عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování do Kuvajtu a Kataru

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR s účinností od 27. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu, uvádíme níže hlavní změny a relevantní odkazy. Informace o podmínkách vycestování z ČR, tj. opatření v oblasti cest do a za zahraničí platná od 27. dubna 2020 naleznete na stránkách ministerstva vnitra a na stránkách vlády České republiky. Podrobné aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR.

KUVAJT:

1) VSTUP NA ÚZEMÍ KUVAJTU A TRANZIT:

V současné době nemohou cizinci cestovat do státu Kuvajt. Návrat do Kuvajtu je umožněn pouze občanům země.

2) DOPRAVA:

Mezinárodní letecká doprava je  pozastavena do odvolání,  vyjma repatriačních letů. Do odvolání jsou uzavřeny rovněž pozemní hranice. Veškerá veřejná doprava je pozastavena – taxi služby i MHD je nefunkční a počítá se s návratem do normálního stavu až někdy koncem července 2020

Generálním direktorát pro civilní letectví stanovil již provozní postupy a podmínky pro lety z Kuvajtu přes kuvajtské mezinárodní letiště (KIA), které jsou přípravou pro znovuotevření KIA k běžnému provozu. Podmínky jsou platné jak pro domácí, tak zahraniční letecké společnosti a týkají se přepravy cizinců. Zahájení provozu KIA se předpokládá v červnu 2020. Prozatím neexistují žádná rozhodnutí ohledně toho, kdy budou moci cestovat občané Kuvajtu do/ze zahraničí.

Jediným spojením, které funguje, je obnovené letecké spojení Kuvajt-Dauhá, a to 1x denně s odlety, které provozují Qatar Airways (QR). Toto spojení zůstává v provozu a má umožnit vycestování cizinců-turistů, kteří zůstali nedobrovolně v KW. Z důvodu zrušení letů Dauhá-Praha (do 31.5.) musí cestující z Kuvajtu do Česka, případně z jiných destinací přes Dauhá do Česka, využít spojení do jiných evropských destinací. Aby se dostali na letiště v době zákazu vycházení (18:00 do 06:00), musí si cestující požádat o zvláštní povolení na portálu MV a při případné kontrole na silnici se prokázat platnou letenkou a tímto povolením (nebo přiděleným kódem). Přepravu může zajistit pouze jedna osoba ve vozidle (řidič) a nesmí být přítomny žádné jiné doprovázející osoby.

Osobám, jejichž turistická a pobytová víza propadla v období od vyhlášení nouzového stavu, tj. po 14. 3., tedy v době, kdy nebylo možné zemi opustit, byla tato víza automaticky prodloužena do 31. 5., a to bez penalizace. Nyní by mělo být možné tato víza prodloužit na webové adrese: //eres.moi.gov.kw/individual/ar/auth/login Poplatek je 1 kuvajtský dinár za měsíc.

3) OPATŘENÍ:

Pro bližší informace o aktuálních opatřeních proti šíření COVID-19 v Kuvajtu doporučujeme sledovat oficiální webové stránky (v angličtině) kuvajtské vlády. S platností od 30.5. do odvolání vláda vyhlásila zrušení úplného zákazu vycházení (ÚZV) a zavedení částečného (ČZV) v době 18.00 – 6:00 hod. Některé distrikty, zejména ty, kde bydlí nízkopříjmové skupiny obyvatel, jsou a budou i nadále pod ÚZV a pro dohled na dodržování do nich jsou vyslány zvláštní jednotky KW armády, národní gardy a KW MV (policie). Vláda vyhlásila plán postupného uvolňování přijatých ochranných opatření, které by mělo probíhat v pěti fázích, z nichž každá má trvat 3 týdny a bude se uvolňovat na základě vyhodnocení situace:

  1. fáze – předpoklad 31.5.-20.6. - ÚZV v oblastech Farwaniya, Maidan, Khaitan, Hawaly, Jleeb a Mahboula, zbytek KW přechází na ČZV. ÚZV je případně možné rozšířit o další oblasti, resp. jejich počet snížit. Mešity a ostatní modlitební místa (s výjimkou pátečních modliteb), kargo přeprava, dodavatelé hotových jídel a potravin, spotřební družstva, garáže, nemocnice a soukromé kliniky obnoví provoz. Ministři pro jednotlivé rezorty ohlásí výjimky, ropný sektor bude fungovat s omezením. Do oblastí s ÚZV zajistí vláda dodávky vody, plynu, elektřiny, potravin a léků.
  2. fáze – předpoklad 21.6.-11.7. – veřejný a soukromý sektor obnoví provoz (banky, nákupní centra, restaurace a kavárny s donáškovou službou, veřejné parky a místa), do práce nastoupí 30% zaměstnanců.
  3. fáze – předpoklad 12.7.-3.8. – zrušení ČZV, veřejný a soukromý sektor může zvýšit počet zaměstnanců na 50%, hotely a rezorty mohou obnovit fungování, pronájem vozidel za předpokladu pouze jednoho řidiče v autě, obnovení pátečních modliteb.
  4. fáze – předpoklad 4.8.-25.8. - veřejný a soukromý sektor může zvýšit počet zaměstnanců na 70%, restaurace budou moci obnovit obsluhu na místě za předpokladu fyzických odstupů, obnovení MHD (autobusy).
  5.  fáze – předpoklad 26.8.-17.9. - veřejný a soukromý sektor může zvýšit počet zaměstnanců na 100%, obnovení rodinných sešlostí, maturitních a závěrečných školních oslav, otevření klubů, fitness center, výstav, sportovišť, divadel a kin. Dle sdělení vlády je nepravděpodobná plná implementace této fáze, pokud nebude objevena vakcína proti COVID19. 

