česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky na Velvyslanectví ČR v Malajsii

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2018. Podle ustanovení §2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky bude hlasování probíhat i mimo území ČR, a to ve zvláštních stálých volebních okrscích na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, a tedy i na Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur.
 

 

                                                                     O Z N Á M E N Í 

                       o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Kuala Lumpur, Malajsie, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

 

                                                                    o z n a m u j e :

 

1.

Volba prezidenta České republiky se uskuteční

 

dne 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin,

 

Případné druhé kolo volby prezidenta se uskuteční

dne 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 66 je volební místnost na velvyslanectví (42/B The Intermark Vista Tower, 348 Jana Tun Razak, Kuala Lumpur), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 65, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, tj. v Malajsii, Papui Nové Guineji, Kiribati a Tuvalu.

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb.

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

V Kuala Lumpur dne 2. srpna 2022                                                         

 

 

 

                                                                                                                            Milan Hupcej

                                                                                                              vedoucí zastupitelského úřadu