عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité upozornění pro osoby vracející se do ČR

Vláda uložila s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují do České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu ČR příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí.

Pokud se vracíte z Kuvajtu či Kataru do ČR, zasílejte nám prosím oznámení ve formátu:

- PŘÍJMENÍ, JMÉNO, DATUM NAROZENÍ;

- MÍSTO (HRANIČNÍ PŘECHOD), DATUM A PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE, RESP. PŘÍLETU;

- DOPRAVA Z HRANIČNÍHO PŘECHODU ČR/Z LETIŠTĚ: zda-li má občan zajištěnu individuální dopravu (viz dále);

- POŽADAVEK ODVOZU Z HRANIČNÍHO PŘECHODU ČR/Z LETIŠTĚ: pokud nemá zajištěnu dopravu do místa karantény, zda-li ji požaduje;

- ADRESA BĚHEM KARANTÉNY: u všech evakuovaných je potřeba uvést přesnou adresu, kde budou trávit povinnou dvoutýdenní karanténu. 

Zároveň byl stanoven zákaz, aby k cestě z cílového místa repatriace do místa bydliště využívaly repatriované osoby hromadnou dopravu a taxislužbu. Pokud někdo nemá k dispozici možnost individuální dopravy (tj. auto na letišti nebo odvoz prostřednictvím příbuzných), lze v oznámení zaslaném zastupitelskému úřadu požádat o odvoz zajišťovaný zdarma Policií ČR. V případě odvozu zajištěném rodinným příslušníkem nemusí rodinný příslušník, který repatriovanou osobu přepravuje, sám do karantény, pokud všechny osoby v autě budou mít ochranné prostředky na obličeji (roušku apod.).

Oznamovací povinnost se týká všech občanů, příp. cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem, kteří se navrací do ČR, tzn.
- „repatriovaných“, kteří si individuálně zajistí odjezd ze zahraničí (letecky i pozemní přepravou);
- repatriovaných speciálními lety organizovanými MZV – zde zastupitelský úřad pokračuje ve vytváření seznamů ke každému letu, a to vč. nově požadovaných údajů;
- repatriovaných speciálními lety organizovanými jinými státy – zde zastupitelský úřad taktéž vytváří seznam ke každému danému letu vč. nově požadovaných údajů.
V případě českých dopravců, kteří v Evropě provozují mimořádnou zpoplatněnou autobusovou dopravu, zůstává povinnost zasílat seznam odpovědností dopravců. Zastupitelský úřad seznamy cestujících repatriovaných touto přepravou nevytváří a případné oznámení osoby o cestě tímto způsobem přepravy bere zastupitelský úřad pouze na vědomí. Pokud je mimořádná zpoplatněná přeprava v Evropě pouze návaznou částí přepravy na cestě z jiného státu, zastupitelský úřad seznam takto přepravovaných osob a údaje zasílá (byť logicky v některých případech dojde k duplicitě ze strany zastupitelského úřadu a přepravce provozujícího mimořádnou zpoplatněnou přepravu). 

Oznamovací povinnost můžete splnit zasláním výše uvedených informací na e-mailovou adresu consulate_kuwait@mzv.cz, případně můžete využít online formuláře MZV, který byl vytvořen za účelem usnadnění splnění oznamovací povinnosti. Formulář pro občany ČR je dostupný zde, formulář pro cizince zde. Formulář i data jsou umístěny na serveru MZV a poskytnuté osobní údaje jsou dostatečným způsobem chráněny.

V případě nejasností volejte na naši telefonní linku 00965/22529015.