česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19 - Aktuální podmínky cestování do Peru a návratu do ČR

Pro nerezidenty je do Peru možné přicestovat s certifikátem o dokončeném očkování nebo negativním molekulárním PCR testem ne starším než 48hod. Pro rezidenty Peru platí od 1. 4. 2022 pro vstup povinnost prokázat se certifikátem o 3. posilovací dávce, nebo PCR testem. Pro vstup do uzavřených veřejných prostor se nadále vyžaduje předložení očkovacího certifikátu. Doba platnosti očkovacího certifikátu je v Peru neomezená. Od 15. února jsou kompletně otevřeny pozemní hranice Peru. Od 1. května 2022 jsou zmírněná Covidová opatření.

VSTUP NA ÚZEMÍ PERU

Peru je na základě Ochranného Opatření MZČR od 8. 11. 2021 zařazeno mezi země s nízkým rizikem nákazy COVID-19

V Peru je vyhlášen Covid19 národní nouzový zdravotní stav do 31. 10. 2022.

UPOZORNĚNÍ (PŘI VSTUPU DO PERU)

Turisté cestující do Peru musí disponovat zpáteční letenkou (popř. rezervací o vycestování z Peru) s konkrétním datumem. 

DŮLEŽITÉ: Platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců při vstupu na území Peru.

Při pozemní či letecké hraniční kontrole při vstupu do Peru upozorňujeme cestovatele aby se vždy ujistili, že obdrželi do cestovního pasu od úředníka VSTUPNÍ RAZÍTKO.

 

OČKOVANÉ OSOBY A TESTOVANÉ OSOBY

Dokončené Očkování (2 dávky) nebo RT-PCR (Pozor ne starší než 48hod)

Aktuálně od 1. dubna 2022 je vstup do země (pro nerezidenty) podmíněn buď předložením očkovacího certifikátu s dokončeným očkováním v souladu se schématem země původu, NEBO předložením negativního PCR testu ne staršího než 48 hod. Pro vstup do Peru (pro nerezidenty) není vyžadována 3. dávka očkování proti COVID19.

POZOR - Od občanů a rezidentů Peru se při vstupu do země vyžaduje předložení očkovacího certifikátu s 3 dávkami vykonanými v Peru nebo v cizině. U dětí ve věku 12 – 17 let postačí předložit certifikát s první a druhou dávkou očkovaní z Peru nebo z ciziny, alternativně negativní PCR test ne starší než 48 hodin.

Doba platnosti očkovacího certifikátu (peruánského i mezinárodního) je na území Peru neomezená.

3. dávka očkování platí okamžitě.

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Peru pro účely vstupu do země nebo veřejných uzavřených prostor nezohledňuje osoby s prodělaným onemocněním.

 

DĚTI DO 12 LET

Cestující mladší 12 let a bez příznaků Covid 19 nemají povinnost prokazovat se negativním testem. COVID-19 Q&A (lima-airport.com)

 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ REGISTRACE (PŘED VSTUPEM NA ÚZEMÍ PERU)

Cestující je povinen nejdříve 72 hodin před cestou vyplnit online formulář Elektronické prohlášení cestovatele

Vyplněný formulář je možné mít vytištěný nebo elektronicky.

 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Od 1. 10. 2022 se pro vstup do uzavřených veřejných prostor s ventilací již nebude vyžadovat nošení roušek, předložení očkovacího certifikátu ale zůstává nadále povinné. Roušky jsou rovněž nadále povinností pro vstup do nemocnic a jiných zdravotnických zařízení a jejich používání se také vyžaduje od osob nakažených Covidem 19 nebo jiným nakažlivým onemocněním dýchacích cest.

V případě restaurací v uzavřených prostorách bez ventilace lze roušky sundat pouze v době konzumace jídla. Nošení roušek je aktuálně dobrovolné v otevřených prostranstvích, uzavřených prostorech s ventilací a ve vzdělávacích institucích pro studenty a profesory. 

Doporučujeme respektovat peruánská opatření - noční klid, nošení roušek v uvedených případech, vyhýbaní se davům, sociální odstup na 1 meter a případnou karanténu. Porušení platných zdravotných předpisů může mít za následek uložení pokuty.

Zmírnění Covidových opatření Článek

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě, že cestující po příletu na letiště při kontrole letištním personálem vykazuje příznaky COVID-19, je mu doporučena 7 – denní karanténa, kterou lze uskutečnit u cestujícího doma, v rezervovaném ubytování nebo v případě vážnějších příznaků v zdravotnickém zařízení. Národní zdravotnický úřad je zmocněn provádět diagnostické testy na COVID-19 u cestujících přijíždějících do země a stanovit doplňková zdravotní opatření pro pozitivní případy.

