česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - Aktuální podmínky cestování do Peru a návratu do ČR

Pro nerezidenty je do Peru možné přicestovat s certifikátem o dokončeném očkování nebo negativním molekulárním PCR testem ne starším než 48hod. Pro rezidenty Peru platí od 1. 4. 2022 pro vstup povinnost prokázat se certifikátem o 3. posilovací dávce, nebo PCR testem. Dále od 1. 4. 2022 se pro vstup do uzavřených veřejných prostor od rezidentů 18+ vyžaduje certifikát o posilující 3. dávce očkování proti COVID19, pro nerezidenty platí pouze povinnost dokončeného očkování, PCR test se v žádném případě neuznává. Doba platnosti očkovacího certifikátu je v Peru neomezená. Od 15. února jsou kompletně otevřeny pozemní hranice Peru. Od 1. května 2022 jsou zmírněná Covidová opatření.

VSTUP NA ÚZEMÍ PERU

Peru je na základě Ochranného Opatření MZČR od 8. 11. 2021 zařazena mezi země s nízkým rizikem nákazy COVID-19

V Peru je vyhlášen Covid19 národní nouzový zdravotní stav do 28. 8. 2022

UPOZORNĚNÍ (PŘI VSTUPU DO PERU)

Turisté cestující do Peru musí disponovat zpáteční letenkou (popř. rezervací o vycestování z Peru) s konkrétním datumem. 

DŮLEŽITÉ: Platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců při vstupu na území Peru.

 

 

OČKOVANÉ OSOBY A TESTOVANÉ OSOBY

Dokončené Očkování (2 dávky) nebo RT-PCR (Pozor ne starší než 48hod)

Aktuálně od 1. dubna 2022 je vstup do země (pro nerezidenty) podmíněn buď předložením očkovacího certifikátu s dokončeným očkováním (tj. od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní, v případě jedno-dávkového schématu je to 14 dní od podání dávky) NEBO předložením negativního PCR testu ne staršího než 48 hod. Pro vstup do Peru (pro nerezidenty) není vyžadována 3. dávka očkování proti COVID19. Pro vstup do uzavřených veřejných prostor po celém území je 3. dávka vyžadována pouze od REZIDENTŮ. 

POZOR - Pro občany a rezidenty Peru ve věku 18+ platí pro vstup povinnost prokázat se buď certifikátem o 3. posilující dávce NEBO PCR test ne starší než 48hod.

Doba platnosti očkovacího certifikátu (peruánského i mezinárodního) je na území Peru neomezená.

3. dávka očkování platí okamžitě.

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Peru pro účely vstupu do země nebo veřejných uzavřených prostor nezohledňuje osoby s prodělaným onemocněním.

 

DĚTI DO 12 LET

Cestující mladší 12 let nemají povinnost prokazovat se negativním testem, ale doporučujeme mít zdravotní potvrzení od lékaře. COVID-19 Q&A (lima-airport.com)

Osoby mladší 18 let nepředkládají pro vstup do uzavřených veřejných prostor očkovací certifikát.

 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ REGISTRACE (PŘED VSTUPEM NA ÚZEMÍ PERU)

Cestující je povinen nejdříve 72 hodin před cestou vyplnit online formulář Elektronické prohlášení cestovatele

Vyplněný formulář je možné mít vytištěný nebo elektronicky.

 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Od 10.12.2021 je dočasně omezen vstup všem neočkovaným osobám starším 18 let do uzavřených veřejných prostor. Negativní test se nezohledňuje. Vstup je povolen pouze s certifikátem o dokončeném očkování a od 1.4.2022 je od REZIDENTŮ 18+ pro vstup do uzavřených veřejných prostor požadováno očkování posilující 3. dávkou. Od NEREZIDENTŮ se posilující dávka nevyžaduje.

Doporučujeme respektovat peruánská opatření - noční klid, nošení roušek, případná karanténa - za porušení hrozí pokuty.

Vstup do uzavřených veřejných prostor s dvěma chirurgickými rouškami NEBO jedním respirátorem KN95 nebo FFP2. 

Zmírnění Covidových opatření Článek

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

10 DENNÍ KARANTÉNA POUZE INDIVIDUÁLNĚ NAŘÍZENÁ

V případě, že cestující po příletu na letišti při kontrole letištním personálem testuje pozitivně na COVID-19, je mu nařízena 14ti denní karanténa. Karanténu lze uskutečnit u cestujícího doma, ve sportovní vesnici Panamerických her nebo v jiném dočasném izolačním středisku či ubytovacím zařízení, vždy však po předchozí koordinaci s hygienickým úřadem Peru. Do příjezdového formuláře osoba pravdivě uvede adresu a telefonní spojení kde se bude zdržovat. MZdr Peru (MINSA) bude osobu každé tři dny monitorovat. Je možné si po 6 dnech na vlastní náklady vyhotovit molekulární PCR test. Pokud bude negativní osoba bude propuštěna, v opačném případě bude osoba izolována v covid středisku do konce karantény. Stejný postup je i v případě, že se osoba nakazí až v průběhu pobytu. Od 13. 1. 2022 platí pro oblasti Lima a Callao v případě pozitivního testu karanténa 10 dní. 

