česky  english 

rozšířené vyhledávání

Doklady prokazující státní občanství

Státní občanství ČR se prokazuje těmito dokumenty:
 

a) platným občanským průkazem ČR,
b) platným cestovním dokladem ČR,
c) aktuálním osvědčením o státním občanství ČR,
d) vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je li v něm údaj o státním občanství ČR uveden.

Osvědčení o státním občanství ČR slouží k prokázání skutečnosti, že ke dni vystavení osvědčení je osoba v něm uvedená státním občanem ČR. Tento dokument je nutno předložit mimo jiné i v případě, kdy osoba žádá o vydání cestovního dokladu ČR a nemá k dispozici jiný doklad o státním občanství ČR.