Od osob s pozitivním testem na COVID-19 nebo u kterých se vzhledem k příznakům předpokládá nakažení COVID-19 se vyžaduje domácí karanténa s cílem zabránit nákaze dalších osob. V případě pacientů s příznaky se vyžaduje 10 – denní karanténa počítána ode dne projevu prvních příznaků. Pokud je však pacient očkovaný minimálně 3 dávkami očkování proti COVID – 19 a zároveň netrpí žádnou komorbiditou, postačí uskutečnit 7 – denní karanténu ode dne vykonání testu, což platí také pro osoby s pozitivním testem, avšak bez příznaků a rizikových faktorů. Uskutečnit karanténu po dobu 7 dní se také doporučuje příbuzným pacienta nebo osobám, které s ním byly v kontaktu, pokud tyto osoby nemají dokončené očkování nebo se u nich vyskytuje některý z rizikových faktorů. Tuto karanténu lze zredukovat na 5 dní při absolvování molekulárního testu 3 nebo víc dní ode dne kontaktu s nakaženou osobou.

 

TRANZIT

Pro letecký tranzit přes Peru se cestující řídí pokyny a podmínkami přepravce a podmínkami vstupu do cílové země. Cestující je povinen dodržovat zvýšená hygienická opatření a nosit ochranu dýchacích cest (buď 2 chirurgické roušky NEBO 1 respirátor FFP2 nebo KN95) po celou dobu.       
 


UŽITEČNÉ KONTAKTY

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Odkaz na Testovací centra

Nejdůležitější informace ke Covid-19 v Peru lze nalézt zde: GOB.PE

Ministerstvo zdravotnictví Peru - Aktuální situace Covid v zemi Minsa Sala Situacional

 

Kontakt ZÚ Lima:

Adresa: Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima 27

E-mail: consulate_lima@mzv.cz

Tel. konzulát: +51 1 264 5176

Nouzová linka - +51 998 736 567

 

info: POMOC V NOUZI


DOPRAVA

Vnitrostátní pozemní i letecká doprava v Peru funguje normálně. Osoby nad 12 let pro použití komerční regionální dopravy musí disponovat certifikátem o dokončeném očkování s první a druhou dávkou, v případě osob nad 18 let také 3. dávkou. Od nerezidentů se 3. dávka nevyžaduje a alternativně je také možné předložit PCR test ne starší 48 hodin. V případě dětí do 12 let postačí pro nástup do letadla nebo autobusu neprojevovat příznaky Covid 19. Po dobu cesty je vždy nutné se chránit jedním rouškem KN95, dvěma chirurgickými rouškami nebo jedním chirurgickým a druhým textilním rouškem.

Od 15. února 2022 jsou kompletně otevřeny pozemní hranice Peru.


OPATŘENÍ

Od 1. května 2022 zmírněná Covidová opatření Článek

Pro vstup do uzavřených veřejných prostor (restaurace, obchodní centra atd.), při vstupu do Peru a při cestování vnitrozemskou pozemní dopravou se nadále požaduje předložení certifikátu o dokončeném očkování.

 


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Pro podmínky návratu z Peru prosíme, navštivte tento odkaz Přehled podmínek návratu do České republiky

Peruánský národní očkovací certifikát je uznáván

 

DOPORUČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM CESTY

  • Očkování do Peru - dle světových zdravotnických organizací je doporučena řada očkování před zahájením cesty do Peru, potažmo Jižní Ameriky. Více info v odkazech níže.

  1. CDC PERU
  2. WHO.INT

Aplikace pro zjištění aktuálních omezení vstupu do jednotlivých zemí světa SHERPA

PŘED ZAHÁJENÍM KAŽDÉ CESTY DOPORUČUJEME TĚCHTO 10 KROKŮ DESATERO NA CESTY

A POKUD CESTUJETE S DĚTMI DOPORUČUJEME PŘEČÍST NÁSLEDUJÍCÍ CESTUJEME S DĚTMI

TAKÉ DOPORUČUJEME SE ZAREGISTROVAT DO APLIKACE MZV DROZD, DÍKY KTERÉ BUDETE V PRŮBĚHU VAŠÍ CESTY INFORMOVÁNI O DŮLEŽITÝCH ZMĚNÁCH A NOVÝCH OPATŘENÍCH JAK V CÍLOVÉ ZEMI VAŠÍ CESTY TAK V ČR DROZD

 

přílohy

´JAK SE MOHU NAKAZIT PŘÍMO 217 KB PDF (Acrobat dokument) 8.6.2021

JAK SE MOHU NAKAZIT NEPŘÍMO 234 KB PDF (Acrobat dokument) 8.6.2021

Pravidla vstupu ČR EU 169 KB PDF (Acrobat dokument) 21.6.2021

Pravidla vstupu ostatní 137 KB PDF (Acrobat dokument) 21.6.2021