česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak správně postupovat v případě zájmu uzavřít manželství mezi občany ČR a Malajsie

V případě, že hodláte uzavřít sňatek mezi občanem/občankou ČR a občankou/občanem Malajsie, přichází v úvahu dva možné scénáře, podle toho, kde se sňatek bude konat.

Svatba v Malajsii

  • V tomto případě je nutné, aby snoubenec, který je občanem ČR, si na místně příslušném matričním oddělení městského úřadu vyřídil doklad „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“. K tomuto úkonu je nutné znát osobní údaje malajsijského snoubence.
  • Tento doklad a rodný list českého snoubence je třeba opatřit předepsaným vyšším ověřením (superlegalizací), tj. ověřením Konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR a následně Velvyslanectvím Malajsie v Praze. Pokud se obáváte ztráty originálu rodného listu, můžete požádat Velvyslanectví Malajsie v Praze, aby po provedení superlegalizace vytvořilo z dokladu ověřenou kopii.
  • Oba doklady je následně nutné nechat úředně ověřit do angličtiny. Tento úkon můžete provést i v Malajsii.
  • Malajsijský snoubenec předkládá doklady stanovené příslušnými malajsijskými předpisy.
  • Vystavený malajsijský oddací list je za účelem vydání jeho českého ekvivalentu třeba opatřit předepsaným vyšším ověřením (superlegalizací), tj. ověřením Konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Malajsie a následně Velvyslanectvím ČR v Kuala Lumpur. Pokud se obáváte ztráty originálu dokladu, můžete požádat Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur, aby po provedení superlegalizace vytvořilo z dokladu ověřenou kopii.

 

Svatba v ČR

  • V tomto případě je nutné, aby malajsijský snoubenec předložil malajsijský ekvivalent českého dokladu „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ a svůj rodný list.
  • Nemuslimští občané Malajsie žádají o doklad o osobním stavu (Statement of Marital Status). Daný doklad vydává National Registration Department Malaysia, který je součástí Ministerstva vnitra Malajsie. Doklad potvrzuje (ne)existenci předchozích manželství a zároveň uvádí, s kým hodlá daná osoba uzavřít sňatek. Platnost dokladu je 150 dnů od data jeho vydání.
  • Muslimští občané Malajsie žádají o doklad o stavu a souhlasu s manželstvím (Marriage Consent Certificate & Status), který vydává Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia.
  • Jeden z výše uvedených dokladů a rodný list malajsijského snoubence je třeba opatřit předepsaným vyšším ověřením (superlegalizací), tj. ověřením Konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Malajsie a následně Velvyslanectvím ČR v Kuala Lumpur. Pokud se obáváte ztráty originálu rodného listu, můžete požádat Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur, aby po provedení superlegalizace vytvořilo z dokladu ověřenou kopii.
  • Český  snoubenec předkládá doklady stanovené příslušnými předpisy ČR.