česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur v souladu s ustanoveními ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví nabízí pro neočkované osoby pouze omezený rozsah vízových služeb. Existují výjimky pro plně očkované osoby.

Příjem vízových žadatelů dle níže uvedeného je organizačně nastaven a kapacitně omezen tak, aby bylo možné dodržet bezpečnostní opatření, jež mají za cíl chránit žadatele i pracovníky konzulátu. Žadatelé jsou povinni se dostavit s rouškou a strpět případnou kontrolu tělesné teploty. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Žádost o jakékoliv vízum si mohou podat osoby, které jsou plně očkované jednou z v EU uznávaných vakcín a zároveň byly touto vakcínou očkovány v jedné ze zemí, jejichž certifikáty o očkování ČR uznává:

Seznam uznávaných vakcín:

  • AstraZeneca (Vaxzevria)
  • Moderna (Spikevax)
  • Pfizer BioNTech (Comirnaty)
  • Johnson and Johnson (Janssen)
  • Covishield

Seznam zemí, jejichž certifikáty o očkování ČR uznává (Malajsie je na tomto listu).

Při podání žádosti o vízum bude žadatel požádán o předložení certifikátu o očkování a vyplnění a odevzdání prohlášení (DOCX, 42 KB). Vstup do ČR bude umožněn pouze tehdy, pokud se žadatel prokáže při vstupu ověřitelným certifikátem o očkování. Samotné udělení víza negarantuje vstup do ČR. Před vstupem do ČR musí žadatel vyplnit příjezdový formulář. Žádná další kritéria se na očkovaného žadatele o vízum nevztahují.

Cizinci, kteří nepodléhají při cestách do schengenského prostoru vízové povinnosti, mohou ke svým cestám do ČR přibírat i nezletilé neočkované děti. Karanténní opatření vůči těmto dětem se odvíjí od jejich věku:

0 - 5 let - žádná opatření

6 - 11 let - RT-PCR test do pěti dnů po vstupu

12 - 18 let -  karanténní opatření podle kategorie země, z níž přijíždějí

Shrnutí:

- "očkované osoby", které vyhovují definici z ochranného opatření, mohou nově podávat žádosti o jakékoliv vízum či pobytové oprávnění za jakýmkoliv účelem (při splnění podmínky místní příslušnosti, tj. předložení platného malajsijského povolení k dlouhodobému pobytu s platností přesahující 366 dnů);

- u "očkovaných osob" bude ZÚ rovněž pokračovat v řízení o všech dříve podaných žádostech (včetně vylepení víza);

- "očkovaná osoba" se před zahájením navazujícího úkonu ze strany ZÚ/vízového centra musí prokázat certifikátem vyhovujícím ochrannému opatření;

- před zahájením/pokračováním řízení bude "očkovaná osoba" rovněž podepisovat čestné prohlášení o tom, že její očkování vyhovuje požadavkům ochranného opatření;

- v případě cest na základě bezvízového styku musí mít "očkovaná osoba" u sebe očkovací certifikát uznávaný ČR, jinak nebude vpuštěna na území ČR;

- na  "očkované osoby" vyhovující ochrannému opatření se nevztahují karanténní opatření při vstupu do ČR, stačí vyplnit příjezdový formulář;

- "nezletilé neočkované děti" mohou cestovat s "očkovanými osobami" při dodržení výše uvedených karanténních opatření;

 

 

Rozsah aktuálně vykonávaných činností pro neočkované osoby:

Příjem žádostí o Schengenská víza je pozastaven s těmito výjimkami:

  • - Příjem žádostí rodinných příslušníků občanů ČR, příp. EU s bydlištěm na území České republiky,
  • - Příjem žádostí od osob, jejichž vstup je v zájmu ČR,
  • - Příjem žádostí od diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí ČR,
  • - Příjem žádostí od dalších několika kategorií žadatelů viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020- /MIN/KAN v aktuálním znění.

 

Dlouhodobá víza a pobyty - bez omezení

 

Další informace o omezení činnosti vízového úseku.

přílohy

prohlášení 41 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.8.2021