česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚKL
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Západočeská univerzita v Plzni jednala v Malajsii o akademické spolupráci a komercializaci výzkumu

Zástupci Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se zúčastnili mise českých výrobců a dodavatelů zelených technologií do Malajsie, kterou ve dnech 9. - 13. 10. 2017 pořádalo velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur. Vedle aktivit spojených s jejich účastí na nejvýznamnějším veletrhu zelených technologií v regionu JV Asie IGEM 2017 zástupci univerzity také jednali s předními malajsijskými akademickými a výzkumnými institucemi o spolupráci v oblasti školství, vědy a výzkumu.

Doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D. a Ing. Petr Kašpar, Ph.D. z Katedry technologií a měření Fakulty elektrotechnické ZČU se ve dnech 9. – 10. října 2017 setkali se zástupci vládní agentury NanoMalaysia a tří významných malajsijských univerzit: University Putra Malaysia, University Kebangsaan Malaysia a University Teknologi MARA. Jednání byla iniciována velvyslanectvím ČR s cílem napomoci české akademické a vědecké instituci k navázání substantivní spolupráce ve vědě a aplikaci výzkumu.

Zástupci ZČU v průběhu setkání představili strukturu a odborné aktivity fakulty a jí řízeného Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) s důrazem na práci týmu “Materiálový výzkum”. Jedním z výsledných produktů tohoto týmu je chytré hasičské vybavení a právě tento příklad úspěšného aplikovaného výzkumu a spolupráce univerzity s průmyslovým sektorem si na jednáních s malajsijskými partnery získal velkou pozornost.

Předmětem jednání s členy vládní agentury na podporu komercializace R&D aktivit v oblasti nanotechnologií NanoMalaysia byly konkrétní možnosti realizace společných projektů a transfer technologií. Výkonný ředitel agentury NanoMalaysia Dr. Rezal Khairi Ahmad potvrdil zájem členů agentury, kterými je řada významných malajsijských univerzit, výzkumných laboratoří a inovačních center, o spolupráci s touto vysokoškolskou institucí v oblastech jako je mj. vývoj senzorových prvků využívajících nanomateriály či smart textilie.

Na University Putra Malaysia byla delegace přijata ředitelem centra SMART Farming Technology Research Center Dr. Aimrunem Wayayokem a zástupci ZČU s ním i dalšími členy tohoto výzkumného centra diskutovali zájem o spolupráci související s vývojem senzorů pro Smart farming a s technologiemi Internet of Things.

Setkání se zástupci Institute of Microengineering and Nanoelectronics na ​Universiti Kebangsaan Malaysia otevřelo řadu společných témat. Rezonovala především témata MEMS, organická elektronika, lab on chip a související technologie. Ředitel institutu Prof. Dato' Dr. Burhanuddin Yeop Majlis nastínil konkrétní spolupráci mezi oběma institucemi směřující k prestižní vědecké platformě IEEE, jíž jsou zástupci obou univerzit členy.

Také v průběhu jednání na University Teknologi MARA, největší malajsijské univerzitě, se obě strany shodly na velkém potenciálu spolupráce v případě výměny studentů a vědeckovýzkumných aktivit. Přítomné proděkanky pro vědu a průmyslovou spolupráci fakulty elektrotechnické a fakulty aplikovaných věd spolu s dalšími zástupci univerzity ocenily know-how ZČU a RICE, pokud jde o komplexnost činností základního i aplikovaného výzkumu a spolupráce s komerčními subjekty.

Ve dnech 11. – 13. 10. 2017 se pak zástupci ZČU účastnili výstavní a business matchingové části mise a společně s firmou Applycon na veletrhu IGEM 2017 představili smartPRO chytrý hasičský oblek a SensPRO chytrou rukavici. Jedná se o projekt vývoje inovačního centra RICE a firem VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon, který v roce 2016 zvítězil v předkomerčním tendru Smart&fire vyhlášeného v rámci evropského programu FP7.

Dále se zúčastnili konference IUSGBC „Powering Green Cities“, kterou jako součást veletrhu organizovala Malaysia Green Building Confederation. V návaznosti na úvodní prezentaci náměstka MŽP Vladislava Smrže k otázce financování „Smart Cities“ v ČR měli příležitost prezentovat své zkušenosti s realizací „Smart Campus“ na ZČU s vládními a průmyslovými subjekty sektoru zeleného stavebnictví. Zástupce univerzity byl spolu s dalšími členy české podnikatelské mise přítomen jednání náměstka MŽP Vladislava Smrže s generálním tajemníkem Ministerstva energetiky, zelených technologií a vodního hospodářství. Aktivity účastníků mise přijel podpořit také náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

 

 

 Jednání s vládní agenturou NanoMalaysia, zleva Ing. Petr Kašpar,  FEL ZČU, Dr. Murni Ali, viceprezidentka pro implementaci národního grafenového akčního plánu Malaysie, doc. Radek Polanský, FEL ZČU, Lenka Tomanová, velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur


Jednání s vládní agenturou NanoMalaysia, zleva Ing. Petr Kašpar,  FEL ZČU, Dr. Murni Ali, viceprezidentka pro implementaci národního grafenového akčního plánu Malaysie, doc. Radek Polanský, FEL ZČU, Lenka Tomanová, velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

 

 Diskuze se zástupci Smart Farming Technology Research Centre na University Putra Malaysia


Diskuze se zástupci Smart Farming Technology Research Centre na University Putra Malaysia

 

 Ředitel Prof. Dato´ Majlis a zástupci Institute of Microengineering and Nanoelectrics - prestižního centra University Kebangsaan Malaysia


Ředitel Prof. Dato´ Majlis a zástupci Institute of Microengineering and Nanoelectrics - prestižního centra University Kebangsaan Malaysia

 

 Jednání se zástupci ZČU se za University Teknologi MARA zúčastnili: proděkanky pro vědu a průmyslovou spolupráci fakulty elektrotechnické a fakulty aplikovaných věd a dále zástupci Textile Research Center, School of Industrial Technology, Faculty of Plantation and Agrotechnology, Plant Pathology, Centre for Electronic Engineering Studies


Jednání se zástupci ZČU se za University Teknologi MARA zúčastnili: proděkanky pro vědu a průmyslovou spolupráci fakulty elektrotechnické a fakulty aplikovaných věd a dále zástupci Textile Research Center, School of Industrial Technology, Faculty of Plantation and Agrotechnology, Plant Pathology, Centre for Electronic Engineering Studies

 

 Společná prezentace inovačního centra RICE a firmy Applycon na matchmakingovém semináři „Czech Republic Green Technology Presentations and Business Matching 2017“ na veletrhu IGEM.


Společná prezentace inovačního centra RICE a firmy Applycon na matchmakingovém semináři „Czech Republic Green Technology Presentations and Business Matching 2017“ na veletrhu IGEM.

 

 Seminář navštívilo více než 50 komerčních subjektů se zájmem o produkty českých firem


Seminář navštívilo více než 50 komerčních subjektů se zájmem o produkty českých firem

 

 Setkání náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže s účastníky mise na stánku ČR veletrhu IGEM 2017


Setkání náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže s účastníky mise na stánku ČR veletrhu IGEM 2017

 

 Česká delegace na Ministerstvu energetiky, zelených technologií a vodního hospodářství Malajsie


Česká delegace na Ministerstvu energetiky, zelených technologií a vodního hospodářství Malajsie

 

 Zástupci ZČU a firmy Applycon s náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou


Zástupci ZČU a firmy Applycon s náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou

Lenka Tomanová, Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur