česky  english 

rozšířené vyhledávání

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu

V případě potřeby o vystavení druhopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu), je možno podat žádost o jeho vystavení i na Zastupitelském úřadě ČR v Kuala Lumpur.
 

Druhopis se vydává v případě, že daná osoba a událost je již v české matrice zapsána. Žádost o druhopis se zasílá do obce, v jejíž matriční knize je daná osoba vedena. Při podání žádosti je tedy důležité vyplnit, kdy a kde matriční událost nastala.

Druhopis matričního dokladu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v matričním dokladu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání matričního dokladu. 

K žádosti je potřeba předložit následující doklady:

1. Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu (pdf, 33,4 kb),

2. Doklad totožnosti,

3. Zdůvodnění, proč druhopis tohoto dokladu potřebujete.

Správní poplatky

Při podání žádosti je potřeba uhradit správní poplatek dle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb, v platném znění:

153 a) vystavení rodného, oddacího či úmrtního listu - 300 Kč

V případě složitějšího případu mohou být též účtovány další poplatky. Poplatky jsou vybírány buď v hotovosti v MYR dle aktuálně platného směnného kurzu, nebo bezhotovostně (platební kartou) v CZK.

přílohy

Druhopis_matricniho_dokladu 33 KB PDF (Acrobat dokument) 17.7.2012