عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podzimní volby do Senátu PČR

ZÚ Kuvajt by touto cestou chtěl informovat ty české krajany, kteří by v nadcházejících senátních volbách (5. a 6. října) chtěli odvolit v ČR, na nutnost vyzvednout si na ZÚ své voličské průkazy.

Volby do Senátu Parlamentu ČR (dále jen „Senát“) byly stanoveny na pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018. Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat tento úřad o vydání voličského průkazu písemně nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 28. září 2018) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. října 2018 do 16 hod).

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu.

Pro úplnost dodáváme, že prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

V souvislosti s volbami do těchto zastupitelstev ZÚ neplní žádné úkoly. Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem, nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na webu MV.