عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povinné adaptačně integrační kurzy pro cizince v České republice

Od 1. ledna 2021 existuje povinnost cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurz blíže viz web MV ČR:
 https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx.

Povinnost absolvování těchto kurzů vyplývá ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, konkrétně z hlavy XIIIa „Integrace cizinců“, která byla do zákona vložena novelou účinnou od 31. 7. 2019.

Kurz musí absolvovat každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu. Nevztahuje se však na některé kategorie dlouhodobých pobytů (např. za účelem studia, investování, zaměstnanecké a modré karty v rámci vládních programů apod.) a žadatele do 15 let a nad 61 let, občany EU a jejich rodinné příslušníky.

Cizinec je povinen kurz absolvovat do jednoho roku od převzetí povolení k pobytu. Nesplnění této povinnosti je považováno za přestupek, za který je možno uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč.

Kurz trvá 4 hodiny a stojí 1 500,- Kč. Je organizován výhradně Centry na podporu integrace cizinců (www.integracnicentra.cz) v českém jazyce s tlumočením do cizích jazyků (angličtiny, arabštiny, francouzštiny, mongolštiny, ruštiny, srbštiny, španělštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, příp. dalšího jazyka).

Během kurzu cizinci dostanou základní informace ohledně podmínek pobytu na území, zaměstnání, podnikání, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví a dále obecné informace o ČR (historii, kultuře apod.).