عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

V této sekci naleznete užitečné konzulární a vízové informace

V dubnu 2011 byla spuštěna webová prezentace Evropské komise věnovaná konzulární ochraně občanů EU. Stránky spravuje DG Justice. Odkaz na stránky

Aktuální upozornění na nové podmínky vstupu všech cestujících do Kuvajtu, platné od 24. února 2021

atencao_1

S platností od 24. února 2021 je prodloužen zákaz vstup všech cizinců do země leteckou přepravou (jde prakticky o prodloužení stavu od 7. února 2021). Výjimku tvoří rodinní příslušníci kuvajtských občanů, diplomaté a jejich rodinní příslušníci a… více ►

Aktuální upozornění na nové telefonní číslo call centra Ministerstva zahraničních věcí ČR

telefon

Od 17. února 2021 byl ukončen provoz call centra MZV ČR na lince 224183200 a toto číslo je dále neaktivní. Nové číslo pro volání je +420 222 264 222, poskytuje základní odkazy a informace o cestách do okolních států. více ►

Aktuální podmínky pro cestování do Kuvajtu a Kataru

info_1

Pro cestování a vstup do Kuvajtu a Kataru v současnosti platí poměrně přísné podmínky, které až na výjimečné případy znemožňují návštěvu těchto zemí. Až na neodkladné případy proto doporučujeme plánované cesty do těchto teritorií odložit na… více ►

Povinné adaptačně integrační kurzy pro cizince v České republice

Od 1. ledna 2021 existuje povinnost cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurz blíže viz web MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx. více ►

POZOR! Zákaz vstupu cizinců do ČR od 30. 1. 2021!

varovani_upozorneni

S platností od 31. ledna 2021 je vstup cizinců do České republiky kromě nezbytně nutných důvodů zakázán. Vstup do země z jiných, než nezbytně nutných důvodů, vychází z Rozhodnutí vlády České republiky o přijetí krizových opatření (https://www… více ►

S účinností od pátku 5. února 2021 se mění podmínky pro vstup osob do České republiky

varovani_symbol

V případě cest z Kuvajtu a Kataru existuje od 5. února 2021 povinnost pro všechny navracející se české občany i všechny cizince předložit před vstupem do ČR negativní ANTIGENNÍ ne starší než 24 hodin, nebo PCR TEST ne starší než 48 hodin.… více ►

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizuje ochranné opatření upravující vstup do ČR

info_1

Aktualizace opatření přináší pouze drobné dílčí změny. Podmínky vstupu do ČR se i nadále řídí zejména tím, zda vstupující osoba pobývala v zemi s nízkým rizikem, či naopak vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Pokud osoba vstupující na… více ►

Změna od 1.7.2020: potvrzení o absolvování testu na COVID-19

Cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným… více ►

ZÁSADNÍ ZMĚNA ÚČINNÁ OD 13. 7. 2020 - Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s bodem I.6 v návaznosti na bod I.5 Ochranného opatření MZd požadováno předložení… více ►

Přijímání žádosti o víza a pobyty od 1. července 2020

Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12. června 2020 (č.j.: MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN) a rozhodnutí NMSPK sdělujeme, že s účinností ode dne 1. 7. 2020 byla částečně obnovena vízová agenda na ZÚ Kuvajt. více ►

Postupné obnovení vízové a pobytové činnosti MZV

info_1

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích,… více ►

Upozornění na posunutí opětovného otevření konzulárního úseku

atencao_1

Z důvodu vyhlášení zákazu vycházení 24/7 ("total curfew") v období od 10. května do 30. května 2020 je opětovné otevření konzulárního úseku Zastupitelského úřadu ČR v Kuvajtu posunuto až do doby po zrušení zákazu vycházení, tj. od 31. května… více ►

Pozor - nová opatření v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 443 ohledně cestování z a do České republiky

atencao_1

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR s účinností od 27. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu, uvádíme níže hlavní změny a relevantní odkazy.… více ►

Nové výjimky z omezení cestovaní platné ke 30. březnu 2020 v ČR

info_1

Ministr vnitra České republiky vyhlásil výjimky z omezení cestování platné ke 30. březnu 2020 v ČR, které se vztahují na vstup či opuštění území České republiky. více ►

Novela vízového kodexu

visa_schengen_logo

Dnem 2. 2. 2020 vstupuje v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. Budou rovněž aktualizovány v příslušných článcích. více ►

Změny v podmínkách vstupu cizinců do Kuvajtu

thumb

ZÚ Kuvajt by touto cestou chtěl upozornit české občany, kteří hodlají cestovat do Kuvajtu, že kuvajtský parlament v březnu 2019 schválil novou právní úpravu týkající se vstupu cizinců do země. více ►

Informace k doplňovacím volbám do Senátu Parlamentu ČR

volby

V souvislosti s doplňovacími volbami do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 se sídlem Praha 9, které se konají ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) si dovolujeme informovat, že dnem 21. března 2019 běží počátek lhůty, kdy… více ►

Novinka - zrušení exitového víza z Kataru

thumb_visa_02

Koncem října 2018 v Kataru vstoupilo v platnost opatření, které ruší povinnost cizích státních příslušníků dlouhodobě žijících v Kataru si obstarat výjezdní vízum při opuštění země. více ►

Oznámení vedoucího zastupitelského úřadu České republiky v Kuvajtu o volbách do Parlamentu České republiky

thumb

viz příloha více ►

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podzim 2017

thumb

Prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. 5. 2017, vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. více ►

Konzulární úsek

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu má identické hodiny pro veřejnost, jako jsou úřední hodiny velvyslanectví, tedy: neděle až čtvrtek - od 9.00 do 12.00 hod. více ►

Bezvízový styk pro držitele diplomatických pasů od 29.7.2016

Od 29.7.2016 vstupuje v platnost částečná dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi Českou republikou a Státem Kuvajt pro držitele diplomatických pasů. Bezvízová dohoda byla podepsána v roce 2015 a legalizační a administrativní procesy ukončeny… více ►

Zahájení spolupráce s vízovým centrem VFS

thumb

Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu oznamuje pro informaci i českým občanům žijících v Kuvajtu, že dne 15.11.2015 oficiálně zahájilo spolupráci s vízovým centrem VFS, které od nynějška zpracovává žádosti o Schengenská víza České republiky.… více ►

Zahájení spolupráce s vízovým centrem VFS

thumb

Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu oznamuje pro informaci i českým občanům žijících v Kuvajtu, že dne 15.11.2015 oficiálně zahájilo spolupráci s vízovým centrem VFS, které od nynějška zpracovává žádosti o Schengenská víza České republiky.… více ►