عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování do Kuvajtu a Kataru

Pro cestování a vstup do Kuvajtu a Kataru v současnosti platí poměrně přísné podmínky, které až na výjimečné případy znemožňují návštěvu těchto zemí. Až na neodkladné případy proto doporučujeme plánované cesty do těchto teritorií odložit na později. Přehled hlavních aktuálních opatření a podmínek pro vstup na území Kuvajtu a Kataru naleznete níže.

Kuvajt:

Odlet cestujících:

- povinnost zaregistrovat se v online systému „Kuvajt Mosafer“, který má sloužit k evidenci cestujících, včetně zadání požadovaných letových údajů, atd.;

- povinnost získat PCR test vydaný laboratořemi schválenými ministerstvem zdravotnictví, který potvrzuje negativní nákazu chorobou COVID-19 ne starší než 72 hodin;

- povinnost získat zdravotní pojištění po dobu cestování pokrývající léčbu infekce virem COVID-19 (platí pouze pro kuvajtské občany);

- povinnost dodržovat zdravotní požadavky týkající se nošení masek a rukavic, používání dezinfekčních prostředků a dodržování fyzického odstupu.

Přílet cestujících:

S platností od 1. 8. 2021 vydalo kuvajtské Ministerstvo zdravotnictví podmínky platné pro vstup cizinců do země, které ruší veškerá předchozí nařízení.

Cizí státní příslušníci mohou vstoupit do Kuvajtu, pokud disponují:

a/ platným povolením pobytu

b/ platným vízem (uděluje se pouze osobám ve státním zájmu a výhradně na příslušném zastupitelském úřadě Kuvajtu). Praxe udělování víz na letišti při vstupu byla zrušena!

c/ vstup povolen pouze očkovaným cestovatelům s tím, že není uznáván žádný důvod pro neočkované (zdravotní důvody, věk apod.). Cestovatelé naočkovaní vakcínami, které nejsou uznávány v Kuvajtu (uznávány jsou pouze: Pfizer BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Moderna, Johnson & Johnson) jsou bráni jako neočkovaní.

Při vstupu je vyžadováno následující:

a/ negativní PCR test ne starší než 72 hodin

b/ platný očkovací certifikát  ve fyzické podobě s funkčním QR kodem

Doporučuje se Certifikát elektronický nahrát do aplikace „MOSAFER“ https://kuwaitmosafer.gov.kw/home.html. Dle našich zkušeností ale tato aplikace v zahraničí nefunguje.

  • Cestovatelé očkovaní mimo Kuvajt musí prostřednictvím webové stránky kuvajtského Ministerstva zdravotnictví dostat příslušný souhlas (QR kód), že jejich očkování odpovídá požadavkům Kuvajtského státu - nahraje svůj očkovací certifikát na příslušnou aplikaci kuvajtského Ministerstva zdravotnictví.
  • https://vaxcert.moh.gov.kw/SPCMS/PH/CVD_19_Vaccine_External_RegistrationAR.aspx
  • V kladném případě přijde zpět souhlas jen jako QR kód, který si nahrají do aplikace „Mosafer“. Kuvajt nebude akceptovat jakékoliv písemné potvrzení o očkování a platí pouze elektronický souhlas kuvajtského Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že podmínkou pro umožnění vložení cizího certifikátu na zmíněnou stránku je číslo místní ID, které ale běžný cizinec bez rezidentury v zemi nemá, v podstatě je nemožné uznání certifikátu získat. ZÚ Kuvajt má stížnosti krajanů, kteří se vrátili do KW s očkováním z ČR, které systém odmítá uznat s poukazem na to, že na certifikátu "chybí údaje".

c/ každý cestovatel si před odjezdem musí nahrát aplikaci „Shlonik“ (k dispozici na play.google.com, nebo apps.apple.com), která je nezbytná pro registraci jeho příletu, a je tedy nutné vyplnit požadované údaje.

d/ cestovatel musí mít předplaceny dva PCR testy v Kuvajtu (opět v aplikaci „Mosafer“). Jeden z testů bude proveden hned po příletu na letišti a druhý před ukončením povinné karantény.

e/ cestovatelé kterým bylo uznáno jejich očkování v zahraničí a byl jim zaslán příslušný QR kód, že jejich očkování je pro Kuvajt platné, nebo přilétají na základě zvláštního povolení v zájmu kuvajtského státu, nemusí se podrobit PCR testu na letišti a kdykoliv v průběhu povinné šestidenní domácí karantény mohou absolvovat PCR test. Pokud tento test je negativní, pak pro ně karanténa končí. Pokud nemají k dispozici příslušné domácí ubytování, pak karanténu musí strávit v hotelu (ten však musí být v aplikaci Mosafer rovněž zaregistrován a zaplacen).
 

