česky  english 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství ČR

Doklady prokazující státní občanství

Státní občanství ČR se prokazuje těmito dokumenty: více ►

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě podává žádost zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního… více ►