عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Kuvajt
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva Arabského fondu pro hospodářský a sociální rozvoj

Dne 6. ledna 2022 navštívili pracovníci ZÚ Kuvajt ústředí Arabského fondu pro hospodářský a sociální rozvoj (AFSD) a seznámili se s činností této významné organizace.

Arabský fond pro hospodářský a sociální rozvoj (Arabský fond) se sídlem ve Státě Kuvajt je arabskou regionální finanční institucí, která se zaměřuje na financování hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím financování veřejných a soukromých investičních projektů a poskytováním grantů a odborných znalostí. Aktivity Arabského fondu se vyznačují řadou důležitých aspektů, které z něj činí model spolupráce a arabské hospodářské integrace. Arabský fond se snaží uspokojit rozvojové potřeby členských zemí a zároveň zajistit proveditelnost a transparentnost všech svých projektů. V této souvislosti je nejdůležitějším aspektem činnosti Arabského fondu zvážení priorit projektů a politik stanovených členskými zeměmi tak, aby nekladl žádné finanční nebo hospodářské podmínky, které by do těchto politik zasahovaly. Půjčky poskytované Arabským fondem členským zemím jsou charakterizovány jako zvýhodněné, poskytují jednoduché podmínky financování, které těmto zemím mají napomoci při realizaci svých rozvojových plánů. Kromě toho Arabský fond poskytuje nevratné granty jako příspěvek na různé oblasti studia, institucionální podporu a odbornou přípravu, jakož i podporu v mimořádných situacích, kterým čelí některé členské země.

Hlavním cílem Arabského fondu je dosažení arabské integrace a upevnění spolupráce mezi členskými zeměmi. Prioritou je proto financování společných arabských projektů zvláštního významu, konkrétně těch projektů, které zvyšují vzájemnou závislost arabských zemí. Proto je kladen důraz na podporu takových projektů, které zahrnují např. propojení sítí elektrické energie, dopravy a komunikací. Arabský fond také věnuje značnou pozornost sociálnímu rozvoji a snižování chudoby a financuje projekty v oblasti zdravotní a sociální péče, vzdělávání, zásobení pitnou vodu a ty, jež vedou k rozvoji venkova. Mnoho českých firem se proto může uplatnit i v rámci realizace takovýchto projektů. 

Budova Arabského fondu, kterou jsme navštívili, byla dokončená v roce 1994 a spojuje v sobě prvky a technologie moderní architektury s tradičním řemeslným uměním. V budově s nádhernými interiéry s množstvím jedinečných uměleckých exponátů ze všech arabských zemí, která má symbolizovat arabskou jednotu, sídlí čtyři prestižní organizace Blízkého východu. Kromě samotného Arabského fondu pro hospodářský a sociální rozvoj, dále pak Organizace arabských vývozců ropy (OAPEC), Arabská investiční a pojišťovací korporace a Arabská společnost pro námořní přepravu ropy. Výstavba této honosné budovy přišla na 150 milionů USD. Hodnota pořízeného inventáře však v průběhu času narůstá a nabývá historické hodnoty. Neustále také pokračují rozličné rekonstrukce, modernizace a zdokonalování všech detailů budovy, rovněž i po technické stránce. V budově jsou využity nejunikátnější stavební a funkční prvky a umělecká díla především z arabských zemí, a to do té míry, do které to jejich specifické dovednosti dovolují. Avšak nutno podotknout, že řada stavebních materiálů a technologií je importována i z jiných zemí a kontinentů. Například ze Španělska bylo dovezeno funkční osvětlení, z Itálie luxusní mramor, který byl umělecky zpracován a kromě podlahových povrchů tvoří dokonce i madlo točitého skleněného zábradlí. Z USA byla importována a důmyslným úchytným mechanizmem instalována průmyslová skla okenic, která mají vydržet při případném rozbití až 48 hodin do demontáže. Důrazný aspekt je kladen na dokonalost, preciznost a funkční využití. Sám prezident Arabského fondu na výběr a provedení  každého prvku v budově osobně dohlíží. Vybírá nejunikátnější umělecké skvosty a technologie,  přičemž financování je více než štědré. To může skýtat rovněž příležitost pro české exportéry, kteří se mohou pochlubit svými unikátními a špičkovými produkty a inovativními technologiemi.