Katar:

Česká Republika je v Kataru vedena mezi zeměmi s nízkým rizikem (zelený seznam), a tudíž je od 13. 7. 2021 pro občany ČR možné obdržet turistická víza na letišti v katarském Dauhá. Je nutné mít potvrzení o příslušném očkování (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson& Johnson), dále negativní PCR test (ne starší než 72 hodin při příletu), na to je nezbytné si do mobilního telefonu stáhnout aplikaci EHTERAZ a před odletem se zaregistrovat na EHTERAZ webových stránkách (odkaz viz níže). Vzhledem k tomu, že Katar má poměrně komplikovaný systém pro návštěvníky, kteří nepřilétají přímým letem z ČR, přidáváme níže ještě odkaz na link katarského MZd, kde se dá nastavit, které země cestovatel navštívil předtím, než přiletěl do Kataru, typ vakcíny, již obdržel, a poté se zobrazí podmínky, za kterých může cestovatel vstoupit do země.

https://www.gco.gov.qa/en/travel/

! Tento link je dosti zatížený, a proto může chvíli trvat, než se načte a otevře.

Naprosto nejjednoduší jak lze získat nejaktuálnější nejnovější informace o cestování a podmínkách vstupu do Kataru při příletu jakýchkoliv národností z nejrůznějších destinací, lze získat na webových stránkách Qatar Airways v sekci „Travel requirements“, kde si cestovatelé mohou přesně nadefinovat, kam letí, jaká je jejich státní příslušnost, typ pasu, místo odkud do Kataru přilétají a předložení tohoto požadavku dostanou přesný popis požadavků na vstup do země.

Vstup do země se řídí následujícími podmínkami:

Jak uvedeno výše, od 13. 7. 2021 je obnoveno vydávání turistických a rodinných vstupních víz. Tímto dnem nabyla účinnosti nová cestovní politika, podle níž jsou cestovatelé ze všech zemí, kteří jsou plně očkovaní v Kataru schválenými vakcínami, osvobozeni od karantény. Rovněž všechny neočkované děti mladší 18 let přijíždějící do Kataru, jsou osvobozeny karantény, pokud jsou jejich rodiče plně očkováni vakcínou schválenou ministerstvem veřejného zdraví (MoPH).

Plně očkovaní cestující podmíněnými vakcínami ze seznamu budou podrobeni při příletu/příjezdu na protilátky a na základě pozitivního výsledku vyjmuti z karantény; jinak musí podstoupit příslušnou karanténu podle země, odkud přijeli.

Výjimka z karantény se rozšiřuje na následující (týká se výhradně schválených vakcín):

1. Očkovaní jedinci, kteří dostali svou druhou dávku v Kataru, a nedokončili stanovené období (14) dnů od data druhé dávky, jsou v domácí karanténě po dobu (7) dnů nebo dokud nedokončí dobu (14) dnů po druhé dávce, podle toho, která je kratší.

2. Neočkovaní jedinci ve věku 75 let a více jsou v domácí karanténě spolu s jednou doprovázející osobou ze stejné domácnosti.

3. Těhotné ženy vracející se do země se svými očkovanými manžely nebo očkovaným příbuzným ze stejné domácnosti.

4. Kojící matky a jejich kojenci ve věku 2 let a mladší, kteří se vracejí do země se svými očkovanými manžely nebo očkovaným příbuzným ze stejné domácnosti.

5. Neočkovaní pacienti léčení v zahraničí na náklady státu s jednou doprovodnou osobou ze stejné domácnosti. To platí poté, co příslušný odbor MoPH posoudí zdravotní stav pacienta.

Výše uvedené skupiny musí podepsat závazek, že budou dodržovat opatření domácí karantény. U osob mladších 18 let podepíší závazek jejich rodiče nebo zákonný zástupce.

