عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Kuvajt
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-katarské obchodní a investiční vztahy čeká pevnější smluvní ukotvení

Ve dnech 6. až 9. června 2021 se v Kataru uskutečnila pracovní návštěva poradkyně ministra zahraničních věcí Michaely Marksové v doprovodu velvyslance Martina Dvořáka. Během této návštěvy proběhla řada schůzek a konzultací, jejichž hlavním tématem bylo posílení vzájemných ekonomických vazeb a obnovení přímého bilaterálního politického dialogu po pauze způsobené protipandemickými opatřeními. Uskutečnilo se jednání s katarským ministrem - vedoucím emírova kabinetu, s vrchním ředitelem ekonomického odboru na ministerstvu financí, s náměstkyní ministerstva zahraničí a generálním ředitelem katarské agentury na podporu investic (IPA). V rámci jednání na katarském Ministerstvu financí, byl potvrzen oboustranný zájem podepsat a ratifikovat již připravenou dohodu o zamezení dvojího zdanění a zahájit jednání o dohodě o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Státem Katar.

Česká strana navrhla uspořádat první expertní jednání k dohodě o podpoře a ochraně investic ve virtuální podobě již letos v červnu. To dokládá silný zájem mít co nejdříve podepsané obě dvě mezivládní dohody, jež jsou základním smluvním ukotvením a impulsem pro rozvoj obchodních a investičních vztahů mezi Českou republikou a Katarem. Vrchní ředitel sekce pro ekonomické záležitosti na Ministerstvu financí, Saud Abdull Al-Attiyah nabídl přímou osobní součinnost a spolupráci na dořešení technických detailů nezbytných pro podpis dohody o zamezení dvojího zdanění a ocenil nabídku brzkých termínů pro jednání expertů o dohodě o podpoře a ochraně investic. Zdůraznil, že největší potenciál pro české firmy spatřuje v oblastech jako je potravinová bezpečnost, navigační a ochranné technologie pro přístavy a letiště, logistika pro kargo a další.

Katarská ekonomika se ve snaze o diverzifikaci postupně otevírá zahraničním partnerům a láká zahraniční investory. Katar proto počátkem roku 2019 novelizoval zákon o zahraničních investicích. Letos byla schválena další novela, která umožňuje plně vlastnit i společnosti zalistované na katarské burze. K podpoře přílivu investic má přispět i garantovaná rezidence zahraničním vlastníkům v Kataru. Za účelem zatraktivnění investičního prostředí byl také schválen zákon, který ustavuje investiční a obchodní soudní systém. Masivní investice jsou vynakládány v souvislosti s přípravami na Mistrovství světa ve fotbale, které se uskuteční v roce 2022. Značné investice rovněž plynou do rozvoje udržitelné energetiky, alternativních a obnovitelných zdrojů energie (vodík). Ambiciózním cílem zůstává dosažení nulových emisí v případě automobilů a autobusů do roku 2030. Udržitelné investice Katar spatřuje rovněž v rozvoji technologií, infrastruktury, digitalizace, vzdělávání a zdravotní péče.

V roce 2019 vznikla Katarská investiční agentura - Investment Promotion Authority (IPA), která je standardním nástrojem vlády k lákání zahraničních investic do země, a to formou vytváření zón volného obchodu, daňovými prázdninami (až na 25 let) či asistence této instituce při vstupu na katarský trh. Ten se v posledních letech významně liberalizoval, mimo jiné v souvislosti s tři roky trvající blokádou, kterou na Katar uvalily sousední země (Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Bahrajn), a tím katarskou vládu donutily hledat nové obchodní partnery a posílit vlastní výrobní kapacity, například v potravinářství. Generální ředitel katarské investiční agentury Ali Al Waleed Al Thani vyzdvihnul přednostní zájem o specifické obory, které budou rozvíjet talent a schopnosti místního obyvatelstva, jmenovitě uvedl “life sciences”, potravinovou bezpečnost, zemědělství nebo vodní hospodářství, explicitně zmínil výrobu vody z ovzduší. Rovněž se zajímal o systém podpory investic v České republice a projevil zájem o navázání kontaktů s agenturou CzechInvest.

Během debaty s ministrem, šéfem emírova kabinetu (Amiri Diwan), šejchem Saud/em bin Abdulrahman Al Thani/m přišla řeč i na možnou spolupráci v oblasti zdravotní péče, fyzioterapií  a rehabilitace. Iniciativně dojednal operativní návštěvu pracovišť specializovaných na přípravu sportovců a jejich rehabilitaci, resp. léčení komplikací způsobených sportem. Unikátní projekt centra Aspire Academy a rehabilitačního zařízení ASPETAR nabízí komplexní služby, kterých využívají například fotbalový klub Bayern Mnichov nebo špičkoví světoví atleti, což hrdě dokládá rozsáhlá galerie slavných klientů. Management celého komplexu se vyjadřoval s velkým uznáním o kvalitách české sportovní medicíny a projevoval zájem o budoucí spolupráci s českými partnery.

Tereza Valášková, ekonomická diplomatka, zastupitelský úřad Kuvajt