česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zápis uzavření manželství, žádost o vystavení českého oddacího listu

Zápis uzavření sňatku, k němuž došlo v cizině, se provádí na zvláštní matrice vedené Magistrátem města Brna (dále jen „zvláštní matrika“). Žádost o tento zápis a vystavení českého oddacího listu je možno podat i na Zastupitelském úřadě ČR v Kuala Lumpur.
 

K žádosti je potřeba předložit následující doklady:

1. Žádost o zápis uzavření manželství,

2. Superlegalizovaný malajsijský oddací list s ověřeným překladem do českého jazyka (informace k superlegalizaci naleznete v části Ověřovací úkony),

3. Doklad o státním občanství ČR, popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení (více informací v části Matriční agenda),

4. Český rodný list ženicha nebo nevěsty, je-li státním občanem ČR,

5. Rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci, pokud občan ČR uzavíral manželství jako rozvedený,

6. Úmrtní list bývalého manžela, pokud občan ČR uzavíral manželství jako ovdovělý;,

7. Doklad totožnosti žadatele (platný cestovní pas ČR či platný občanský průkaz ČR; pokud takový doklad nemá, pak platný cestovní pas nebo občanský průkaz státu, jehož je občanem),

8. Případně Žádost o zápis příjmení ženy do knihy manželství v mužském tvaru; v takovém případě je třeba vyplnit jeden z následujících formulářů:

Upozornění: Všechny formuláře je potřeba vyplnit úplně a čitelně. Malajsijské doklady musejí být superlegalizovány a opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. 

Správní poplatky

Při podání žádosti je potřeba uhradit odpovídající správní poplatky dle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb, v platném znění, jejichž celková výše se liší případ od případu. V úvahu připadají zejména následující poplatky:

150 d) superlegalizace cizí veřejné listiny pro Zvláštní matriku v Brně - 300 Kč
151 b) ověření opisu, kopie, fotokopie pro Zvláštní matriku v Brně - 150 Kč za každou započatou stranu
151 d) ověření překladu pro Zvláštní matriku v Brně - 150 Kč za každou započatou stranu
159 a) vydání osvědčení o státním občanství ČR - 300 Kč

163 přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně - 200 Kč

Poplatky jsou vybírány buď v hotovosti v MYR dle aktuálně platného směnného kurzu, nebo bezhotovostně (platební kartou) v CZK.

Uzavření manželství

Uzavření manželství

přílohy

_03_Zapis_manzelstvi 42 KB PDF (Acrobat dokument) 25.8.2012

_05_Zapis_manzelstvi_prijmeni_muzsky_tvar_prvniZapis 26 KB PDF (Acrobat dokument) 17.7.2012

_06_Zapis_manzelstvi_prijmeni_muzsky_tvar_dodatecnyZapis 26 KB PDF (Acrobat dokument) 17.7.2012