TRANZIT

Pro letecký tranzit přes Peru se cestující řídí pokyny a podmínkami přepravce a podmínkami vstupu do cílové země. Cestující je povinen dodržovat zvýšená hygienická opatření a nosit ochranu dýchacích cest (buď 2 chirurgické roušky NEBO 1 respirátor FFP2 nebo KN95) po celou dobu.       
 


UŽITEČNÉ KONTAKTY

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Odkaz na Testovací centra

Nejdůležitější informace ke Covid-19 v Peru lze nalézt zde: GOB.PE

Ministerstvo zdravotnictví Peru - Aktuální situace Covid v zemi Minsa Sala Situacional

 

Kontakt ZÚ Lima:

Adresa: Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima 27

E-mail: consulate_lima@mzv.cz

Tel. konzulát: +51 1 264 5176

Nouzová linka - +51 998 736 567

 

info: POMOC V NOUZI


DOPRAVA

Vnitrostátní pozemní doprava funguje normálně. Od 15. 11. 2021 osoby nad 18 let pro použití komerční regionální dopravy musí disponovat certifikátem o dokončeném očkování nebo PCR testem ne starším 48 hod, nějaké spoje vyžadují čestné prohlášení cestovatele, že nemá příznaky Covid 19. Po dobu cesty je vždy nutné se chránit dvěma rouškami a doporučuje se i obličejovým štítem.

Vnitrostátní letecká doprava od 15.12.2021 vyžaduje od všech pasažérů nad 18 let certifikát o dokončeném očkování nebo PCR test ne starší jak 48 hod.

Pro rezidenty 18+ platí od 1. 4. 2022 pro pozemní nebo letecké vnitrostátní cestování předložit certifikát o třetí dávce. Pro nerezidenty platí předložit certifikát o dokončeném očkování, 3. dávka se nevyžaduje. 

Od 15. února 2022 jsou kompletně otevřeny pozemní hranice Peru.


OPATŘENÍ

Od 1. května 2022 zmírněná Covidová opatření Článek

Od 10. prosince 2021 není možné pro osoby starší 18 let vstoupit do uzavřených veřejných prostor bez dokončeného očkování (restaurace, obchodní centra atd.) - Při vstupu je vždy kontrolován certifikát o dokončeném očkování! Od 1. dubna 2022 je od rezidentů 18+ požadován certifikát o posilující dávce. Pro nerezidenty zůstává povinnost pouze dokončeného očkování bez nutnosti 3. dávky.

Odkaz na rozdělení regionů do skupin dle rizikovosti ZDE

Regiony Peru jsou rozděleny do 3 skupin dle míry závažnosti situace na (1) mírnou, (2) vážné a (3) velmi vážnou.

od 28. 02. 2022 jsou regiony rozděleny následovně:

Skupina Velmi vážné provincie - 0

Skupina Vážné - 0

Skupina Mírné - všechny regiony

- povinné nošení roušek na veřejnosti a zachovávání sociálního odstupu na 1 metru.

 

 


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Pro podmínky návratu z Peru prosíme navštivte tento odkaz Přehled podmínek návratu do České republiky

Peruánský národní očkovací certifikát je uznáván MZČR Certifikát

 

DOPORUČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM CESTY

  • Očkování do Peru - dle světových zdravotnických organizací je doporučena řada očkování před zahájením cesty do Peru, potažmo jižní ameriky. Více info v odkazech níže.
  1. CDC PERU
  2. WHO.INT

Aplikace pro zjištění aktuálních omezení vstupu do jednotlivých zemí světa SHERPA

PŘED ZAHÁJENÍM KAŽDÉ CESTY DOPORUČUJEME TĚCHTO 10 KROKŮ DESATERO NA CESTY

A POKUD CESTUJETE S DĚTMI DOPORUČUJEME PŘEČÍST NÁSLEDUJÍCÍ CESTUJEME S DĚTMI

TAKÉ DOPORUČUJEME SE ZAREGISTROVAT DO APLIKACE MZV DROZD, DÍKY KTERÉ BUDETE V PRŮBĚHU VAŠÍ CESTY INFORMOVÁNI O DŮLEŽITÝCH ZMĚNÁCH A NOVÝCH OPATŘENÍCH JAK V CÍLOVÉ ZEMI VAŠÍ CESTY TAK V ČR DROZD

 

 

přílohy

´JAK SE MOHU NAKAZIT PŘÍMO 217 KB PDF (Acrobat dokument) 8.6.2021

JAK SE MOHU NAKAZIT NEPŘÍMO 234 KB PDF (Acrobat dokument) 8.6.2021

Pravidla vstupu ČR EU 169 KB PDF (Acrobat dokument) 21.6.2021

Pravidla vstupu ostatní 137 KB PDF (Acrobat dokument) 21.6.2021