عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování do Kuvajtu a Kataru

Pro cestování a vstup do Kuvajtu a Kataru v současnosti platí poměrně přísné podmínky, které až na výjimečné případy znemožňují návštěvu těchto zemí. Až na neodkladné případy proto doporučujeme plánované cesty do těchto teritorií odložit na později. Přehled hlavních aktuálních opatření a podmínek pro vstup na území Kuvajtu a Kataru naleznete níže.
 

KUVAJT

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Informace k cestám do zahraničí v souvislosti s šířením koronaviru ve světě https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html.

2a. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

 • povinnost zaregistrovat se před nástupem do letadla ve sledovací aplikaci Shlonik;
 • povinnost prokázat se po příletu negativním testem (PCR) na COVID-19 ne starším, než  96 hodin před odletem;
 • povinnost nechat se při příletu na letišti zaregistrovat hygienickou službou Kuvajtu a následně se podrobit domácí karanténě po dobu 14 dnů;
 • projít kontrolou tělesné teploty při příjezdu (platí i pro nástup do letadla);
 • náhodný test PCR bude proveden na 10 procentech cestujících z každého letu po příletu;
 • povinnost dodržovat zdravotní požadavky týkající se nošení masek, štítů a rukavic, používání dezinfekčních prostředků a dodržování fyzického odstupu;
 • vláda vydala seznam 32 zemí, jejichž občanům je zakázán vstup na území Kuvajtu, na kterém je např. Indie, Pákistán, Egypt či Filipíny. V současnosti jsou na tomto seznamu tři země EU (Francie, Itálie, Španělsko), přes které se nedoporučuje cestovat do Kuvajtu, protože cestující z nich nejsou do země vpuštěni.

Seznam je evidován každých 14 dnů a je k dispozici na webových stránkách Civilního letectví (https://kcasr.dgca.gov.kw/aviation-safety-department/novel-coronavirus/)

2b. ODLET ZE ZEMĚ

 • povinnost  se zaregistrovat v online systému „Kuvajt Mosafer“, která má sloužit k evidenci cestujících, včetně zadání požadovaných letových údajů, atd.
 • povinnost získat negativní test na COVID-19 (platí pro země, které to požadují pro vstup na své území) vydaný laboratořemi schválenými KW ministerstvem zdravotnictví, a to ne starší, než 96 hodin před odletem. Pokud se cestující v době platnosti testu vrátí do Kuvajtu, není nutné provádět po příletu další PCR test.
 • povinnost získat zdravotní pojištění po dobu cestování pokrývající léčbu infekce virem COVID-19.
 • povinnost dodržovat zdravotní požadavky týkající se nošení masek a rukavic, používání dezinfekčních prostředků a dodržování fyzického odstupu.
 • do odvolání zákaz palubních zavazadel, a to bez náhrady ušlých kilogramů.

3. DOPRAVA

Vstup do země je možný pouze přes mezinárodní letiště KIA v Kuvajt City a velmi omezeně přes hraniční přechod mezi Kuvajtem a Saúdskou Arábií (přechod Nuwaiseeb) s tím, že cestovatelé z obou stran nebudou moci překročit hranici bez platného PCR testu (96 hodin).

4. OPATŘENÍ

Všechny osoby, které vstoupí na území Kuvajtu, se musí podrobit domácí karanténě po dobu 14 dnů a splnit podmínky pro vstup do země (viz výše). V případě podezření se musí podrobit testu na COVID-19 na k tomu určeném testovacím místě.

Situace v zemi je stabilizovaná a země se v průběhu pěti fází pomalu vrací k normálu. Kuvajt vstoupil do 4. fáze, která odstranila většinu doposud přetrvávajících omezení běžného života v zemi. I nadále platí základní opatření zaměřená na minimalizaci šíření infekce: dodržování fyzických odstupů v uzavřených veřejných prostranstvích, dodržování hygienických pravidel a požadavek na nošení roušek (případně i igelitových rukavic) v uzavřených veřejných prostorách (zejména nákupní střediska). Denní přírůstek nemocných COVID-19 se stabilizoval na úrovni 300-500, počet úmrtí způsobených COVID-19 je dle oficiálních statistik minimální (celkem za celé trvání epidemie 624 osob), počet provedených testů na Covid-19 je v průměru 3.500 testů denně. Země 37. místě světového žebříčku v absolutních počtech nakažených a zůstává dále na 7. místě v počtu nakažených na milion obyvatel.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Informace o aktuální opatření proti šíření COVID-19 v Kuvajtu naleznete na oficiálních webových stránkách (v angličtině) kuvajtské vlády (viz. níže), případně na velvyslanectví Státu Kuvajt v Praze (tel. +420 220570781 - 83, fax +420 220 570 787)

