عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Kuvajt
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvoj česko-kuvajtských obchodních vztahů podpoří zavedení přímé linky Jazeera Airways

Kuvajtská letecká společnost Jazeera Airways zavádí novou přímou linku mezi Kuvajtem a Prahou.
Přímé letecké spojení prospěje rozvoji bilaterálních vztahů ve všech oblastech,  podpoří cestovní ruch, obchod a investice.

Nové spojení bude mít pozitivní vliv na rozvoj široké škály oblastí, nelze opomenout rozvoj služeb např. v lázeňství, ve zdravotnictví a rozvoj obchodních vztahů. Kuvajt většinu zboží dováží a kuvajtský trh tak skýtá stále nevyužitý potenciál i pro české exportéry. Příležitosti jsou například v oblasti inovativních technologií napříč sektory, v luxusním a originálním zboží a v potravinářství. Za účelem podpory linky proběhl virtuální seminář zorganizovaný ZÚ Kuvajt, na který má ve dnech 18. až 19. května 2022 navázat roadshow CzechTourism v Kuvajtu. V tomto roce má být podepsána dohoda o hospodářské a technické spolupráci, která vytvoří rámec pro pravidelné vzájemné návštěvy a povzbudí konání podnikatelských misí v perspektivních sektorech. Zavedení přímého spojení pozvedne intenzitu obchodních návštěv a vzájemné hospodářské vztahy.

Jazeera Airways spustí provoz linky na trase Kuvajt - Praha od 5. června 2022 s pravidelnými zhruba pětihodinovými lety dvakrát týdně, v úterý a v neděli. Kuvajt se stane nejen zajímavou cílovou destinací, ale i tranzitní stanicí pro české turisty mířící do exotických destinací jako je Srí Lanka či Nepál. Výhodná centrální poloha České republiky v rámci Evropy může naopak skýtat řadu možností pro cesty i do okolních zemí. Kuvajťané velmi rádi cestují vzhledem k omezeným cestovním možnostem ve své zemi i vzhledem k drsným klimatickým podmínkám během letních měsíců. Kuvajtští turisté navíc disponují vysokou kupní silou a očekávají služby na nejvyšší úrovni. Často cestují s celou početnou rodinou. V České republice jsou zvyklí využívat lékařské služby, podstupují lékařské zákroky, rehabilitační a lázeňské terapie. Jsou dobře jazykově vybavení, angličtina je v Kuvajtu běžně využívaná. Zavedení přímého leteckého spojení je strategickým krokem i pro české obchodní zástupce, kteří zejména v době pandemie své cesty odkládali kvůli náročným vstupním omezením a složitému dopravnímu spojení. Přitom právě osobní setkání pro rozvoj obchodních příležitostí v Kuvajtu hrají klíčovou roli. Kuvajťané chtějí své partnery poznat, důvěra je na prvním místě.

Dne 3. dubna 2022 proběhla schůzka na ZÚ Kuvajt se zástupci letecké společnosti Jazeera Airways, kdy obě strany započaly diskusi o možnostech vzájemné propagace, aby maximalizovali pozitivní efekty plynoucí ze zavedení přímého propojení mezi oběma zeměmi. ZÚ přivítal rozhodnutí Jazeery a hodnotí jej jako významný impuls pro oživení česko-kuvajtské relace, nejen pokud jde o cestovní ruch, ale právě v případě posílení hospodářských a obchodních vztahů. Ekonomická diplomatka nabídla představitelům letecké společnosti maximální součinnost při propagaci České republiky jako vysoce přitažlivé turistické destinace. Poskytla letecké společnosti pestré propagační materiály jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Nabídla okamžitou publikaci prostřednictvím sociálních sítí a zprostředkování virtuální konference s agenturou CzechTourism. ZÚ Kuvajt se v tomto roce hodlá, právě ve spolupráci s CzechTourism, zaměřit na cílenou propagaci České republiky a podpořit cestovní ruch s aspektem na oblast lázeňství a rehabilitační medicíny. 

Ze strany ZÚ padlo rovněž doporučení, aby kuvajtská letecká společnost do budoucna zvážila možnost zavedení přepravy karga. V plánu je proto brzké jednání ekonomické diplomatky s příslušným manažerem Jazeery. Zavedení tohoto typu jako vhodné formy přepravy zboží by pomohlo Kuvajtu ve snaze stát se regionálním logistickým uzlem pro okolní země a zvýšilo by intenzitu obchodních toků a reexporty. Zástupci společnosti Jazeera Airways mj. zmínili i plány na další rozšíření destinací a výstavbu nového zázemí rozšířením současného Terminálu 5 na letišti v Kuvajtu za 460 mil. USD. Projekt má začít v letošním roce s termínem dokončení v roce 2025, což nepochybně skýtá příležitosti i pro české společnosti nejen v konvenčním stavebnictví, ale i v oblasti udržitelných materiálů a systémů. Prvek udržitelnosti se i v Kuvajtu v poslední době dostává čím dál více do centra pozornosti.  

 

Zástupci společnosti Jazeera Airways byli rovněž seznámeni s podmínkami udělování víz.  Celkově kvitovali vstřícný přístup a návrhy ze strany ZÚ a zejména ocenili ochotu ZÚ pomoci linku zviditelnit. Vyjádřili naději, že se přímou linku podaří provozovat celoročně.

 

 

Ing. Tereza Valášková, Ph.D., Ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Kuvajtu