česky  español 

rozšířené vyhledávání

COVID-19 Ekvádor - Aktuální informace pro vstup do Ekvádoru

Velvyslanectví ČR v Limě informuje veřejnost o podmínkách vstupu na území Ekvádoru v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ EKVÁDORU

Ve čtvrtek 20. května 2021 byl ukončen nouzový stav ve všech provinciích. Nařízení a jejich úpravy nyní závisí na provinčních vládách.

 

VYŽADOVÁN PCR TEST MAX 72HOD STARÝ

Při příletu do Ekvádoru je negativní PCR test předkládán ke kontrole ekvádorským zdravotním a imigračním úřadům. Negativní výsledek testu nesmí být starší než 72 hodin a musí být proveden ve zdravotním středisku nebo v autorizované laboratoři v zemi původu (uznávány jsou testy v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině). Od 13. 1. 2021 není možné se nechat testovat v místě příjezdu.

OČKOVANÉ OSOBY BEZ TESTU

Bez testu mohou do země vstoupit i lidé s dokončeným OČKOVÁNÍM proti COVIDU-19. Očkované osoby musí předložit platný očkovací průkaz, kdy od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dní.

Od 23:59 hod., dne 15. července 2021, je pro osoby, které si přejí vstoupit na území Ekvádoru, akceptován již jen PCR COVID-19 test (antigenní test od tohoto data není nadále uznáván).

 

TRANZIT BEZ NUTNOSTI TESTU

Osoby mladší 2 let a letecký personál nemusí předkládat negativní test. To samé platí pro cestující, kteří v Ekvádoru pouze přestupují (v případě Ekvádoru jako tranzitní země). Bez testu mohou do země vstoupit i lidé s dokončeným OČKOVÁNÍM proti COVIDU-19. Očkované osoby musí předložit platný očkovací průkaz, kdy od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dní. Pro všechny cestující, jejichž výchozím (nově i tranzitním) bodem jsou Brazílie a Indie, je vyžadován negativní PCR test ne starší 72 hodin. I v případě negativního výsledku a bez ohledu na dokončené očkování proti covidu-19, je cestující povinen nastoupit 10denní karanténu v ubytování dle vlastního výběru a na vlastní náklady.

 

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O PŘEKONÁNÍ COVID-19

Cestovatelé, kteří prodělali COVID-19 a stále jim vychází pozitivní výsledek PCR testu, mohou vycestovat, pokud od prvních příznaků uběhl více jak měsíc a pokud mají lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu od svého obvodního lékaře.

 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Také je nutné vyplnit příjezdový formulář společně s prohlášením o zdravotním stavu, který všichni cestující obdrží v letadle. Nově si můžete formulář stáhnout již před vaší cestou na: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/formulario_de_salud_del_viajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf.

 

GALAPÁGY

V případě cesty na Galapágy je nutné předložit negativní PCR test starý max. 72 hodin (platí i pro osoby s očkováním). Povinnost předložení očkovacího průkazu byla opět zrušena a od 11. září 2021 očkovací průkaz není požadován. Novou změnou je zrušení tzv. salvoconducta (povolení pro vstup na Galapágy), které je zaměněno za Průkaz pro kontrolu pohybu (Tarjeta de control de tránsito). Tento dokument vydává Rada vlády zvláštního řežimu na Galapágách (Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galapagos).

Podrobný návod pro cestovatele na Galapágy lze nalézt na webové stránce: https://www.gobiernogalapagos.gob.ec/ingreso-a-galapagos/

 

2. DOPRAVA

Letecká komerční doprava je povolena od 1. června 2020. Pro vnitrostátní lety není požadován test PCR.

Nyní Ekvádor upravuje dlouhodobě zavedený semaforový system, který by měl nově fungovat na základě počtu očkovaných lidí, počtu nakažených, a take dle kapacity nemocnic. V hlavním městě Quitu je povolena městská doprava a jsou otevřené i hlavní autobusové terminály.

Stále jsou uzavřené pozemní hranice s Peru i Kolumbií s výjimkou dvou přechodů – Rumichaca a Huaquillas, které nyní slouží především ke komerčním účelům a pro případný návrat Ekvádorců a rezidentů do země.

Mezi hlavními městy operují některé letecké společnosti: Quito-Lima (LATAM), Quito-Bogota (Avianca, Copa Airlines).

3. OPATŘENÍ

Na celostátní úrovní platí povinné nošení roušek ve volném prostranství i v uzavřených budovách/dopravě apod. Je doporučeno dodržovat dvoumetrové rozestupy a při vstupu do obchodu si dezinfikovat ruce, případně celé tělo.

Ostatní nařízení můžou být vydávána jednotlivými provinčními/kantonálními vládami, která však neplatí na celostátní úrovni. Obecně se jedná např. o uzavření pláží, diskoték, barů, omezení používání osobní a hromadné dopravy apod.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Veškeré vládní informace ke Covid-19 v Ekvádoru lze nalézt na webové stránce:

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/

https://www.gob.ec/mdg

https://www.salud.gob.ec/

https://www.cancilleria.gob.ec/

https://www.coronavirusecuador.com/

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/coe-nacional/

 

5. NÁVRAT DO ČR

ČR zařadila Ekvádor na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (označeno tmavě červenou). Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku.  Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu (tj. nejdříve 6. den) a nejpozději 14. den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu), tj. karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve 6. den po příjezdu. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

Otestovat se před odletem do ČR můžete v těchto autorizovaných laboratořích: http://www.calidadsalud.gob.ec/laboratorios-autorizados/.

 

6. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Dne 11. dubna 2021 o půlnoci skončil v České republice nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.