Cestující plně očkovaní schválenými vakcínami uvedenými na seznamu budou při příjezdu podrobeni testu na protilátky; pokud bude výsledek na protilátky pozitivní, budou vyjmuti z karantény; jinak musí cestující podstoupit příslušnou karanténu podle země, z níž přijíždějí.

Osoby, které byly částečně očkovány schválenou vakcínou (jedna dávka ze dvou dávek), očkovány v plném rozsahu, ale nedokončily období (14) dnů od 1. dávky pro J&J nebo 2. dávky pro jiné vakcíny uznané MoPH, nebo které dostaly vakcíny neschválené MoPH-Katar a prodělaly COVID-19 v posledních 9 měsících v zahraničí (státy mimo GCC) budou rozděleny do tří (zelených, žlutých a červených) kategorií podle země, ze které cestují.

-   Pokud pocházejí ze zemí zeleného seznamu, pak dospělí, včetně těhotných žen, kojících matek a osob starších 75 let podstoupí domácí karanténu po dobu 5 dnů.

-   Pokud pocházejí ze zemí ze žlutého seznamu, pak hotelovou karanténu po dobu 7 dnů.

-   Pokud pocházejí ze zemí zařazených na červený seznam, hotelová karanténa je 10 dní + opakované PCR testy při příjezdu do hotelu a 9. den (na náklady cestujícího), propuštění 10. den, pokud bude test negativní.

Děti ve věku 0-11 let budou dodržovat stejný vstupní režim jako jejich rodiče. Pokud jsou očkováni, budou děti považovány za očkované. Neočkované děti ve věku 12–17 let budou muset karanténu podstoupit v souladu s pravidly pro zemi jejich příjezdu. V případě hotelové karantény je bude doprovázet jeden z rodičů, a to i když je tento rodič očkován.

Pokud jsou plně očkováni, rodinní, obchodní a volnočasoví návštěvníci a občané GCC, kteří nejsou držiteli QID/nejsou rezidenty, karanténu podstoupit nemusí.

Neočkovaným návštěvníkům není do Kataru vstup povolen!!!

Cestující, kteří nejsou očkováni nebo jsou očkováni vakcínami neuznávanými v Kataru:

-   Pokud pocházejí ze zemí zeleného seznamu, pak podstoupí domácí karanténu po dobu 5 dnů a + PCR test 4. den karantény (na náklady cestujícího), na základě kterého, pokud bude negativní, 5. den mohou karanténu ukončit.

-   Pokud pocházejí ze zemí ze žlutého seznamu, pak hotelovou karanténu po dobu 7 dnů + opakované PCR testy při příjezdu do hotelu a 6. den karantény (na náklady cestujícího), na základě kterého, pokud bude negativní, sedmý den mohou karanténu ukončit.

-   Pokud pocházejí ze zemí zařazených na červený seznam, hotelová karanténa je 10 dní + opakované PCR testy při příjezdu do hotelu a 9. den (na náklady cestujícího), propuštění 10. den, pokud bude test negativní. Pokud je test pozitivní, musí cestující dodržovat izolační protokol

Zelený seznam (30 zemí): Austrálie, Ázerbájdžán, Brunej Darussalam, Bulharsko, Čína, Česko, Estonsko, Etiopie, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Itálie, Japonsko, Kanada, Litva, Lucembursko, Malta, Nový Zéland, Severní Makedonie, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Senegal, Srbsko, Singapur, Slovensko, Jižní Korea;

Žlutý seznam (88 zemí): mezi nimiž je z evropských zemí Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Grónsko, Irsko, Kosovo, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, a z blízkovýchodních států Egypt, Jordánsko, Kuvajt, Maroko, Omán, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, a mimo to i Spojené státy americké; 

Červený seznam (94 zemí): z evropských zemí Albánie, Bělorusko,  Bosna a Hercegovina,  Moldavsko, Ukrajina, Velká Británie; z blízkovýchodních zemí zde spadá Irák, zbytek tvoří africké, latinskoamerické a asijské země.

Pro aktuální informace se doporučuje navštívit webové stránky ministerstva veřejného zdraví - Ministry of Public Health (moph.gov.qa) nebo Qatar Portal (portal.www.gov.qa)