عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přijímání žádosti o víza a pobyty od 1. července 2020

Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12. června 2020 (č.j.: MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN) a rozhodnutí NMSPK sdělujeme, že s účinností ode dne 1. 7. 2020 byla částečně obnovena vízová agenda na ZÚ Kuvajt.
 

 1. Rozsah obnovení činnosti

 

Schengenská víza:

a/ Příjem žádostí              -     rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

 • vstup v zájmu ČR (se souhlasem VO/SPK)
 • pracovníci mezinárodní dopravy
 • pracovníci kritické infrastruktury (po konzultaci s VO/SPK)
 • diplomaté a úředníci mezinárodních organizací
 • sezónní zaměstnanci (C/52)
 • za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinné příslušníky
 • v naléhavých mimořádných situacích (se souhlasem VO/SPK)
 • za účelem zaměstnání (C/27) v případě, že se jedná o pracovníky do potravinářské výroby
 • za účelem zaměstnání (C/27) v případě, že se jedná o vysoce kvalifikované pracovníky (pokud jsou splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál)

 

 

Dlouhodobá víza a pobyty:

 

a/ Příjem žádostí              -     dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání

 • žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
 • žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu klíčový a vědecký personál
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků
 • povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, a to výhradně v případech, kdy se jedná o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky; ostatních rodinných příslušníků se obnovení příjmu tohoto typu žádostí prozatím netýká
 • dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
 • dlouhodobá víza za účelem jiné vzdělávací aktivity (D/VC/99 za účelem ostatní, ale pouze pro vzdělávací aktivity – neakreditované studium)
 • dlouhodobá víza za účelem kulturním, sportovním a za účelem pracovní dovolené (tzv. Working Holiday)
 • víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky – jedná se o případy tzv. přenosu vízového štítku (D/VR, např. v případě ztráty ePKP).

 

 

Upřesnění sezónního zaměstnání (týká se schengenských i dlouhodobých víz):

Sezónním zaměstnáním se rozumí zaměstnání v odvětví závislém na ročním období, které není delší než 6 měsíců.

Konkrétně se jedná o následující odvětví dle CZ-NACE:

 • 01 - rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
 • 02 - lesnictví a těžba dřeva,
 • 55 - ubytování,
 • 56 - stravování a pohostinství a
 • 93 - sportovní, zábavní a rekreační činnosti 

Tato odvětví stanoví explicitně vyhláška č. 322/2017.

Žadatelé o vízum za účelem sezónního zaměstnání musí disponovat povolením k zaměstnání podle § 96 Zákona o zaměstnanosti (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast4).

 

 

 1. Upozornění

 

„Cizincům – držitelům dlouhodobých víz a pobytů – bude dle článku I. bodu 1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12. června 2020 umožněn vstup na území ČR po předložení potvrzení o absolvování testu na COVID-19.

Držitelům schengenských víz důrazně doporučujeme, aby potřebu povinnosti prokázat se při vstupu do ČR potvrzením o absolvování testu na COVID-19 konzultovali na webu Ministerstva vnitra ČR (https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx - bod 2: Vstup na území ČR).

Testem na COVID-19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž toto potvrzení nesmí být v době vstupu na území ČR starší než 4 dny. Cizinci, kteří nejsou občany EU, jsou povinni spolu s lékařským potvrzením o absolvování testu předložit rovněž potvrzení vydané příslušnou laboratoří o tom, že byl test proveden. Potvrzení musí obsahovat údaje, ze kterých lze ověřit provedení testu, typ testu, stáří testu a údaje o laboratoři, která test provedla.

Test si zajišťuje cizinec na vlastní náklady a musí jím disponovat při vstupu na území ČR. V opačném případě bude výše uvedeným cizincům vstup odepřen.

Další informace: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx