česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR – září 2022

Volby do Senátu se uskuteční v pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září 2022 a v sobotu 1. října 2022.

Na základě rozhodnutí Prezidenta republiky se volby do Senátu uskuteční v pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září 2022 a v sobotu 1. října 2022.

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb.

Níže uvádíme vybrané termíny v souvislosti s realizací voleb:

  • od vyhlášení voleb do 16. 09. 2022 – podání písemné žádosti o vydání voličského průkazu (nutný je úředně ověřený podpis nebo zaslání datovou schránkou)
  • od vyhlášení voleb do 21. 09. 2022 16:00 – osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu
  • 24. 08. 2022 – uzavření zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady
  • 08. 09. 2022 – zahájení vydávání voličských průkazů

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra ČR.