česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace k žádosti o vydání voličského průkazu žadateli zapsanému ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Kuala Lumpur.
 

Zastupitelský úřad vydává voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb:

- písemným podáním v listinné podobě opatřeným jeho ověřeným podpisem (podpis není třeba ověřovat v případě osobního podání) doručeným nejpozději 7 dnů před prvním dnem voleb;

- nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče nejpozději 7 dnů před prvním dnem voleb;

- nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb.

Písemná žádost o vydání voličského průkazu nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] jsem registrovaným voličem ve zvláštním seznamu voličů vedeném Zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur a žádám tímto o vydání voličského průkazu. V [místo] dne [datum], [podpis]."

Zastupitelský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle v poštovním styku, formou mající podle místních podmínek charakter doporučené zásilky. Pokud se volič dostaví osobně na zastupitelský úřad a požádá o vydání voličského průkazu, vydá mu zastupitelský úřad voličský průkaz na počkání. V případě ztráty či odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát.