česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování na ZÚ Kuala Lumpur

Na všechny typy ověřovacích úkonů se prosím předem objednávejte.
 

Zastupitelský úřad poskytuje na žádost občana tyto typy ověřovacích úkonů:

1 ) ověření podpisu (legalizace)

Občan přinese listinu na zastupitelský úřad, kde ji před konzulárním pracovníkem podepíše. Přinese-li již podepsanou listinu, musí závazně prohlásit tento podpis za vlastní. Svou totožnost musí žadatel doložit předložením platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Ověření podpisu lze provádět pouze za osobní přítomnosti dotyčné osoby. Tento úkon se obvykle provádí na počkání a vztahuje se na něj správní poplatek. (Ověření podpisu na listině nebo za uznání podpisu za vlastní - 250 Kč.)

Zastupitelský úřad neprovede ověření podpisu na nevyplněné listině. Podobně lze provést ověření podpisu pouze na listinách, jejichž jazyku pracovník zastupitelského úřadu rozumí (čeština, angličtina).

2 ) ověření kopie (vidimace)

Při ověřování kopií je nutno přinést také originál dokumentu, který konzulární úředník porovná s dodanými kopiemi určenými na ověření. Nelze ovšem ověřovat kopie průkazů totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz atd.), šeků, losů, cenných papírů, nebo technických kreseb apod. Ověření správnosti opisu, kopie, fotokopie stojí 300 Kč za každou i započatou stránku, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně - 150 Kč za každou i započatou stránku.

3 ) ověření překladu

Zastupitelský úřad provádí ověření překladu matričních dokumentů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny, jakými jsou například rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů apod. Ověření překladu spisového materiálu za každou i započatou stránku stojí 300 Kč.

4 ) ověření pravosti podpisu a úředního razítka (superlegalizace)

Pro uznání malajsijské veřejné listiny v ČR je potřeba její superlegalizace, neboli vyšší ověření. Superlegalizace znamená opatření příslušné listiny legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR v Kuala Lumpur, kterou se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem. Superlegalizace malajsijské veřejné listiny spočívá v ověření pravosti podpisu a otisku úředního razítka na této veřejné listině.
 

Před žádostí o superlegalizaci na ZÚ Kuala Lumpur je nejprve potřeba daný dokument ověřit na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí Malajsie:

Ministry of Foreign Affairs of Malaysia

Consular Division

Wisma Putra, No 1, Jalan Wisma Putra, Precinct 2, Putrajaya

Tel: +603 888

K žádosti se nevyplňuje žádný formulář, ani není potřeba osobní přítomnost vlastníka listiny. Stačí předložení samotné listiny a uhrazení správního poplatku ve výši 600 Kč (poplatek se vybírá v hotovosti v MYR podle aktuálního kurzu).

Podobný postup platí i pro veřejné listiny ČR, které mají být použity v Malajsii. Je  potřeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR, poté Ministerstvem zahraničních věcí ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem Malajsie v Praze.

 

Pozn. Správní poplatky se vybírají v hotovosti v MYR podle aktuálního kurzu.