česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ČRA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o Programu B2B České rozvojové agentury

Česká rozvojová agentura vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2023.
ČRA informuje, že dne 4. 10. 2022 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2023. Termín pro předkládání žádostí je do 21. 11. 2022, do 13:00.
 

Znění dotační Výzvy včetně všech příloh naleznete na webových stránkách ČRA.


Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích. Program je rozdělen na fázi Přípravy (Studie proveditelnosti, Podnikatelský plán) a fázi Realizace.


Ve fázi přípravy je možné žádat o dotaci na „Podnikatelský plán“ nebo „Studii proveditelnosti“. Ve fázi „Realizace“ mohou firmy žádat o dotaci při vstupu na rozvojový trh s místním partnerem, kdy dochází k přenosu know-how a rozvoji místního podnikatelského sektoru. Ve fázi přípravy i realizace lze žádat o dotaci do všech rozvojových zemí dle klasifikace OECD. Oprávněným žadatelem o dotaci v rámci výše uvedené dotační výzvy je subjekt, který je obchodní korporace, tj. obchodní společnost či družstvo (dle zákona č. 90/2012 sb.), řádně registrovaná v ČR.


Studie proveditelnosti a Podnikatelské plány budou podpořeny do výše 500 000 Kč s maximálním spolufinancováním 50 % ze strany ČRA. Cílem studie má být návrh technického řešení rozvojového problému s jasným konceptem návazného financování. Podnikatelský plán nabízí firmám možnost prozkoumat nový trh a navázat nová obchodní partnerství.


Projekty ve fázi Realizace mohou být plánovány až na 2 roky, přičemž finanční podpora se poskytuje vždy pouze na jeden kalendářní rok. Maximální výše dotace v jednom kalendářním může dosáhnout částky 2 000 000 Kč. Dotace z prostředků ZRS ČR je ve výši maximálně 40 % prokázaných výdajů v prvním roce realizace a maximálně 30 % prokázaných výdajů ve druhém roce realizace.

 

Milan Dostál, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur

přílohy

Příručka pro žadatele 446 KB PDF (Acrobat dokument) 25.10.2022