عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k mimořádným opatřením vyhlášeným v ČR v souvislosti s výskytem koronaviru

Níže naleznete informace k mimořádným opatřením vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, vláda:

A/ Nařizuje se všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice, pobývajícím na území České republiky po dobu nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému lékaři, který rozhodne o karanténě v délce 14 dnů;

B/ Nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu do České republiky pro všechny cizince, s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky;

2. zákaz vycestovat z území České republiky občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem po dobu nad 90 dnů na území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;

Podrobné informace jsou dostupné zde.

Podrobné informace o výjimkách z aplikace opatření jsou uvedeny webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Doporučení pro cesty obecně jsou dostupné na webu MZV zde a k jednotlivým destinacím zde.

Podstatné informace pro všechny naše občany v zahraničí jsou neustále aktualizovány na webu mzv.cz.

Nouzová linka ZÚ ČR v Kuvajtu pro české občany je 00965 699 08 135