česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sektorové příležitosti pro české podnikatele v Malajsii v roce 2017

Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur průběžně vyhodnocuje příležitosti pro české podnikatele. Dlouhodobým trendem je zvyšující se poptávka po moderních technologiích s vysokou přidanou hodnotou, ať už se jedná o inovativní řešení či technologie s nižší energetickou náročností a celkově méně zatěžující životní prostředí. Vedle tradičních oborů, jakými jsou elektrotechnika, chemický průmysl či výrobky gumárenského průmyslu, lze spatřovat příležitosti navázané na budování nové infrastruktury a systémů veřejné dopravy, či v rostoucích oborech, jakými jsou ICT, zdravotnický průmysl a další.

Příležitosti pro český export

Elektrotechnika

Pro Malajsii je elektronický a elektrotechnický průmysl klíčovým sektorem. V obchodu s Českou republikou zaujímají elektronické součástky, resp. integrované obvody a jiné dlouhodobě první příčku českého exportu do Malajsie, přičemž v roce 2016 druhou největší položkou českého exportu byly chemické prvky zušlechtěné pro elektroniku. Příležitosti pro české firmy spočívají v dodávkách nástrojů, přístrojů a dalšího vybavení pro účely použití v malajsijském elektrotechnickém průmyslu. V tomto ohledu se jeví perspektivním zejména stát Penang (malajsijské „Silicon Valley“).

Chemický průmysl

Výrobky chemického průmyslu mají potenciál zejména coby suroviny v průmyslové výrobě či v zemědělství (hnojiva). Významné příležitosti představují také subdodávky pro provozy petrochemického průmyslu, kdy v současné době je ve výstavbě nový LNG terminál a petrochemický komplex v Pengerangu ve státu Johor. Vzhledem k poklesu trhu s palmovým olejem v posledních letech budou také vítaná nová využití pro palmový olej.

Plasty a gumárenský průmysl

Kromě pneumatik jde především o plasty, které mají využití ve stavebnictví (např. plastové konstrukce). Zájem je však převážně o inovativní výrobky s vysokou přidanou hodnotou a o služby s tím spojené. Potenciál lze také spatřovat v transferu know-how k novým postupům a materiálům v této oblasti, zvláště nová využití palmového oleje. Významný potenciál mají vstřikovací a vytlačovací stroje pro plasty.

Energetický průmysl

Téměř polovina instalované kapacity Malajsie stojí na použití plynu. Vizí vlády je, aby se do roku 2020 podílely obnovitelné zdroje na generační kapacitě Malajsie z 11%. Konkrétním projektem pak může být výstavba malých vodních elektráren, zejména ve státech Sabah a Sarawak. Největší příležitosti pro české firmy je možné hledat zejména v subdodávkách při výstavbě elektráren či dodávka inovativních mobilních řešení např. pro odlehlé oblasti bez dodávek elektřiny nebo pro případ živelních katastrof (zejména povodně), dále pak v pokročilých technologiích pro elektromobilitu, která je významnou součástí vládních plánů.

ICT

V Malajsii probíhá s přímou podporou vlády digitální transformace a elektronizace jednotlivých sektorů ekonomiky včetně státní správy (bezpečnostní systémy, informační systémy). Zároveň probíhá modernizace ICT infrastruktury s cílem pokrytí 95 % malajsijské populace. Příležitosti je možné spatřovat zejména ve vývoji mobilních aplikací (např. platba jízdného pro veřejnou dopravu, dovážka jídla, hry), e-commerce či vývoje řídicích systémů infrastruktury (křižovatky).  Šanci mají uživatelsky přívětivé inovativní produkty.

Sklářský a keramický průmysl

Díky efektivním distribučním kanálům jsou české sklářské a keramické produkty dostupné běžným spotřebitelům v Malajsii. Rostoucí životní úroveň obyvatelstva zakládá zvýšenou poptávku po těchto výrobcích. Zatím málo využitou příležitost představuje dekorativní sklářství v podobě uměleckých instalací či designových lustrů pro luxusní hotely a jiné podniky, kde má Česká republika tradičně silné postavení.

Stavební průmysl

Stavebnictví a budování (mj. silniční a dálniční) infrastruktury je nejrychleji rostoucím sektorem malajsijské ekonomiky. K růstu importu materiálů a dalších komodit v tomto odvětví do Malajsie přispěla zejména autonomní jejich dovozu(snižování cel, zrušení dříve vyžadovaných povolení apod.). Největší šanci průniku na trh mají nové stavební materiály, povrchy s jedinečnými vlastnostmi, luxusní interiérové materiály, apod. Rostoucí obliba měření úspornosti budov pak otevírá příležitosti pro technologie umožňující úsporu elektrické energie, zejména pro chlazení bytů a kanceláří.

Veřejná doprava

Železniční doprava je do budoucna v Malajsii klíčovým sektorem. Vedle masivních investic do megaprojektu výstavby systému integrované městské dopravy v hlavním městě Kuala Lumpur (dobudování stávajícího systému metra a výstavba třetí linky metra) je v plánu do roku 2026 také výstavba železniční tratě ze Singapuru do Kuala Lumpur v délce bezmála 350 km a trať spojující východní a západní pobřeží země. Malajsie by se měla těmito projekty stát součástí čínského projektu „Nové Hedvábné stezky“ s výhledem napojení železniční trati až do Bangkoku Příležitosti pro české firmy zde je možné spatřovat v podobě subdodávek traťových komponent, telematických řešení, řídících a bezpečnostních systémů či interiérové úpravy vozů.

V oblasti letecké dopravy má Malajsie velký zájem o transfer know-how. Kromě transferu know-how (např. participace na vývoji pokročilých materiálů a designu) by ČR mohla do Malajsie dodávat i tradiční exportní položky v tomto oboru. Zájem je například o sofistikované telekomunikační systémy jak v oblasti obrany, tak s civilním využitím. Potenciál je také v možné spatřovat ve výcviku pracovní síly, a to jak pilotů, tak mechaniků či pracovníků ve výrobě.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Existuje potenciál pro další růst exportu v této oblasti, zejména díky růstu sektoru jako celku. V Malajsii existuje jak privátní tak veřejné zdravotnictví. Chystají se další investice do rozšiřování sítě nemocnic a specializovaných klinik. Ambicí Malajsie je stát se regionálním a světovým centrem pro zdravotnickou turistiku (zejména stát Penang). ČR se může podílet dovozem inovativních pokročilých výrobků (nemocniční postele, křesla, pokročilé přístroje).

Textilní průmysl

Malajsie se od 80. let profilovala ve výrobě oděvů pro světové značky, avšak v posledních letech posouvá svou výrobu na hodnotovém žebříčku k vlastním značkám, zejména v oblasti muslimské módy. Textilní výroba představovala v roce 2015 desátou největší položku malajsijského exportu ve výši cca 3 mld. USD. Příležitost pro české firmy představuje zejména dodávka strojů pro výrobu tkanin, ale také zpracování oděvů (praní, žehlení).

Těžební průmysl

Malajsie je významným producentem cínu, mědi a bauxitu. Ačkoli komoditní trhy drží v posledních několika letech nízké ceny, je možné v řadě sektorů očekávat korekce, a tím také tlak na geologický průzkum a těžbu v nových lokalitách. V minulosti české firmy exportovaly součásti těžebních strojů či výbušniny. Příležitost představují inovativní technologie geologického průzkumu, environmentálně přátelské těžební technologie či dodávky pro provozy zpracování kovů. 

Vojtěch Hromek

Velvyslanectví Kuala Lumpur