česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární úsek

Informace o poskytovaných službách a kontakty

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur poskytuje 24 hodin denně, ve dnech volna i o svátcích, stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území Malajsie, Papui-Nové Guinee, Kiribati a Tuvalu v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).

Telefonní číslo mobilního telefonu stálé služby Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur  je plus šest nula jedna dva dva devět dva sedm sedm devět nula. Toto číslo prosím využívejte pouze v opodstatněných případech nouze a mimo pracovní dobu velvyslanectví. 

Konzulární oddělení poskytuje pomoc občanům ČR především v těchto otázkách:
 • ochrana zájmů České republiky a jejích občanů, a to jak fyzických, tak i právnických osob v přijímajícím státě v rozsahu dovoleném mezinárodním právem;
 • provádění funkce notáře, civilního matrikáře a obdobných funkcí administrativní povahy za předpokladu, že nedochází k rozporu se zákony a předpisy přijímajícího státu;
 • zastupování občanů ČR nebo zajišťování jejich vhodného zastoupení před soudy či jinými orgány přijímajícího státu;
 • doručování soudních a mimosoudních dokumentů, vyřizování dožádání nebo pověření k provedení výslechu pro soudy ČR;
 • vydávání náhradních cestovních dokladů občanům ČR;
 • poskytování pomoci občanům ČR v nouzi;
 • ověření podpisu, kopie a pravosti dokladu (superlegalizace);
 • vystavení českých matričních dokladů.

Pracovníci konzulárního úseku rádi vyhoví všem žádostem spojeným s výše uvedenými činnostmi, avšak Velvyslanectví ČR nemůže:

 • zajistit návrat zletilého občana do ČR na náklady státu;
 • uhradit náklady na pobyt, pokutu, ošetření u lékaře a pohledávky;
 • prodloužit planost cestovního dokladu;
 • ovlivňovat soudní řízení na území cizího státu;
 • nahrazovat služby cestovní kanceláře;
 • poskytovat informační servis týkající se ubytování, dopravního spojení, turistických zajímavostí a
 • poskytovat bankovní či pojišťovací služby

Podrobněji o pomoci v nouzi.

Konzulární ochrana občanů EU.

 

V případě cest do zahraničí je nutno dodržovat zákony a zvyklosti konkrétních cizích zemí. Doporučujeme se vyhýbat situacím ohrožujícím osobní bezpečnost. V průběhu celého pobytu chraňte své doklady. Před cestou doporučujeme vyhotovit kopii cestovního pasu a také se zaregistrovat v systému Drozd (Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí.) V případě nouze v Malajsii volejte stálou službu našeho zastupitelského úřadu a kontaktujte místní policii.

 

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťuje naše konzulární pracoviště. Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.

Občan má možnost obrátit se na ZÚ a žádat o poskytnutí jeho pomoci či jiné součinnosti. Přitom je však potřebné, aby občan při řešení svého problému s konzulárními pracovníky v odpovídající míře kooperoval.

 

 

Úřední hodiny pro veřejnost: úterý a čtvrtek 9.00 - 12.00, výhradně po předchozím objednání.

Úřední jazyky: čeština a angličtina (pokud nerozumíte dobře ani jednomu z těchto jazyků, je třeba si zařídit na své náklady tlumočníka)

V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu

Pokud dojde ke ztrátě či odcizení cestovního pasu během Vašeho pobytu v zahraničí, postupujte následovně:

 1. kontaktujte nejbližší policii a odcizení/ztrátu nahlaste,
 2. kontaktujte naše velvyslanectví; v případě, že nemáte k dispozici žádný průkaz totožnosti (platný občanský průkaz) ani kopii ztraceného/odcizeného dokladu, sdělte nám za účelem urychlení procesu řešení Vaší záležitosti následující správné a úplné údaje o své osobě a o svých rodinných příslušnících, které jsou nezbytné pro ověření Vaší totožnosti: jméno a příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalé bydliště, plná jména rodičů, jejich data a místa narození,
 3. obstarejte si 2 fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm),
 4. dostavte se osobně na naše velvyslanectví za účelem vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu). Tento doklad je určen k jednorázové cestě (k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena,
 5. připravte si v hotovosti finanční částku v MYR odpovídající správnímu poplatku 400 Kč nebo tuto částku uhraďte na velvyslanectví platební kartou.
 6. Po vyřízení potřebných formalit obdržíte náhradní cestovní doklad
 7. Tento doklad předložíte na Imigračním úřadě Malajsie (+ jednu fotografii a policejní zprávu)
 8. Zaplatíte poplatek ve výši cca 100 MYR.

  Kontakt na Imigrační úřad:

  Headquarters of the Department of Immigration (Ministry of Home Affairs)
  Level 1-7 (Podium) Block 2G4, Precint 2,
  Federal Government Administration Centre,
  62550 Putrajaya Federal Territory​

             Více informací, jak postupovat.

             Tel: 03-88801000

             Úřední hodiny
             Pondělí - Čtvrtek 08:00 - 13:00 + 14:00 - 17:00
             Pátek 08:00 - 12.15 + 14:45 - 17:00

Mapa sídla Imigračního úřadu Malajsie v Putrajayi

 

 

 

V případě ztráty cestovního dokladu v Papui-Nové Guinei, Kiribati a Tuvalu je nutné oslovit velvyslanectví jiné členské země EU. S ohledem na skutečnost, že i v takovém případě je nutná asistence našeho velvyslanectví, nás laskavě kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků

S ohledem na četnost poboček na území ČR i v cizině a rychlost převodu finančních prostředků do ciziny je jedním z nejlepších řešení pro občany, kteří se během pobytu v cizině ocitnou bez finančních prostředků, využití služeb společnosti Western Union. Finance takto zaslané lze mít k dispozici v řádu desítek minut. Výhodou je i neomezená výše zasílané částky. Na stránkách www.moneytransfer.cz je uveden seznam poboček s pracovní dobou na území ČR, pro více informací můžete využít telefonické kontakty +420 800 221 100 či +420 224 222 954.

Síť poboček Western Union ve světě, jejich adresy a provozní dobu lze nalézt na www.westernunion.com.