(https://www.kuwaitairways.com/en/information/usefulinfo/Pages/covid-19.aspx ),

 

KATAR

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Informace k cestám do zahraničí v souvislosti s šířením koronaviru ve světě https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

 1. Cestující z nízkorizikových zemí, kteří nepředloží negativní test ze země příletu, jsou povinni po příletu na HIA podstoupit test na COVID-19 a podepsat formální příslib dodržování domácí karantény po dobu jednoho týdne; po dobu domácí karantény je status cestovatele ve sledovací aplikaci Etheraz žlutý. Týden po příletu musí cestující navštívit jedno z určených zdravotních středisek a podstoupit další test na COVID-19; pokud je výsledek pozitivní, bude cestovatel převeden do izolace, pokud je negativní, karanténní období končí na konci daného týdne a status cestovatele v aplikaci Etheraz se změní na zelenou. Pokud cestující po příletu na HIA předloží certifikát potvrzující negativní výsledek COVID-19 testu vydaný zahraničním testovacím střediskem akreditovaným v dané zemi, vyhne se provedení testu na letišti HIA po příletu do Kataru. Dále pak se pak pokračuje podle postupu zmíněného výše. Certifikát nesmí být starší než 48 hodin před zahájením cesty. Seznam nízkorizikových zemí je průběžně aktualizován katarským ministerstvem zdravotnictví (https://covid19.moph.gov.qa/EN/Pages/Countries-Classified-Low-Risk-of-COVID-19.aspx).
 2. Cestující ze zemí, které nejsou zahrnuty do seznamu nízkorizikových, a v nichž jsou akreditovaná testovací střediska COVID-19, jsou povinni předložit negativní COVID-19 test vydaný tímto akreditovaným testovacím střediskem, ne starší než 48 hodin před odletem do Kataru. Po příletu do Kataru na dobu jednoho týdne umístěn do domácí karantény a dále se podmínky setrvání v Kataru řídí stejnými pravidly, jako u cestovatelů z nízkorizikových zemí.
 3. Cestující ze zemí, které nejsou zahrnuty do seznamu nízkorizikových, a v nichž nejsou akreditovaná testovací střediska COVID-19 budou muset podstoupit při příletu COVID-19 test (na vlastní náklady, cca 500 QR) a budou umístěni na vlastní náklady do karantény v jednom z hotelů, které fungují jako karanténní zařízení na základě rozhodnutí QA Ministerstva pro veřejné zdraví. Tento pobyt musí být rezervován před nastoupením cesty na stránkách „Discover Qatar“ a doklad o zaplacení je součástí rezervace letenky do Dauhá. Po týdnu karantény se cestující podrobí dalšímu testu na COVID-19; pokud je výsledek pozitivní, bude cestovatel převeden na vlastní náklady do izolace, pokud je negativní, karanténní období končí na konci daného týdne a status cestovatele v aplikaci Etheraz se změní ze žluté na zelenou.

3. DOPRAVA

Vstup do země je možný pouze přes mezinárodní letiště HIA v Dauhá. V provozu je linka Praha-Dauhá s četností 3x týdně (středa, pátek, neděle) společnosti Qatar Airways.

4. OPATŘENÍ

Nejvyšší výbor pro krizové řízení schválil třífázový plán opětovného zavedení určitých omezení, pokud to doporučuje Ministerstvo veřejného zdraví (MoPH), a to na základě  průběžného sledování zdravotních indikátorů. Hlavním opatřením je opětovné zavedení povinné karantény pro všechny cestující bez ohledu na zemi, z níž přicházejí (včetně nízkorizikových). Tentýž výbor oznámil, že se křivka počtu nakažených začíná zplošťovat, nicméně, vzhledem k nástupu druhé vlny COVIDU v některých zemích světa, je potřeba zachovat preventivní opatření a zajistit jejich dodržování.

V platnosti jsou i nadále obecná opatření, jako je povinnost nošení roušek na veřejných prostranstvích a ve vnitřních veřejných prostorách, dodržování bezpečného fyzického odstupu 1,5 metru od okolních osob, dodržování obecných hygienických pravidel, atd.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Informace o aktuální opatření proti šíření COVID-19 v Kuvajtu naleznete na oficiálních webových stránkách (v angličtině) katarské vlády (viz. níže), eventuálně na velvyslanectví Státu Katar v Berlíně (tel. +4930 862060, fax +4930 86206150)

 (https://www.moph.gov.qa/english/Pages/default.ashttps:)