česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky na Velvyslanectví ČR v Malajsii

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2018. Podle ustanovení §2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky bude hlasování probíhat i mimo území ČR, a to ve zvláštních stálých volebních okrscích na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, a tedy i na Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur.
 

 

                                                                     O Z N Á M E N Í 

                       o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Kuala Lumpur, Malajsie, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

 

                                                                    o z n a m u j e :

 

1.

Volba prezidenta České republiky se uskuteční

 

dne 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin (1. kolo),

 

dne 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin (2. kolo).

2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 65 je volební místnost na velvyslanectví (42/B The Intermark Vista Tower, 348 Jana Tun Razak, Kuala Lumpur), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 65, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, tj. v Malajsii, Papui Nové Guineji, Kiribati a Tuvalu.

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb
(§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

V Kuala Lumpur dne 2. srpna 2022                                                         

 

 

 

                                                                                                                            Milan Hupcej

                                                                                                              vedoucí zastupitelského úřadu