/перебування подавати довідку про відсутність судимості, видану країною, громадянином якої є заявник,  а також такий самий документ з країн/ни, де заявник за останні 3 роки перебував безперервно строком довше ніж 6 місяців, або ж аффідавіт заявника у випадку, якщо та чи інша країна не видає такого документа. Даний документ не вимагається від зяавників до 15 років. Довідка про відсутність судимості в Україні надається у версії "Повнa".
 7. підтвердження про приналежність до чеської земляцької спільноти в оригіналі (достатньо заяви на отримання даного підтвердження); члени родини краяна (чоловік/дружина, його неповнолітні діти) надають оригінал підтвердження краяна про приналежність до чеської земляцької спільноти  (та у випадку членів родини достатньо поданої заяви краяна на підтвердження) та свої матричні документи в оригіналі (свідоцтво про народження або про шлюб), що доводить їх родинний зв’язок з краяном
 8. автобіографія
 9. обґрунтування заяви на постійне проживання
 10. для неповнолітніх заявників – згода батьків (оригінал) на постійне проживання дитини на території ЧР

У випадку заяви на допомогу краянам (ані його членам родини) не потрібно надавати документ про наявність фінансових засобів та підтвердження проживання. Навпаки потрібно написати у довільній формі заяву про зарахування до програми допомоги та вказати причини, чому  Вам необхідна дана допомога від ЧР.

Закордонний паспорт та метричні документи  (документ, що підтверджує мету перебування в ЧР), повинні бути надані в оригіналі. Інші документи потрібно надати в оригіналі або в офіційно засвідчених копіях. Якщо документи не викладені чеською мовою, потрібно надати їх з засвідченим перекладом на чеську мову. У випадку українських документів не вимагається апостиль, достатньо нотаріального засвідчення.

При подачі заяви просимо надати конверт з зазначеною адресою заявника та поштовими марками, а також надати прості копії всіх наданих документів та копії сторінок внутрішнього паспорта з інформацією про заявника та місцем реєстрації. Якщо Ви маєте паспорт у формі ID-картки, Вам також необхідно надати копію підтвердження про реєстрацію місця проживання в Україні.

Важлива інформація:

 • Заявник повинен дотримуватися правил місцевої приналежності.
 • В’їзна віза з метою отримання дозволу на постійне проживання надається  строком дії на 6 місяців та строком дозволеного перебування на території ЧР до 60 днів. Після в’їзду на територію ЧР з таакою візою іноземець повинен до 3-х робочих днів особисто звернутися до відповідного до проживання іноземця відділу з питань притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ для подання заяви на оформлення картки дозволу на перебування. Такий дозвіл потім буде видано протягом 60 днів.
 • Діючий дозвіл на постійне проживання дає можливість власнику у терміну дії перебувати на території інших країн шенгенської угоди крім ЧР до 90 днів у будь-якому коридорі 180 днів.
 • Окрему заяву подає і дитина, яка записана до закордонного паспорту батьків. Кожний заявник старший 15 років повинен мати свій власний закордонний паспорт. Якщо заявник вирішив в’їхати на територію ЧР без супроводу, повинен мати власний закордонний паспорт, навіть не досягши 15 років.
 • За заявника молодшего 15 років заяву подає законний представник (напр. батьки), іноземці після 15 років подають заяву самостійно.
 • Іноземець, який на день подання заяви досяг віку 12 років, повинен з’явитися особисто, оскільки всі заявники старші 12 років повинні надати відбитки пальців.
 • Документи для оформлення постійного проживання не повинні бути старші 180 днів від дати видачі – єдиним виключеням є закордонні паспорти, матричні документи, підтвердження знання чеської мови та фотографії, якщо відповідають теперешньому вигляду заявника.
 • Всі документи повинні бути на чеській мові або офіційно перекладені до чеської мови. У випадку українських документів не вимагається апостиль, достатньо нотаріального засвідчення.
 • Заявник повинен сплатити встановленний збір, якщо його заява підлягає оплати.
 • Заяву на отримання дозволу на постійне проживання розглядає Міністерство внутрішніх справ до 180 днів  від дня подачі заяви. У випадку, якщо розгляд заяви призупинено, наприклад на підставі необхідності додати документи, яких не вистачає, строк не зараховується.

Перед отриманням довгострокової в’їзної візи з метою отримання дозволу на постійне перебування іноземець стандартно повинен надати документ про медичне страхування.