عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Kuvajtu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České firmy nadále čelí podvodníkům vydávajícím se za Katařany

Zastupitelský úřad v Kuvajtu bohužel zaznamenává čím dál více případů, kdy se české firmy stávají terčem podvodných nabídek obchodní spolupráce ze strany údajných katarských společností. Ačkoliv zastupitelský úřad veřejnost na tento fenomén upozornil již v roce 2017, množí se poslední dobou další případy podvodných nabídek „made in Qatar“. Podobnou zkušenost mají i české zastupitelské úřady v Rijádu a Abu Dhabi. Zastupitelské úřady proto českým společnostem doporučují maximální obezřetnost v situaci, kdy jsou neznámým subjektem kontaktovány s nabídkou zdánlivě úžasné obchodní příležitosti v některém ze států Rady pro spolupráci v Zálivu (Gulf Cooperation Council – GCC).

Všechny případy vykazují až nápadně podobné znaky. Podstatou podvodu je nabídka zprostředkování účasti ve (fiktivní) veřejné zakázce vyhlášené ministerstvem či jinou institucí s tím, že následně česká společnost tendr vyhraje, načež zprostředkovatelský subjekt požaduje uhradit různé registrační, certifikační či administrativní poplatky. V té chvíli již zprostředkovatel české společnosti „mává“ před očima falešným platebním příkazem na 100 % obnosu, který bude převeden na účet společnosti ihned po uhrazení „drobných“ poplatků v řádech několika tisíc USD.

Zastupitelský úřad v Kuvajtu by v této souvislosti české firmy rád upozornil, že ministerstva a státní instituce v Kataru obvykle nevyužívají zprostředkovatelské soukromé subjekty (obchodní agenty) pro kontaktování zájemců o účast v tendrech. Další podezřelou okolností jsou chybné či nepřesné údaje na oficiální dokumentaci (např. na rozhodnutí o vítězství v tendru) - nepřesně bývá uváděn název státu (např. „Islamic State of Qatar“ místo správného názvu „State of Qatar“), název zadávajícího ministerstva (např. „Ministry of Endowments and Islamic Affairs“ místo správného „Ministry of Awqaf and Islamic Affairs“), popř. je uváděno neexistující telefonické či e-mailové spojení. Indicií, že se může jednat o podvod, je např. koncovka „.org“ v adrese (podvržené) webové stránky údajné katarské instituce. Správná koncovka internetové domény je u státních katarských institucí výhradně „.qa“.

Více než podezřelý je v těchto podvodných případech rovněž samotný průběh a rychlost tendru. Ve skutečných případech ministerstva a státní instituce vyžadují tzv. registraci či kvalifikaci (v angličtině bývá nazýváno „prequalification“), která zahrnuje poměrně zdlouhavý proces evaluace kvalifikačních, technických a finančních předpokladů společnosti ze strany ministerstva. Teprve po kladné evaluaci a zanesení společnosti na seznam registrovaných dodavatelů, se společnosti mohou hlásit do jednotlivých tendrů daného ministerstva. Spolu s přihláškou do registrace však zahraniční společnosti musí dodat autorizační dopis, kterým pověřují svého místního partnera k zastupování vůči ministerstvu, případně nějakou dohodu stvrzující obchodní vztah mezi zahraniční a místní společností, např. agenturní smlouvu. Výše popsané procesy obvykle trvají řádově měsíce a místní obchodní partner většinou na začátku vyžaduje osobní seznámení se zástupci české společnosti, kteří za tímto účelem cestují do daného teritoria, případně se návštěva uskuteční v ČR a je spojena s prohlídkou výrobních závodů společnosti. 

Zastupitelský úřad proto rozhodně nedoporučují českým firmám platit jakékoliv poplatky před důkladným prověřením subjektu a osobním seznámením s obchodním partnerem. Pokud si nejste jistí, obraťte se na české zastupitelské úřady v Kuvajtu, Rijádu či Abu Dhabi, které vám rády poskytnou asistenci.

Jakub Jaroš, ekonomický diplomat, Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu