українською  česky 

Розширений пошук
na_celou_sirku
Photo: Peterka nad Partners
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Проблематика «дистанційної роботи» в Україні

На основі пропозиції від київського офісу компанії «Peterka & Partners» публікуємо для інформації офісам та представництвам чеських компаній в Україні статтю на актуальну тему: «Дистанційна робота в Україні». У статті описані окремі аспекти та особливості організації дистанційної роботи, зокрема й законодавче регулювання, яке готується у цій сфері.
 

Дистанційна робота в Україні

 • Чи врегульована дистанційна робота законодавством наразі?

Так, регулювання дистанційної роботи з’явилося зовсім недавно – з кінця березня 2020 р. Тепер оформлення працівників на дистанційну роботу регулюється Кодексом законів про працю України (КЗпП), зокрема, ст. 60 КЗпП. Також планується більш детальне врегулювання даного питання, ймовірно, вже у цьому році (про це – в окремій відповіді нижче).

 • Що таке дистанційна робота?

Дистанційна (надомна) робота визначається у ст. 60 КЗпП як така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

 • Чи є вимоги до приміщення, в якому працівник працює дистанційно?

Ні, наразі законодавство не містить особливих вимог до місця виконання роботи, яке працівник може обрати самостійно.

 • Чи є необхідним укладання окремої угоди з працівником щодо дистанційної роботи?

За загальним правилом, для встановлення працівникові дистанційної роботи, з ним має бути укладений письмовий трудовий договір про дистанційну роботу. Проте, від цього правила можна відступити, якщо дистанційна робота встановлюється працівникові у випадку надзвичайних обставин, як-от на час загрози поширення пандемії, - в такій ситуації, роботодавцю достатньо встановити умову про дистанційну роботу працівника у своєму наказі чи розпорядженні. У цьому випадку, рекомендуємо завчасно погодити встановлення дистанційної роботи з працівником (зокрема, це може бути отримання відповідної заяви від працівника) і ознайомити його під підпис з відповідним наказом/розпорядженням.

 • Чи є вимоги до робочого часу «дистанційного» працівника?

Ні. За загальним правилом, законодавство визначає, що працівники можуть розподіляти свій робочий час на свій розсуд. Проте, при дистанційній роботі має бути дотримана вимога законодавства щодо загальної тривалості робочого часу працівника. Зокрема, за стандартним правилом, працівник не може працювати більше 40 годин на тиждень, а для окремих категорій працівників встановлена скорочена тривалість робочого часу.

 • Як виплачується заробітна плата при дистанційній роботі працівника?

За загальним правилом (якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше), оплата праці дистанційному працівникові здійснюється у повному обсязі з дотриманням норм законодавства щодо строків проведення виплат. Зокрема, як і при звичайній формі організації праці, виплата заробітної плати має здійснюватися не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

 • Чи передбачені якість додаткові виплати чи компенсації для дистанційних працівників?

Дистанційні працівники мають право на одержання компенсації за зношування (амортизацію) інструментів, які вони використовують для своєї роботи (напр., ноутбук, телефон, тощо). Розмір і порядок виплати такої компенсації визначаються роботодавцем за погодженням із працівником. Також сторони можуть домовитись про компенсацію інших витрат, наприклад, мобільного та інтернет-зв’язку, паперу, тонера в принтері, тощо.

 • Чи поширюються при дистанційній роботі на працівника правила внутрішнього трудового розпорядку?

На час дистанційної роботи, працівники можуть розподіляти свій робочий час на свій розсуд і на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку компанії, якщо у трудовому договорі не домовлено про інше.

 • Чи необхідно робити запис в трудовій книжці про факт дистанційної роботи?

Ні, законодавством такого не передбачено.

 • Яких законодавчих змін у регулюванні дистанційної роботи очікувати?

Зареєстрований у Верховній Раді законопроект № 4051 від 04.09.2020 р. передбачає наступне:

 • дистанційна і надомна робота стануть окремими формами організації праці та будуть встановлені особливості їх обох; зокрема, дистанційною буде робота, яка виконується працівником поза приміщеннями роботодавця в будь-якому місці за його вибором та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а надомною буде робота, що виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, які характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, потрібної для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими або робочими приміщеннями роботодавця;
 • при виконанні дистанційної роботи працівник персонально відповідатиме за забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на власному робочому місці;
 • дистанційну роботу можна буде поєднувати з виконанням працівником роботи на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця;
 • роботодавець буде зобов’язаний забезпечити працівника засобами роботи, пов’язаними з інформаційно-комунікаційними технологіями, якщо інше не передбачено у трудовому договорі; при цьому, з дистанційними працівниками, які користуються обладнанням і засобами роботодавця, наданими їм для виконання роботи, може бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність;
 • визначається, що працівникові, який виконує дистанційну роботу має бути забезпечено гарантований період вільного часу для відпочинку (період відключення), при якому працівник може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок з роботодавцем;
 • працівник зможе вимагати від роботодавця тимчасовий (до 2-х місяців) перехід на дистанційну роботу у випадку, якщо на робочому місці щодо нього було вчинено дії, що містять ознаки дискримінації;
 • буде чітко врегульовано, що встановлення дистанційної роботи на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та в інших передбачених випадках, не потребуватиме дотримання процедури зміни істотних умов праці;
 • працівників можна буде ознайомлювати з документами роботодавця (напр., наказами) із використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв’язку; тощо.

Очікується, що згаданий законопроект буде найближчим часом прийнятий Верховною Радою України. Тож рекомендуємо бізнесу слідкувати за оновленнями та враховувати зазначені зміни при розробці документації по впровадженню дистанційної роботи у компанії.

 

Юлія Середа

Старший юрист українського офісу PETERKA & PARTNERS