česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace českých vysokých škol v Malajsii

Ve dnech 2. - 3. prosince 2017 se zúčastnily 4 české vysoké školy veletrhu vysokého školství – Facon Education Fair v Kuala Lumpur. Jejich účast, včetně poskytnutí stánku a prezentačního semináře českého vysokého školství, iniciovalo a zajistilo velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur. Vedle zástupce velvyslanectví bylo osobně na stánku přítomno 6 zástupců reprezentujících Masarykovu univerzitu, Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Technickou univerzitu v Liberci a Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích.

Dalších 6 vysokých škol bylo prezentováno prostřednictvím zastupitelského úřadu a za využití zaslaných propagačních materiálů: Univerzita Karlova, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci, Slezská univerzita v Opavě, Akademie múzických umění a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur zorganizovalo jako součást oficiálního programu veletrhu prezentaci českého vysokého školství, na kterém měly možnost jednotlivé univerzity oslovit zájemce o studium v ČR. Česká republika byla jednou z 6 zemí, které provedly národní prezentaci školství (kromě Japonska, Německa, Hongkongu, Nového Zélandu a Singapuru). V průběhu veletrhu navštívilo český stánek přibližně 300 zájemců, z nichž 70 zanechalo kontakt se specifikací zájmu pro zprostředkování dalších informací, který byl postoupen všem účastnícím se vysokým školám.

Veletrh Facon Education Fair patří mezi dva nejvýznamnější školské veletrhy v Malajsii. Zúčastnilo se ho více než 500 domácích a zahraničních vystavovatelů a za dva dny jej navštívilo na 12 000 studentů a jejich rodinných příslušníků.

Malajsijští studenti mají dlouhodobě zájem o technické obory, jako je strojírenství a elektrotechnika, dále pak tradičně o studium medicíny, farmacie a dalších exaktních oborů, ekonomie a nově byl zaznamenán větší zájem také např. o studium architektury a designu.

Prezentaci „Study in the Czech Republic“ uvedl velvyslanec Rudolf Hykl představením dosavadních česko-malajsijských styků. Zástupkyně velvyslanectví Lenka Tomanová pak představila ČR jako vyspělou a bezpečnou zemi nabízející špičkovou úroveň studia za nízké celkové životní náklady ve srovnání s tradičními evropskými destinacemi, se zaměřením na kvalitní technické vzdělávání a spolupráci s průmyslovým sektorem. Postupně pak studenty seznámili s nabídkou studijních programů zástupci jednotlivých českých vysokých škol: prorektorka pro vnější vztahy Technické univerzity v Liberci, doc. Soňa Jandová, doc. Zbyněk Polesný z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, vedoucí oddělení pro strategii a mezinárodní marketing Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity, Ing. Violeta Osouchová a vedoucí úseku zahraničních vztahů Vysoké školy technické a ekonomické ČB, paní Kateřina Rowe.

Česká republika byla jednou ze 17 zemí světa zastoupených na veletrhu Facon, ze zemí Evropské unie zde kromě ČR byly prostřednictvím náborových agentur či jednotlivých vysokých škol zastoupeny také UK, Irsko, Německo, Francie a Švédsko. Tradičními zeměmi, které lákají studenty Malajsie nejvíce, jsou Čína, Japonsko, Indie, Jižní Korea, Singapur, Indonésie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, USA a Rusko.

Stánek velvyslanectví navštívil také vedoucí sekce pro řízení ministerstva vyššího školství Saiful Effendi Bin Mohd Zahari. Byl seznámen s aktivitami českého velvyslanectví v oblasti vysokoškolské spolupráce obou zemí a s profily přítomných českých univerzit.

 

Lenka Tomanová (ekonomika, obchod, školství), Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

Galerie


Facon Education Fair - KLCC 2017