Podmínky, které budou muset občané dodržovat během tohoto plánu: fyzický odstup 2m, opakovaná desinfekce, opuštění domova pouze v nejnutnějším případě, zvýšená opatrnost u starých osob a chronicky nemocných pacientů, trvalé nošení roušek a rukavic na veřejných místech.

4) ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace o aktuálních opatřeních proti šíření COVID-19 v Kuvajtu naleznete ve zvláštní sekci věnované tématu na oficiálních webových stránkách (v angličtině) kuvajtské vlády.

 

KATAR

1) VSTUP NA ÚZEMÍ:

Do země mohou vstoupit pouze občané Kataru a cizinci, kterým bylo vydáno povolení ke vstupu příslušným zastupitelským úřadem Kataru. 

2) DOPRAVA A TRANZIT:

Qatar Airways (QR) informovaly, že zaplacené letenky, které nemohly být z důvodu koronavirové nákazy využity, zůstávají v platnosti dva roky.

Dne 8.5.2020 zveřejnily QR nový letový řád na období červenec–srpen 2020. Pro cestující do/z ČR je potěšitelné, že se předpokládá v období 1.-31. 7. 2020 spojení Dauhá-Praha a zpět 3x týdně a od 1.8.2020 pak 5x týdně. Poněkud zmateně v této souvislosti vyznívá širší letový řád QR na období červen-říjen 2020 zveřejněný 18. 5., kde je Praha jako destinace zcela vynechána. 

Mezinárodní letiště v Dauhá funguje pouze pro cestovatele, kteří tranzitují do jiné země, případně pro QA občany navracející se z ciziny, a rovněž pro letadla s přepravou karga.  QR pozastavily lety Dauhá-Praha, původně do 31.5.2020, nyní prodlouženo do 1. 07. 2020. Cestující do Česka přes Dauhá již mohou využít pouze spojení do jiných evropských destinací (Vídeň, Frankfurt, Londýn).  QR uvádí, že stále provozuje lety do 35 destinací celého světa. QR ambici je rozšířit tento seznam na do konce června na 80 destinací.  

Mezinárodní letiště v Dauhá a hraniční přechody se sousedními zeměmi jsou uzavřeny, uplatňuje se tak de facto zákaz cestování QA občanů do zahraničí. Pro vstup do země cizincům platí rovněž zákaz. Z tohoto pravidla existuje výjimka pouze pro cizí státní příslušníky s katarským ID, kteří pracují v pro QA strategických sektorech. Na základě žádosti QA zaměstnavatele potvrdí místně příslušné velvyslanectví QA dotyčnému, že mu byla udělena výjimka, a ten pak může vstoupit na území země. 

3. OPATŘENÍ: 

Od neděle 31.5. začal státní sektor pracovat opět v omezeném denním režimu, a to od 7:00 hod. do 13:00 hod., na pracovišti 20% zaměstnanců a z domova 80% zaměstnanců.

S účinností do odvolání zavedla nebo prodloužila QA vláda platnost těchto opatření: I. všichni občané a rezidenti QA jsou povinni si nainstalovat do smartfonů aplikaci EHTERAZ, která má sledovat jejich pohyb a pobyt mimo domov (Pozn.: V této souvislosti je potřeba poznamenat, že tato aplikace se dá aktivovat pouze na ID kartu a nefunguje na diplomatickou ID, tzn. sledování se na rozdíl od KW nevztahuje na DP); II.-1. při jízdě osobním automobilem mohou být uvnitř pouze 2 osoby (z toho 1 řidič); maximum tří osob je povoleno pouze při jízdě taxíkem nebo limuzínou; II.2. sanitky a vozy ministerstva veřejného zdraví (MVZ) a vozidla vojenská jsou z rozhodnutí vyňaty; II.3. autobusy mohou být zaplněny pouze do poloviční kapacity vozidla; III.1. sportovní činnost může být prováděna pouze v oblasti nejblíže vlastní rezidence s tím, že je zakázáno shromažďování a musí být použity ochranné masky a dodržen fyzický odstup; IV. MV bude provádět příslušné kontroly dodržování; V. všechny obchody/prodejny budou uzavřeny a jejich komerční aktivity zastaveny, a to s výjimkou prodejen potravin a cateringových zařízení, lékáren a restaurací s donáškou;  VI. v případě porušení těchto nařízení bude přestupci udělen trest až tří let odnětí svobody nebo pokuta 200.000 QAR (cca 1.400.000 CZK).

Vláda potvrdila, že i po Ramadánu pokračuje uzavírka mešit a zákaz společných modliteb. Byly otevřeny zeleninové, ovocnářské a rybářské trhy, kde se předpokládá dodržování preventivních opatření.   

Od 28.5. budou pacienti s COVID19, kteří nebudou vykazovat symptomy nemoci,  propouštěni z nemocničního zařízení 14 dní po prvním pozitivním testu. Doposud museli zůstávat v zařízení, dokud neměli dva po sobě negativní PCR testy.

Do odvolání platí rozhodnutí o povinném nošení masek při nakupování, ale i pro pracující v sektoru služeb a pracovníky ve stavebnictví. Zákazníci bez masky nesmí do supermarketů vstoupit.

Nejaktuálnější informace o vstupu do země či opatřeních souvisejících s koronavirem, lze získat na Velvyslanectví Kataru v Berlíně

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace o aktuálních opatření proti šíření COVID-19 v Kataru naleznete ve zvláštní sekci věnované tématu na oficiálních webových stránkách (v angličtině) katarské vlády.