česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika na STUDY IN EUROPE v Kuala Lumpur

Ve dnech 15. - 16. prosince 2018 se Česká republika po roce opět zúčastnila úspěšného veletrhu vysokého školství – Facon Education Fair v Kuala Lumpur, tentokráte jako součást pavilonu Study in Europe. V rámci tohoto projektu Evropské komise se v Malajsii prezentovalo 50 subjektů z 18 členských států Evropské unie. Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur zajistilo prezentaci 12 vysokých škol, které dlouhodobě projevují zájem o teritorium Malajsie a za podpory Domu zahraniční spolupráce provedlo národní prezentaci českého vysokého školství pro malajsijské studenty.
 

Na stánku Study in the Czech Republic byly prostřednictvím zaslaných propagačních materiálů zastoupeny: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci, Slezská univerzita v Opavě, Akademie múzických umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České vysoké učení technické a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Český stánek navštívila také náměstkyně ministra školství, Teo Nie Ching. Zajímala se o probíhající spolupráci českých a malajsijských vysokých škol a ocenila také aktivity velvyslanectví ČR na podporu spolupráce ve vědě a výzkumu mezi oběma zeměmi.

Malajsijští studenti mají dlouhodobě zájem o technické obory, jako je strojírenství, elektrotechnika či mechatronika, dále pak tradičně o studium medicíny a opět také o studium architektury a designu.

V rámci iniciativy Study in Europe byl pořádán networking vystavovatelů pavilonu EU s více než 60 zástupci malajsijských vysokých škol. Vedle národních prezentací představil zástupce Evropské komise také program Erasmus+, o který je obecně v Malajsii velký zájem.

Veletrh Facon Education Fair patří k nejvýznamnějším školským veletrhům v Malajsii. Zúčastnilo se ho více než 200 domácích a zahraničních vystavovatelů a za dva dny jej navštívilo na 8 000 studentů a jejich rodinných příslušníků.

Přestože má Česká republika v Malajsii, vedle tradičně oblíbených zemí EU, jako je UK či Německo, ztíženou pozici při propagaci země jako vhodné univerzitní destinace, atraktivita ČR v posledních několika letech narůstá. Výrazně tomu napomohlo několik set vládních stipendií pro malajsijské studenty medicíny, kteří se již vrací do země a zvedají povědomí o ČR. Pomáhají ale také semestrální výměnné pobyty, kterých využívá čím dál více malajsijských studentů, především prostřednictvím singapurských univerzit (NTU, NSU), ale také díky již existující navázané spolupráci některých našich vysokých škol s top univerzitami malajsijskými (např. UM, USM, UKM, UTM aj.). Zeměmi mimo EU, které lákají studenty Malajsie nejvíce, jsou Japonsko, Čína, UK, Kanada, Austrálie, USA či Indie.

 

Lenka Tomanová, Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

Galerie


Study in Europe 2018 - Kuala Lumpur