česky  english 

rozšířené vyhledávání

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě podává žádost zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to např. z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno. Žádost lze podat i na Zastupitelském úřadě ČR v Kuala Lumpur.
 

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je potřeba předložit:

  1. Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR
  2. Osoba starší 15 let vyplní formulář Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - osoby nad 15 let, za dítě (do 15 let věku) vyplní dospělá osoba formulář Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - děti do 15 let
  3. doklad totožnosti;
  4. v případě nabytí cizího státního občanství, doklad s uvedením data jeho nabytí;
  5. rodný list;
  6. oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou);
  7. předchozí doklady o státním občanství;
  8. český rodný nebo oddací list rodičů, nebo doklad o určení otcovství, jedná-li se o dítě narozené mimo manželství (předkládají pouze žadatelé narození v cizině);
  9. domovský list, má-li jej žadatel k dispozici;
  10. případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství;

přílohy

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR 216 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik a prohlaseni k zadosti o OSVC - dospely 200 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik k zadosti o OSVC - dite 199 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014