česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Informace k žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Kuala Lumpur.
 

Zastupitelský úřad provede vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů vedeného tímto zastupitelským úřadem na základě žádosti voliče.
Žádost o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů může být písemná nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. Písemnou žádost lze doručit osobně či zaslat poštou. Žádost zaslanou emailem je možné akceptovat pouze v případě, že je daný email opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Sken písemné žádosti zaslaný emailem je možné akceptovat pouze v případě, že je podpis žadatele opatřen úředním ověřením. Žádost je možno podávat v pracovní dny během úředních hodin od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

Písemná žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů nemá žádnou oficiální formu. Stačí použít např. text "Já [jméno a příjmení], [rodné číslo] tímto žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur. V [místo] dne [datum], [podpis]." Při osobní návštěvě máme připraven na velvyslanectví formulář k vyplnění.

Zastupitelský úřad vydá vyškrtnutému voliči potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu.