عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění na posunutí opětovného otevření konzulárního úseku

Z důvodu vyhlášení zákazu vycházení 24/7 ("total curfew") v období od 10. května do 30. května 2020 je opětovné otevření konzulárního úseku Zastupitelského úřadu ČR v Kuvajtu posunuto až do doby po zrušení zákazu vycházení, tj. od 31. května 2020.

Po otevření konzulárního úseku zastupitelského úřadu bude obnovena vízová agenda dle článku I. bodu 12 a 13 Usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020 v tomto rozsahu:

 

Schengenská víza:

a/ Příjem žádostí             

-          rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

-          v zájmu ČR

-          pracovníků mezinárodní dopravy viz zde

-          pracovníků kritické infrastruktury viz zde

-          diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

-          sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017Sb.)

-          za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinné příslušníky

-          v naléhavých mimořádných situacích dle  čl. III. odst. 3 Usnesení vlády ČR č. 511 z 4.5.2020

 

Dlouhodobá víza a pobyty:

a/ Příjem žádostí  o         

-          dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

-          pobytová oprávnění v rámci Programu pro klíčový a vědecký personál

-          pobytová oprávnění v rámci Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance a kvalifikované zaměstnance, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách

 

b/ Ukončení přerušení řízení žádostí

-          o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny

-          v rámci Programu pro kvalifikované zaměstnance

-          v rámci Programů pro vědecký a klíčový personál, Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance, vč. rodinných příslušníků zařazených do těchto programů

 

c/ Příjem žádostí o dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, tzv. vízum typu D/VR, které ZÚ vyznačuje z moci úřední držitelům již schváleného pobytového oprávnění; a to u kategorií žádostí uvedených pod bodem a/ a b/.

 

Upozornění – umožnění vstupu na území ČR držitelům DV/R víza:

 

Cizincům – držitelům dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu bude dle článku I. bodu 1 písm. n)  Usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020 umožněn vstup na území ČR po předložení potvrzení o absolvování testu na COVID-19.

Testem na COVID -19 se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu vydaného příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, potvrzení nesmí být starší než 4 dny před vstupem na území ČR.

Test si zajišťuje cizinec na vlastní náklady a musí jím disponovat při vstupu na území ČR. V opačném případě bude cizinci vstup odepřen.

Potvrzení musí obsahovat údaje, ze kterých lze ověřit provedení testu, typ testu, stáří testu a údaje o laboratoři, která test provedla.

Další informace viz zde