česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Informace k žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Kuala Lumpur.
 

Zastupitelské úřady České republiky vedou zvláštní seznamy pro voliče, občany ČR, kteří mají bydliště mimo území ČR v územním obvodu zvláštního volebního okrsku příslušného zastupitelského úřadu. Pro Malajsii vede zvláštní seznam voličů Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur.

Za účelem zápisu do zvláštního seznamu voličů se je třeba na naše velvyslanectví dostavit osobně; žádost zaslanou poštou nebo faxem je možné uznat jen v případě, že ji volič dodatečně doloží originálem, popř. ověřenou kopií veškerých požadovaných dokladů.

Žádost lze podávat celoročně, ale má-li zápis platit pro určité volby, musí být žádost podána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb. Žádost je možno podávat v pracovní dny během úředních hodin od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.

K zápisu do zvláštního seznamu voličů je třeba předložit následující doklady:

  • písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů. Na velvyslanectví máme k dispozici formulář k vyplnění, žádost ale nemusí mít oficiální formu, stačí proto použít text ve znění:
    Já [jméno a příjmení], bytem [adresa v Malajsii] tímto žádám o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur. V [místo] dne [datum], [podpis].
  • platný český cestovní pas nebo český občanský průkaz
  • doklad potvrzující bydliště v Malajsii (ID Malajsie, dlouhodobé vízum)
  • dále prosíme o poskytnutí kontaktních informací - emailová adresa a číslo mobilního telefonu pro případ, že vznikne potřeba dalšího kontaktování voliče ze strany zastupitelského úřadu

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem je stálé povahy (tzn. nevytváří se pro další volby znovu). Aktualizaci seznamu (zápis/vyškrtnutí voličů) provádí zastupitelský úřad průběžně, vždy na základě příslušné žádosti voliče.

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.